Roofs 2011-03-18 Bouwbeurs in teken van renovatie en duurzaamheid

Van 7-12 februari 2011 vond in de Utrechtse Jaarbeurs een nieuwe editie van de Internationale Bouwbeurs plaats. In totaal 847 exposanten toonden hun activiteiten en op diverse bijeenkomsten en themapleinen werd de meest uiteenlopende kennis uitgewisseld. In dit artikel een overzicht van de zaken die interessant zijn voor de dakenbranche.

Bouwbeurs 2011 is bezocht door in totaal 105.827 personen (53% hiervan was eind- of medebeslisser). Als vanzelf stonden de thema’s renovatie en duurzaamheid centraal, met het aanbieden van het Renovatiemanifest, de bekroning van een nieuw, milieuvriendelijk isolatiemateriaal en de introductie van nieuwe concepten en samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. Op de gezamenlijke stand van drie brancheverenigingen uit de platte dakenbranche werd getoond op welke manier het dak kan bijdragen aan een invulling van deze thema’s.

Dakcollectie 2011

De ruim opgezette en centraal gelegen stand was een initiatief vanuit het periodiek Platdakoverleg. Het Dakenplein, zoals de stand werd genoemd, werd door de brancheverenigingen VEBIDAK, Probasys Benelux en NII beheerd. Uitgangspunt was dat deze stand beursdeelname van bedrijven uit de dakenbranche moest stimuleren. Commerciële uitingen van bedrijven voor producten of systemen waren daarom op het Dakenplein uit den boze. De stand werd om deze reden enkel bemand door bestuur, directie en stafleden van de betreffende verenigingen, en niet door accountmanagers. Er werden bovendien (merkloze) producten getoond. De stand gaf de ‘state of the art’ weer: wat is er technisch zoal mogelijk met het dak? De praktische invulling op product- en systeemniveau kon men vervolgens in de omliggende stands nader bekijken.

Het Dakenplein was ingedeeld naar de diverse systemen, materialen en diensten die de dakenbranche te bieden heeft, onder de noemer Dakcollectie 2011. Wat betreft de systemen vestigde men de aandacht op bijvoorbeeld waterdaken, parkeerdaken, tuindaken, energiedaken, etc. Van de materialen werden de diverse isolatiematerialen en de bitumineuze dakbedekkingmaterialen onder de aandacht gebracht. Op het gebied van dienstverlening lag het accent vooral op thema’s als vakbekwame uitvoering, preventief onderhoud, brandveilig werken en permanente valbeveiliging. De stand fungeerde tijdens de beurs bovendien als plek van ontmoeting en uitwisseling.

Dagen van de gespecialiseerde aannemerij

De vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB) zette in samenwerking met BGA-Nederland, het opleidingsinstituut voor diverse branches uit de gespecialiseerde aanneming, waaronder de hellende dakenbranche, elke beursdag een beroepsgroep in de spotlights. Men had hiertoe een demonstratieplein ingericht. Elke beursdag stond één beroep uit de gespecialiseerde aanneming centraal; op donderdag 10 februari was dat de dakdekker hellende daken. De leerlingen Maarten Wijers en Joshua Vollenberg demonstreerden de verwerking van pannen, leien, zink, koper en lood. Aan het eind van de beursdag kregen de leerlingen een prijs uitgereikt.

 

Renovatiemanifest

Op woensdag 9 februari werd in het FAAY Renovatietheater het Manifest Renovatievisie 2050 uitgereikt aan Jack de Leeuw, directeur van Stichting Bouwresearch (SBR) en de bekende renovatiearchitect Hubert-Jan Henket. Dit is een gezamenlijk initiatief van architecten- en adviesbureau BouwHulpGroep. In de dagelijkse praktijk van de aanpassing van de bestaande woningvoorraad is er nog weinig vastgelegd over de eisen die eraan gesteld kunnen worden. De publicatie is bedoeld als een eerste stap hierin. Diverse marktpartijen schetsen een beeld van de huidige stand van zaken en richten tegelijk een blik op de toekomst. Ze laten zien wat hun visie is op de aanpassing van de bestaande woningbouw en wat hun aanbod is, gespecificeerd naar de verschillende exploitatieperioden van vijftien, dertig en vijfenveertig jaar. Op het bouwonderdeel dak leverden Monier, Rockwool, Kingspan Unidek, Velux Nederland en Wédéflex Duurzame Daksystemen een bijdrage.

Nadrukkelijk geldt dit manifest als een begin om  de nodige ontwikkelingen in gang te zetten op het gebied van regelgeving en innovatie. Dit manifest biedt in het laatste hoofdstuk, ‘De horizon van 2050’ al een aanzet om te komen tot een programma voor innovatie. Dit zou in volgende publicaties verder uitgewerkt moeten worden.

Keramisch passief

Tijdens de Bouwbeurs werden diverse concepten gepresenteerd waarbij door samenwerking wordt gekomen tot een energiezuinig dak. Een opvallend concept werd op 10 februari in het Bouwhuis nader toegelicht. Het gaat om Keramisch Passief, een energiezuinige bouwmethode die werd ontwikkeld door Wienerberger, producent van keramische bouwmaterialen, en isolatiefabrikant Recticel Insulation. Het gaat hier om een concept dat rekening houdt met de voor Nederland gebruikelijke bouwmethode: een schil van baksteen en dakpannen, met gebruikmaking van spouwisolatieplaten – in dit geval vervaardigd uit polyurethaan.

Het concept houdt in dat door de oriëntatie van het gebouw op de zon en een uitvoering met een goede, luchtdichte isolatie bij de opwarming van het huis optimaal gebruik kan worden gemaakt van passieve warmtebronnen (de zon) en interne warmtebronnen (mensen en huishoudelijke apparaten). Keramische materialen hebben een goede thermische inertie: ze nemen warmte langzaam op en geven deze ook langzaam weer vrij. Men heeft ervaring opgedaan met deze bouwmethode bij de bouw van een woonhuis in de buurt van het Belgische Gent. Inmiddels is men ook in het Zeeuwse Grijpskerke begonnen met de realisatie van 19 energieneutrale woningen en het passief te bouwen zorgcomplex Nimmerdor.

Concept House

Tijdens de Bouwbeurs werd tevens het Concept House Prototype gepresenteerd, zoals dat wordt ontwikkeld door de TU Delft in samenwerking met partners uit het groot- en kleinbedrijf, zoals Icopal, Faay en Raab Karcher. Het gaat hier om een project waarmee een totaaloplossing voor energieleverende appartementsgebouwen wordt geleverd. Er wordt niet alleen gekeken naar het energieverbruik en emissie tijdens bewoning van de appartementen, maar ook naar het verbruik tijdens voor- en natraject van de levenscyclus van de gebouwen. Op het dak wordt gebruik gemaakt van energiecollectoren.

Duurzaamheidspaviljoen

Het inhoudelijk programma van het Duurzaamheidspaviljoen stond in het teken van ‘Designers Delight’. Initiator Kingspan Duurzame Bouwsystemen wilde met het Duurzaamheidspaviljoen de implementatie van integrale duurzaamheid bevorderen. Het paviljoen deed dienst als platform voor kennisdeling en discussie tussen architecten en de ‘Intellectual Partners’ van het paviljoen (TU Delft, DGBC, VMRG en Duurzaam Gebouwd). Dagelijks werden discussie- en informatiesessies georganiseerd met gerenommeerde sprekers. Ook organiseerde men op woensdag 9 februari het Congres Greenbuild.

De toekomst van keurmerken

Tijdens een drukbezocht rondetafelgesprek stond de toekomst van keurmerken in Nederland centraal. Zo waren onder meer Ed Nijpels (Raad voor Accreditatie), Henry Meijdam (voorzitter Stichting KOMO), Joop Petit (SATIJNplus Architecten) en Armand Landman (adjunct-hoofdredacteur Cobouw) verwikkeld in een gesprek waarin de voordelen van een betrouwbaar keurmerk in de bouw werden benadrukt. De voornaamste reden die hieraan ten grondslag ligt: vergroot het vertrouwen bij gebouweigenaren en alle schakels in de bouwketen.

Alle discussieleden en aanwezigen waren het er over eens dat het CE-label niet meer dan een ‘schijnkeurmerk’ is. Henry Meijdam licht toe: “CE is een gestandaardiseerde fabrikant-eigen-verklaring voor producten. De voor Nederland gewenste kwaliteit is niet geborgd. KOMO ‘nieuwe stijl’ biedt door zijn integrale aanpak die toevoegde waarde die de bouwketen nodig heeft. De Nederlandse overheid en politiek moeten onderkennen dat de toegevoegde waarde van het CE-label zeer beperkt is. De gewenste deregulering zoals vastgelegd in het rapport van de commissie kan niet zonder het sterke KOMO.”  

Freek Schipper van Allianz Global Corporate Speciality pleit vanuit verzekeringstechnisch oogpunt voor een eenduidig, onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk: “Als wij weten dat bijvoorbeeld het hang- en sluitwerk in een woning voldoet aan een kwaliteitsniveau en er een gedegen certificering aan is verbonden, zal dit onder meer tot een lagere premie bij onze klanten leiden.”

Dakdekkersborrel

De traditionele borrel op de stand van Wédéflex Duurzame Daksystemen was ook dit jaar (op donderdag 10 februari) goed bezocht. Zoals elke editie was vooraf niet bekend wie het optreden zou verzorgen. Het enthousiasme was dan ook groot toen Jeroen van der Boom het podium betrad. Met zijn nieuwe versies van oude hits zette hij een gelikte show neer. De goed bezochte borrel duurde tot in de late uurtjes.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam