Roofs 2011-07-26 Prefab sandwichelement voor platte daken

Leverancier van EPS isolatieproducten Kingspan Unidek en leverancier van EPDM dakbedekkingmaterialen Mawipex werken samen om te komen tot een prefab geïsoleerd dakelement voor platte daken. Het nieuwe element wordt momenteel geïntroduceerd, in Goor vond onlangs een pilotproject plaats.

Voor hellende daken heeft isolatiefabrikant Kingspan Unidek de Unidek Aero in haar assortiment. Dit sandwich element heeft tengels en geïntegreerde verstijvers, waardoor traditioneel randhout overbodig is om grote overspanningen mogelijk te maken. De platen zijn licht van gewicht waardoor ze sneller te verwerken zijn dan traditionele dakelementen en ze beperken de faalkosten tot een minimum.

Hetzelfde principe wordt gehanteerd bij de AeroPD, de variant van hetzelfde element voor het platte dak. Bij de AeroPD ontbreken uiteraard de tengels en is de wit afgewerkte onderzijde voorzien van een geïntegreerde dampremmende laag. Voor de productie van dit prefab met EPDM beklede sandwichelement voor het platte dak is de fabrikant de samenwerking aangegaan met Mawipex bv. De isolatiefabrikant zorgt voor de elementen, die binnen drie diktes keuze bieden uit 10 Rc-waardes: van 3.0 t/m 9.0. Mawipex verzorgt het aanbrengen van de EPDM dakbedekking. Na het aanbrengen van de elementen op de bouwplaats hoeft men enkel bij de overlappen de tape los te trekken om de overlappen  te verkleven. Een aanzienlijke besparing van tijd en materiaal is het resultaat. Er komt geen open vuur of föhn aan te pas en zelfs bij regenachtig weer kunnen de naden gemaakt worden.

Prefab element

Ter illustratie een beschrijving van het pilotproject in Goor. Het betreft de uitbouw van een woonhuis dat werd uitgevoerd door aannemersbedrijf Haafkes. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak van 5840 x 3185 mm (inclusief overstekken). De prefab dakelementen hebben een breedte van 1200 mm en kunnen op precies de gewenste lengte worden aangeleverd. Voor dit project werden dus 4 platen van 3185 x 1200 mm aangeleverd en een sluitplaat van 3455 x 1020 mm. De elementen hebben een dikte van 140 mm waarmee een Rc-waarde van 4,0 wordt bereikt.

De elementen zijn in de fabriek voorzien van een witte zichtplaat aan de onderkant van het element, waarin een dampremmende laag is geïntegreerd. Elk element bevat acht  verstijvers. Dit zijn houten latten van 18 x 45 mm die over de hele lengte van het element in het EPS zijn gefreesd. Hiermee ontstaat een platdak element waarmee het mogelijk wordt gemaakt grote overspanningen te realiseren. Aan de bovenzijde is het element afgewerkt met een spaanplaat voorzien van groene folie met ruitmotief en stippellijnen ter plaatse van de onderliggende verstijvers.

Tevens werd in de fabriek de Firestone RubberCover EPDM dakbedekking verlijmd op de elementen aangebracht. Ter plaatse van de kopse kanten wordt een breedte van ca. 150 mm los gehouden om het vastschroeven van de elementen mogelijk te maken. De overlappen worden prefab voorzien van beschermfolie zodat ze terplekke kunnen worden verkleefd. Desgewenst kunnen vooraf de sparingen voor doorvoeren, daglichtvoorzieningen en hwa’s worden aangebracht. Het is overigens niet mogelijk zomaar een lichtkoepel te plaatsen, hiervoor is een raveling vereist omdat een lichtkoepel de overspanning van het element beïnvloedt.

Montage

De elementen worden geproduceerd op basis van de door de klant aangeleverde tekening. Ze worden vervolgens genummerd en precies op maat aangeleverd op de bouwplaats. Zodoende kunnen ze snel op de gewenste plaats worden gelegd. Het is zoals gezegd niet nodig draagbalken te plaatsen, omdat het element zichzelf draagt. De naden worden met de meegeleverde schuimband dichtgemaakt om koudebruggen te voorkomen. Vervolgens worden de overlappen van de EPDM dakbedekking verkleefd en de dakranden en opstanden ingewerkt. Tenslotte worden de hemelwaterafvoeren en de dakdoorvoer bevestigd en is het dak klaar.

Volgens de leverancier kan met het element een tijdwinst van ca. 75% worden geboekt ten opzichte van de traditionele methode met het separaat aanbrengen van balklaag, dakbeschot, isolatie en dakbedekking. Een werk als dat in Goor kan met twee personen worden uitgevoerd. Bij dit project was het werk in een ochtend gedaan. Rond negen uur werd met de werkzaamheden begonnen en het dak was tegen elf uur waterdicht. Het verdere afwerken van het dak duurde tot aan de lunch. Naast de tijdbesparing wordt ook een besparing op het materiaal gerealiseerd, vooral omdat het aanbrengen van draagbalken achterwege kan blijven. De totale dakconstructie is 140 mm dik en is daarmee ook veel lichter dan in de traditionele situatie.

Na het pilotproject in Goor zijn er al diverse andere pilots uitgevoerd, waarmee men het totale proces van leveren en aanbrengen verder heeft verfijnd. Momenteel zijn de samenwerkende partijen klaar om met het nieuwe product voor het platte dak de markt op te gaan. De distributie van het concept zal worden verzorgd door de professionele bouwmaterialenhandel. Beide partijen hebben hoge verwachtingen voor dit prefab element voor platte daken.

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam