Roofs 2013-01-03 Grenzen opzoeken

Voorschriften blijken in allerlei soorten en maten beschikbaar te zijn. De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat met nieuwe bouwregelgeving, de invoering van Eurocodes, maar ook fiscale en milieuwetgeving, de voorschriften regelmatig aan kleine en grote veranderingen onderhevig zijn.

Dit aangevuld met de vele richtlijnen uit de dakenbranche, zoals bijvoorbeeld voor brandveilig werken, groene daken, parkeerdaken en de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingen die jaarlijks beschikbaar komen, maakt dat er voor ieder dakontwerp de uitgangspunten beschikbaar zouden moeten zijn.

Maandelijks wordt u via Roofs geïnformeerd over deze voorschriften zodat u up to date blijft over de ontwerpmogelijkheden en de uitvoeringservaringen op daken. Er kan gerust gesteld worden dat de dakenbranche zich technisch inhoudelijk op een hoog niveau heeft weten te plaatsen.

Ik stel vast dat we ons ook in het afgelopen jaar, en in 2013 zal het niet anders zijn, bij voorkeur op de grenzen van onze voorschriften begeven - en dat we deze dikwijls, zo blijkt, zonder enige schroom overschrijden. In plaats dat we een ontwerp maken binnen de mogelijkheden, kiezen we te frequent voor het oplossen van de onmogelijkheden (buiten de grenzen van de voorschriften).

Het continu werken op (en voorbij) de grenzen van de beschikbare mogelijkheden doet de dakensector, nu de crisis aanhoudt, geen goed.

Onmogelijkheden, zoals ik ze benoem, blijken altijd te maken te hebben met een tekort aan geld. Nu er gesproken wordt over het nieuwe maaiveld en leefdaken lijkt er een nieuwe, nog volledig te ontginnen markt beschikbaar. Vooral ook een markt die opdrachtgevers aanspreekt: tuindaken, parkeerdaken, waterdaken en klimaatverbeterende daken doen het goed.

De kosten die echter met deze nieuwe dakfuncties gemoeid gaan, worden nog onvoldoende begroot, zodat de middelen eenvoudigweg niet beschikbaar zijn om een dak te maken dat duurzaam voldoet aan de voorschriften. Er zou vanuit de dakensector innovatief, maar met enige voorzichtigheid, actie ondernomen moeten worden om deze markt te creëren.

Belangrijk is dat de dakensector zich hierbij er primair van vergewist dat de basis van deze daken, het fundament, altijd een duurzaam waterdicht en voldoende isolerende dakbedekkingconstructie is.

In de anno 2012, en helaas waarschijnlijk ook 2013, voorkomende situaties dat er alleen budget is voor een goed fundament, moet voorkomen worden dat grenzen worden overschreden. Het onverantwoord nemen van risico’s leidt tot een verdere afname van de noodzakelijke bereidheid mooie daken met extra functies te maken -hoe graag de dakensector het ook zou willen.

Als de opdrachtgever zich geen mooi dak met extra functies kan veroorloven, zoek dan niet de grenzen op, maar schroom er niet voor de opdrachtgever te wijzen op het belang en het voordeel van een goed dakfundament.

Ik heb me voorgenomen in 2013 ruim binnen de grenzen van de voorschriften te ontwerpen en uit te voeren, zodat primair het fundament van het dak op orde komt. Ik wens u voor 2013 veel wijsheid toe voor het ontwerp en uitvoering van mooie daken.

Nic-Jan Bruins

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam