Roofs 2014-03-18 Nieuwe renovatiemethode voor woningcorporaties gelanceerd

Op donderdag 13 februari 2014 werd in Ouwehands Dierenpark te Rhenen een nieuw renovatieconcept gelanceerd: Built4U. Het wordt op de markt gebracht door een consortium leveranciers die door vergaande samenwerking een betaalbare renovatiemethode voor met name sociale woningbouw aanbieden.

Voor een publiek van overwegend vertegenwoordigers van woningcorporaties werd het concept nader toegelicht. Tijdens een goed bezochte middag kwamen vier sprekers aan het woord die achtereenvolgens het concept, de techniek, de esthetica en de financieringsmogelijkheden uiteenzetten. Built4U is een samenwerkingsverband van Doorwin, Kingspan Unidek, Zehnder-J.E. Storkair, Trecodome, The Source Group en van Aken Architecten.

Het concept voorziet in een opwaardering van de gebouwen door aan de buitenkant een prefab schil te plaatsen waar de installaties al in zijn geïntegreerd. De totale renovatie neemt met deze methode slechts vijf dagen in beslag en de bewoners hoeven hun woning niet te verlaten. Hier is vanzelfsprekend een goede voorbereiding voor nodig. Door middel van het BIM-model en productengineering zijn de onderlinge producten op elkaar afgestemd. Voor individuele projecten komt het er dan enkel nog op aan om variabelen in te vullen. Deze gelden de afmetingen van de specifieke woningen, de plaats van deuren, (dak)vensters, leidingen, etc. Maar ook de bekleding van dak en gevel kan binnen een bepaald keuzemodel per project worden ingevuld.

Renovatieconcept

John Rietveldt van Doorwin gaf aan dat in de nabije toekomst een enorme voorraad sociale woningbouw uit de jaren ’60 en ’70 opgewaardeerd dient te worden. De investeringsruimte van woningcorporaties is echter niet groot. Het consortium heeft daarom een methode ontwikkeld dat een relatief lage investering hoeft te vergen en waarbij men meedenkt over alternatieve financieringsvormen. De lage investering zit hem vooral in het feit dat de processen en productonderdelen al in het voortraject op elkaar zijn afgestemd. De afzonderlijke producten worden grotendeels prefab aangeleverd en zijn optimaal op elkaar afgestemd. De renovatie vindt plaats volgens de principes van Passief Bouwen. Het resultaat is een woning die energetisch beter presteert dan het energielabel A.

Nadere toelichting bij het proces werd gegeven door Chiel Boonstra van adviesbureau Trecodome. Het proces dat hierachter zit is gemodelleerd naar Lean. Door de prefab aanlevering en een goede voorbereiding op projectbasis kunnen de kosten van de renovatie beperkt blijven en wordt verspilling geminimaliseerd. Het aantal uren dat op de bouwplaats benodigd is om de woningen te renoveren is relatief beperkt, waardoor eveneens een besparing wordt gerealiseerd.

Er is geen aannemersbedrijf aangesloten bij het consortium. “Dit is het product,” stelde Rietveldt desgevraagd. “Het is aan de markt om ermee aan de slag te gaan. Natuurlijk is een goede uitvoering van essentieel belang maar wij schrijven de klant niet voor met welke dakdekker of welke installateur men moet werken. Veelal werken woningcorporaties al met vaste relaties en daar willen wij niet aan tornen. Vanzelfsprekend verzorgen wij trainingen voor verwerkers die met het concept gaan werken en begeleiden wij de projecten waar nodig. Op deze manier verzorgt het consortium het project van planontwikkeling tot en met de nazorg.”

Financiering

In deze tijd is vaak de financiering van een dergelijk grootschalige renovatie een probleem voor woningcorporaties. Maurits van Oranje van zakelijk dienstverlener The Source Group ging daarom in op de diverse financieringsvormen. Ervan uitgaande dat de kosten van de renovatie als gevolg van de besparingen in het voortraject en de uitvoering minimaal zijn, behandelde Van Oranje drie financieringsvormen die alle drie de energiebesparing die de renovatie oplevert als uitgangspunt nemen.

“In optie 1 biedt de woningcorporatie bewoners de mogelijkheid om het energiecontract over te zetten naar een onafhankelijke administratiepartij. Deze partij factureert in veel gevallen een lagere energieprijs dan de bewoner gewend was. Het overige financiële voordeel dat voortkomt uit de energiebesparing komt ten goede aan de woningcorporatie. Uit deze besparing kunnen de additionele kosten van de renovatie worden gefinancierd. Een woningcorporatie kan ook kiezen voor een huurverhoging (optie 2). De bewoner sluit in dit geval zelf een energiecontract af, waarmee deze de hogere huur compenseert met de (veel) lagere energiekosten. Optie 3 houdt in dat bewoners maandelijks één vast bedrag betalen aan de woningcorporatie, inclusief een verrekening van het werkelijke energieverbruik.”

De partners van Built4U verwachten op deze manier een zowel economisch als ecologisch interessante bijdrage te kunnen leveren aan de hedendaagse bouwpraktijk,. De eerste pilotprojecten zijn momenteel in voorbereiding, Roofs houdt u op de hoogte.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam