Roofs 2014-03-22 Rechtopstaand bevestigen middels inductie

Het bevestigen van EPDM, PVC en TPO dakbedekkingen op basis van inductie is in zwang sinds de introductie van het Centrix-systeem in 2005. Afast introduceerde eerder dit jaar een innovatie op dit systeem, GuardianWeld.

Bevestigen middels inductie heeft als voordeel dat de waterdichte laag voor de mechanische bevestiging van de dakbedekking niet hoeft te worden doorboord. Bij inductie wordt de bevestiger in de isolatie aangebracht voordat de dakbedekking wordt gelegd. De drukverdeelplaat van de bevestiger is aan de bovenkant voorzien van een coating. Na verhitting d.m.v. inductie hecht deze coating zich aan de onderzijde van de dakbaan.

De inductie vindt plaats door gebruik van een inductiemachine. Moest men oorspronkelijk het inductielasapparaat met de hand op de bevestiger drukken (en dus bukken), met de GuardianWeld kan men rechtopstaand werken. Deze ergonomische verbetering is een van de innovaties waarmee het bedrijf het bevestigen van dakbedekkingen middels inductie wil verbeteren. Roofs sprak met general manager Lucas Borsboom en product manager Rob van Doren van Afast.

Inductie

GuardianWeld is een doorontwikkeld inductielassysteem, waarbij de methode ongewijzigd is gebleven, maar in het gebruik en de techniek van de machine zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Het belangrijkste verschil met de Centrix is zoals gezegd dat men er nu rechtopstaand mee kan werken. De twee uiteinden aan de onderkant van het apparaat bestaan uit een sensor die de temperatuur van de dakbaan meet en een inductor. Het geheel staat op kunststof wieltjes zodat het apparaat eenvoudig over het dakvlak te verrijden is. Via het handvat is het apparaat te bedienen. Deze aanpassing verbetert enerzijds de ergonomie van het bevestigen en anderzijds ook de kwaliteit van de bevestiging.

“Als het juiste materiaal en de juiste dikte staan ingesteld, is de bediening zeer eenvoudig,” aldus Van Doren. “Het apparaat geeft een akoestisch signaal wanneer het inductielasapparaat zich boven de bevestiger bevindt. Vergelijkbaar met de bekende achteruitrijdsensor piept het apparaat wanneer het lasapparaat in de buurt is en geeft het een ononderbroken toon wanneer de inductor zich boven de bevestiger bevindt. Op dat moment start het verwarmen van de drukverdeelplaat automatisch. Op deze manier weet je altijd zeker dat de bevestiging op de juiste manier wordt gemaakt.”

De duur van het lassen verschilt per type en dikte dakbaan, en is bovendien afhankelijk van de temperatuur van het dakoppervlak. Tijdens het werk meet de sensor de temperatuur van de dakbaan. Bij een stijgende of dalende temperatuur zal de machine de lastijd daarop aanpassen. Van Doren: “Wij adviseren om het apparaat aan het begin van de werkdag, nadat de juiste type en dikte dakbedekking is ingesteld, te kalibreren aan de hand van temperatuurmeting van het dakoppervlak, en even een testlas te maken. Het verdient aanbeveling dit na de lunchpauze te herhalen. Zo weet je altijd zeker dat een optimale bevestiging wordt bewerkstelligd en dat de efficiency van de lastijd optimaal is. Het kalibreren is een kwestie van een knop indrukken en vergt slechts enkele seconden.”

De bevestiging is binnen enkele seconden tot stand gebracht. Daarna wordt de bevestiging aangedrukt d.m.v. magneten, die standaard in sets van 10 stuks worden meegeleverd. De magneten hebben naast de drukfunctie ook een koelende functie. Ze zijn bevestigd  op stelen zodat ook de magneten rechtopstaand geplaatst kunnen worden. Bij een ideaal patroon kan één man doorlopend blijven lassen en de magneten verplaatsen. Ten behoeve van verticale toepassing of toepassing in kleine ruimtes kunnen deze stelen eventueel  afgeschroefd worden. Overigens kan ook een aparte handinductor aan de GuardianWeld worden gekoppeld om bevestigers in moeilijke hoeken of op verticale oppervlakken, zoals rechtopstaande randen, aan te brengen. Deze handinductor wordt standaard meegeleverd.

Legpatroon

Het verbeterde inductielasapparaat maakt het mogelijk om bij lagere temperaturen door te werken. Van Doren: “Alleen bij teveel water of ijs op het dak wordt het lastig doorwerken, maar dat geldt voor alle systemen.”

Een bekend voordeel van het bevestigen middels inductie is dat de overlap in vergelijking met de traditionele bevestigingsmethode kleiner kan blijven. Dit levert een behoorlijke besparing in dakbanen op. Het aantal bevestigers wordt bepaald middels een windlastbereking en is beduidend kleiner dan bij traditionele mechanische bevestigingsystemen. “Omdat je met deze bevestigingswijze niet afhankelijk bent van de overlap, adviseren wij altijd om met een zo breed mogelijke baan te werken. Dit betekent minder naden en een snellere verwerking. Het legpatroon kan eventueel aangepast worden aan de maten van de isolatieplaten. Bij dit systeem zijn geen aparte bevestigers nodig voor de isolatieplaten, wat bevestigers en arbeidstijd bespaart. De drukverdeelplaat voor de dakbaan dienen tevens als drukverdeelplaat voor de isolatie.

Verhuur

Om de kwaliteit van het systeem te kunnen waarborgen heeft men besloten het systeem enkel te verhuren. Borsboom vertelt: “Op deze manier kunnen we de kwaliteit van het apparaat blijven garanderen. Het apparaat is degelijk en ‘roofproof’. Toch hebben we op basis van ervaringen uit het verleden besloten dat de GuardianWeld alleen bestemd is voor verhuur. Zo krijgen we de apparaten weer terug als ze zijn gebruikt en kunnen we ze dus helemaal nakijken. Het is bijzonder vervelend als een apparaat tijdens een werk niet goed functioneert. Wij staan ervoor in dat het apparaat naar behoren zal blijven functioneren tijdens een werk.”

Sinds 2011 is Afast onderdeel van het Zwitserse SFS Intec. Hierdoor konden de nodige investeringen worden gedaan om de innovaties uit te ontwikkelen. Nu is het apparaat klaar om op de markt te worden gezet. Inmiddels zijn er al enkele pilotprojecten mee uitgevoerd. Tijdens Dak Event 2014 werd de GuardianWeld officieel gelanceerd op de Nederlandse markt.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam