Roofs 2010-08-20 Rekenprogramma maakt besparing extra dakisolatie inzichtelijk

Wanneer een thermische dakrenovatie gaat plaatsvinden, is dat een natuurlijk moment om het effect van extra dakisolatie onder de loep te nemen. Een eenvoudig rekenprogramma maakt voor opdrachtgevers de energiebesparing inzichtelijk die met een geringe investering in extra isolatiemateriaal kan worden behaald.

Milieuvriendelijk bouwen staat op het moment flink in de aandacht. Er zijn veel manieren om een pand milieuvriendelijk uit te voeren, maar alles staat of valt met een goede isolatie van de gebouwschil. Als de isolatie van een pand niet in orde is, wordt veel energie verspild en hebben milieuvriendelijke installatietechnische maatregelen hooguit een beperkt effect.

Investering

Wanneer tijdens de dakrenovatie de isolerende werking van het dak kan worden verbeterd, betekent dit al direct een besparing op de energiekosten die worden gemaakt om de binnenruimte te warmen of te koelen. Een dergelijke investering loont dus al direct de moeite. Wanneer men dit natuurlijke moment echter voorbij laat gaan, zit men voor nog eens de periode van de levensduur van de dakbedekking vast aan de oude dakopbouw. Het is daarom belangrijk dat de dakdekker dit aspect onder de aandacht van de opdrachtgever brengt. Maar zolang niet duidelijk is wat de besparing is, is een dergelijke extra investering lastig te verantwoorden. Omdat men bij dakrenovaties vaak gebonden is aan een bepaald budget, betekent dat in de praktijk dat deze extra investering niet wordt gedaan. En dat is jammer.

Tijdens Dak Event 2010 introduceerde Gilde Software computersoftware waarmee met de invoer van een paar gegevens (bestaande Rc, gewenste Rc-waarde, en de investeringskosten voor het isolatiemateriaal) direct inzichtelijk kan worden gemaakt wat de terugverdientijd van een paar centimeters extra isolatiemateriaal is. De module is tot stand gekomen in samenwerking met branchevereniging VEBIDAK die als convenantpartij van het Energiecentrum MKB ook deze organisatie om deskundig advies heeft gevraagd. Maar ook de isolatie-industrie (NII) heeft haar expertise geleverd. Het betreft hier een module dat kan worden aangesloten op de bekende Dak Office van Gilde Software. Men kan het ook als los programma aanschaffen.

Module

“Dak Office bestaat uit verschillende modules (windbelasting, bouwfysica, etc.). De module ‘energie’ is hier een aanvulling op,” aldus Jasper Mondeel van Gilde Software. Het biedt de mogelijkheid de terugverdientijd van extra dakisolatie uit te rekenen. Als je links de uitgangspunten van het geïsoleerde dak invult, en in het midden de gegevens van het dak met extra isolatie, krijg je rechts de terugverdientijd te zien van een paar centimeters meer isolatie. Zo ziet de opdrachtgever in een oogopslag welke meerkosten hij maakt en welk rendement deze extra investering heeft. Vanzelfsprekend valt te variëren in de in te voeren gegevens, zodat verschillende opties bekeken kunnen worden. Wij hebben er alles aan gedaan om de invoer en de berekening snel en gemakkelijk uit te kunnen voeren. De lay out heeft een professionele uitstraling, zodat de berekening direct kan worden uitgeprint en bij de offerte kan worden bijgevoegd.”

“Energiecentrum MKB is een onafhankelijke informatiecentrum zonder winstoogmerk waar het MKB terecht kan voor praktische informatie en advies op het gebied van energiebesparing. In deze hoedanigheid helpt Energiecentrum MKB, die door het Ministerie van Economische Zaken wordt gefinancierd, op onafhankelijk en deskundige wijze de meest uiteenlopende MKB-organisaties op de verschillende thema’s op het gebied van energiebesparing (verlichting, perslucht, ventilatie, isolatie),” aldus account manager Lars Janssen. “De inbreng van Energiecentrum MKB was nuttig, want vanuit deze organisatie kijkt men toch met andere ogen naar de materie,” vertelt Mondeel De module is voor alle dakdekkerbedrijven beschikbaar; door de betrokkenheid van VEBIDAK krijgen leden van de brancheorganisatie wel korting bij de aanschaf.

Een energielek is ook een lek

“Het belang van dit energieprogramma is evident,” vertelt André van den Engel van VEBIDAK. “Als een dak thermisch wordt gerenoveerd, investeert men toch al in isolatieplaten en de verlegging ervan. In dezelfde arbeidsgang kunnen extra dikke isolatieplaten worden aangebracht, dus daar zitten hem de kosten niet in. Het gaat hem alleen nog op de bewustwording van de korte terugverdientijden. Iedereen ziet de noodzaak van maatregelen als het dak lekt. Een energielek zie je niet, maar is net zo goed een lek. En de kosten van een energielek kunnen in de loop der jaren flink oplopen. Het is van belang dat de opdrachtgever hierop wordt gewezen.”

Vanzelfsprekend is dit ook een commercieel belang van de dakdekker. Van den Engel: “Als je in een restaurant aan een tafeltje gaat zitten, zal de ober zeker een hoofdgerecht aan je verkopen. Het is aan hem of hij er meer van gaat maken, zoals een voorgerecht, een nagerecht en een paar extra drankjes. Zo kan een dakdekker ook te werk gaan. De opdrachtgever is al overtuigd van een dakrenovatie, het is een kans voor de dakdekker hem van de noodzaak tot extra isolatie te overtuigen. Dat kan hij doen door een heel verhaal af te steken, of hij kan het inzichtelijk maken met het Energiebesparingsprogramma.” “Met dit programma wordt met de bril van de opdrachtgever naar de materie gekeken, zodat alle voors en tegens direct inzichtelijk worden gemaakt,” besluit Lars Janssen. “In de meeste gevallen zou de opdrachtgever eigenlijk wel gek zijn om niet direct de benodigde maatregelen te nemen.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam