Roofs 2010-02-08 Uitreiking Arboprijs Platte Daken

Kewodak te Alphen aan den Rijn is de eerste winnaar van de Daktopper, de Arboprijs Platte Daken die is ingesteld door SBD. De prijs werd tijdens Dak Event 2010 aan het bedrijf uitgereikt.

Om verbetering van arbeidsomstandigheden te stimuleren hebben de sociale partners in de BIKUDAK-branche in de tweede helft van 2009 voor het eerst een prijs ingesteld. Dit in aansluiting op de vele andere bestaande arboactiviteiten binnen de branche.

De jury van de Daktoppers bestaat uit:

Cees van Vliet (voorzitter) 
Aart van den Brink  (FNV Vakmensen, SBD)
Hans Crombeen (CNV)
Anne Hoekstra (Adaktis)
Cees Woortman (VEBIDAK)

Bedrijven konden zich met toezending van de nodige documentatie aanmelden voor de prijs. De beoordeling vond plaats aan de hand van deze documentatie en nadere beoordeling door de jury en SBD. Middels de inzendingen wordt volgens de jury aangetoond dat al veel bedrijven en dakdekkers in de dagelijkse praktijk zeer actief zijn met het aandragen van (nieuwe) oplossingen voor de risico’s waarmee ze te maken hebben. De hierdoor verzamelde goede praktijken belichten het dakdekkersvak van een positieve kant; dit in tegenstelling tot de bekende berichtgeving over incidenten en ongevallen.

Bij de oproep voor inzendingen is met nadruk verzocht om voorbeelden en werkwijzen aan te dragen die uitstijgen boven het opvolgen van standaardregels en -procedures. De prijswinnaar, de Daktopper, moet een aanpak kunnen tonen die zowel onderscheidend als doeltreffend is en door anderen in de branche toe te passen. Hierdoor zijn verdere verbeteringen voor de hele branche te realiseren.

Bij de inzendingen zaten veel bedrijven die konden aantonen dat je ondanks of juist met gebruik van veel spelregels de arbeidsomstandigheden uitstekend veilig kunt invullen. Dit is, aldus de jury, een goede ontwikkeling die bredere navolging verdient. Uit de rapportage Dakwerk 2008 van de Arbeidsinspectie blijkt dat dit zeker noodzakelijk is.

Bij het beoordelen van de inzendingen heeft de jury niet alleen gekeken naar het juist naleven van afspraken maar vooral naar de eerder genoemde vernieuwing. Verder is ook nagegaan hoe effectief het bedrijf uiteindelijk is in het permanent preventief en optimaal invullen van arbozorg. Hiervoor is een vergelijking gemaakt met wat in de sector en de bouw minimaal bovengemiddeld is.

De sociale partners BIKUDAK hadden dit jaar een flinke prijzenpot beschikbaar voor drie categorieën. Gezien de beperkte inzendingen voor ploegen of individuele dakdekkers, heeft de jury ervoor gekozen om alleen aan bedrijven prijzen toe te kennen. Daarbij is overigens wel gelet op het menselijke aspect, toegepast door ofwel de directie dan wel de dakdekker.

Winnaar

Kewodak is aangesloten bij Dakmerk en VEBIDAK en levert continu bijdragen aan deze organisaties. Zowel op brancheniveau als aan de vele relaties in haar regio brengt Kewodak steeds weer het belang van kwalitatieve dakbedekking – aangebracht door veilig werkende vakbekwame dakdekkers – onder de aandacht.

De jury heeft vastgesteld dat Kewodak continu alert is op nieuwe eisen en normen en deze vervolgens op een adequate manier vertaalt naar het veilig uitvoeren van werkzaamheden op het dak. Het bedrijf besteedt grote aandacht aan de veiligheid, en nadrukkelijk ook de gezondheid van het eigen personeel en neemt deel aan diverse commissies en werkgroepen van branche-instituties. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van €2500,-.

Stimuleringsprijzen

De stimuleringsprijzen à €1500,- zijn toegekend aan:

 • Verkoelen Dakspecialisten te Weert

Dit bedrijf is voorstander van het bieden van een totaaloplossing aan de opdrachtgever. Dit vanuit een organisatie met zoveel mogelijk specialisaties en eigen personeel. Opvallend is de in eigen beheer ontwikkelde verrijdbare kooi, die na verdere ontwikkeling wellicht branchebreed kan worden ingezet. De stimuleringsprijs is toegekend om deze ontwikkeling verder te stimuleren.

 • R&R Isolatie en Dakbedekkingen te Gemert

Op schuurtjes van 2,5 m hoog kun je niet aan de slag met een op het platte dak aangebracht ankerpunt omdat de vallijn dan te kort is. RR heeft hiervoor een constructie bedacht waarmee het ankerpunt op 2,5 of c. 5 m in totaal omhoog te brengen. Belangrijk bleek ook dat het ankerpunt door de mobiele inzet (middels een karretje) aan het eind van de dag gemakkelijk weer mee naar huis is te nemen. Om deze constructie via onafhankelijk onderzoek nog verder te optimaliseren werd de stimuleringsprijs toegekend.

Aanmoedigingspremies

De aanmoedigingspremies à  €500,- zijn toegekend aan

 • DNN Groep bv te Emmen
 • Dolfsma Dakbedekkingen bv te Kampen
 • Elro Dakbedekking te Apeldoorn
 • Gielen Dakbedekkingen bv te Tegelen
 • Kimmenade Nederland bv te Helmond
 • Mastum Daksystemen bv te De Meern
 • Oranjedak bv te Zwijndrecht
 • Strijland Dakbedekking bv te Heteren
 • Witteveen Daktechniek bv te Raalte

Tijdens de uitreiking zette Aart van den Brink, voorzitter SBD, de doelstelling van de Daktoppers uiteen. Veilig en gezond werken moet onderdeel worden van de beroepshouding, en het investeren in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden moet dan ook een vanzelfsprekendheid zijn. De dakdekker zorgt voor zowel een waterdicht als een veilig dak. De in deze eerste editie van de Daktoppers bekroonde bedrijven vervullen daarbij naar de mening van de jury een voorbeeldfunctie. En goed voorbeeld doet volgen.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam