Roofs 2013-06-20 De dakenbranche ‘meets’ de petrochemie

Het beter isoleren van gebouwen levert een flinke energiebesparing op en een reductie van de uitstoot van CO2. Maar met de isolatie van opslagtanks voor verwarmde vloeistoffen (zoals olie) is in dit opzicht nog veel méér winst te behalen. CH Daksystemen uit Heerjansdam ontwikkelde hier een systeem voor, het CH TI+ isolatiesysteem. Het bedrijf boort met dit systeem een geheel nieuwe markt aan.

Niet algemeen bekend is dat bijvoorbeeld de olie in de tanks van de diverse maatschappijen voortdurend via een buizenstelsel wordt verwarmd. Zonder deze verwarming wordt de olie namelijk te dik en kan het niet meer worden verpompt. De olie wordt vanaf 25° C verwarmd naar een gemiddelde temperatuur van tussen de 80 en 90° C.  Men kan zich voorstellen dat hier enorm veel energie mee is gemoeid en dat een besparing op dit gebied al snel vruchten afwerpt, zowel ecologisch als economisch. De meeste winst is volgens meetgegevens van Post Fossil te behalen op het dak van de tanks: door een goede isolatie van het dak kan volgens deze gegevens een totale besparing van ruim 50% op het totale warmteverlies worden gerealiseerd. De meetgegevens zijn gecontroleerd door Royal Haskoning.

Het Rotterdam Climate Initiative is een klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond en het samenwerkingsverband Deltalinqs. Het zet zich in voor een halvering van de CO2-uitstoot in 2025, ten opzichte van 1990. In dat verband werd het dakdekkerbedrijf CH Daksystemen benaderd door oliemaatschappij Argos Oil met de vraag een oplossing te verzinnen voor de isolatie van de daken van deze tanks. Na een uitgebreid en intensief voortraject dat ruim drie jaar in beslag heeft genomen komt het bedrijf nu met het CH TI+ systeem, waarbij TI staat voor Tank Isolatie. Technisch adviseur Henk Jamaerh vertelt dat het rendement van het isolatiesysteem zodanig hoog is dat de investering zich al binnen één à maximaal vier jaar terug kan hebben verdiend.

Eisen

“Er wordt aan de isolatie van deze tanks vanzelfsprekend veel strengere eisen gesteld dan aan de isolatie van een woning,” vertelt Jamaerh. “Alleen al de veiligheidseisen: er mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur en ook moet vonkontsteking te allen tijde worden voorkomen. Zelfs het gebruik van compressors of mechanische bevestigers is uit den boze omdat hierbij ook vonken kunnen ontstaan. Speciaal voor deze toepassing moest dus een kleefstof in drukvaten worden ontwikkeld die spuitbaar is aan te brengen en gegarandeerd een goede hechting tussen het stalen dak van de tank en de isolatieplaten (PIR) bewerkstelligt.”

Het ontwikkeltraject heeft geresulteerd in de PU lijm CH TI+ BAI 45. Jamaerh: “De kleefstof moest vanzelfsprekend beschikken over zeer goede hechteigenschappen, maar daarnaast diende het materiaal ook zeer elastisch te zijn. Onder invloed van de hoge temperatuur binnenin de tank is de werking van het staal immers uitzonderlijk en de lijm moet dit kunnen opvangen. In samenspraak met de respectievelijke producenten is een intensief ontwikkeltraject afgelegd waarbij de kleefstof is ontwikkeld en uitgebreid getest.”

Systeem

Het systeem bestaat uit de speciaal door 3M ontwikkelde PU lijm. Deze wordt op de markt gebracht door leverancier Belu bv uit Alkmaar. De lijm wordt met behulp van een spray aangebracht. De lijm wordt onder private label geleverd. Tevens worden de IKOenertherm isolatieplaten met alu cachering, MG cachering, BG cachering toegepast. De keuze voor de cachering is afhankelijk van de gewenste uittrekwaarden. Als waterdichte afsluiting wordt een EPDM dakbedekking van EPDM Systems uit Lemelerveld toegepast. Met dit systeem behaalt men een isolatiewaarde van Rc=5.

Jamaerh licht toe: “De stalen ondergrond fungeert direct als dampremmer. De ondergrond wordt voordat het systeem wordt aangebracht voorbehandeld (opgeruwd). Vervolgens wordt de PU lijm gespoten op de stalen ondergrond aangebracht. De kleefstof heeft zoals gezegd een uitzonderlijke kleefkracht, het is hittebestendig, zeer elastisch en – ook niet onbelangrijk – drukvast.”

“Als isolatielaag worden de PIR isolatieplaten tweelaags toegepast. Ook deze materialen zijn uitgebreid getest, o.a. op eventuele krimp. Gekozen is in dit systeem te werken met de IKOenertherm isolatieplaten met aluchachering, omdat deze materialen ook onder de extreme omstandigheden op de tanks intact blijven en hun goede isolerende eigenschappen behouden. Als waterdichte afsluiting wordt gebruik gemaakt van EPDM die vol en zat verlijmd wordt aangebracht. Hiervoor is de speciale kleefstof CH TI+ BAE 47 ontwikkeld. EPDM is zodanig elastisch dat het geschikt is voor toepassing op een dergelijk werkende ondergrond. Het materiaal is ook ruw, wat een betere kleefkracht bewerkstelligt.”

Alle toegepaste materialen zijn KOMO gecertificeerd en de hele opbouw is volledig voorzien van het BDA Agrément. De levensduur van het systeem bedraagt > 30 jaar. Het systeem is gepatenteerd. Step 2 Succes Holding bv, waar CH Daksystemen onder valt, zal optreden als exclusief systeemleverancier van het CH TI+ systeem. Vooralsnog concentreert men zich op de Nederlandse markt, maar internationaal liggen er ook grote mogelijkheden.

Verwerking

Het dakdekkerbedrijf ondersteunt het product met o.a. opleidingen en projectmatige controles. Omdat de verwerking in de petrochemie zodanig specialistisch is, vertrouwt het bedrijf de verwerking toe aan een partij die op dit gebied is gespecialiseerd, namelijk Mourik Services. Ook deze samenwerking is exclusief. Jamaerh: “In de petrochemie is het werken aan zodanig veel (veiligheids)eisen gebonden en men dient daar over zoveel gespecialiseerde certificaten te beschikken dat het voor ons geen optie was ons met de applicatie van dit systeem bezig te gaan houden. Wij verzorgen wel de opleiding van de verwerkers en begeleiden en controleren de applicatie van begin tot eind. Op deze manier kunnen we op ieder project een CAR verzekering op de uitvoering en een All In verzekerde projectgarantie bieden.”

Markt

Met dit systeem boort CH Daksystemen in samenwerking met haar partners een volledig nieuwe markt aan die een scala aan nieuwe mogelijkheden biedt. “De dakenbranche ‘meets’ de petrochemie met dit systeem,” aldus Jamaerh. “Het totaal te isoleren dakoppervlak van de tanks is enorm. In de petrochemie is de bewustwording op dit gebied relatief laat op gang gekomen. Een duurzame ontwikkeling moet ook economisch verantwoord zijn en de noodzaak om te investeren in energiebesparing was bij de respectievelijke oliemaatschappijen tot voor kort niet heel groot. Argos Oil heeft nu haar nek uitgestoken en geïnvesteerd in deze ontwikkeling. In theorie kan er nu zelfs ook meer olie in de tank, omdat het systeem fungeert als een soort ‘klemband’. In hoeverre dit inderdaad haalbaar is, moet nog nader bekeken worden. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf hiermee een voorsprong op haar concurrentie heeft verkregen want men realiseert een aanzienlijke besparing met de toepassing van dit systeem.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam