Roofs 2014-08-08 Actieagenda Bouw heeft noodzakelijke veranderingen op gang gebracht

Tijdens een bijeenkomst in het Bouwhuis in Zoetermeer is op 2 juli 2014 het einde gemarkeerd van de Actieagenda Bouw als instituut. Van de zeventien acties is een deel afgerond, een paar lopen nog door en een aantal is geadopteerd door andere organisaties.

De coördinatie van de acties en het uitrollen in de praktijk van de ideeën en resultaten die hieruit voortkomen ligt nu bij Cencobouw (Bouwend Nederland, NVTB, BNA, NLingenieurs, UNETO-VNI, Neprom, Hibin, Fosag-NOA, Aedes).

Het Kernteam van de Actieagenda Bouw, bestaande uit vertegenwoordigers uit de bouw, kennisinstellingen en overheden, is daarmee formeel opgehouden te bestaan. “De Actieagenda als instituut verdwijnt. Dat was ook de bedoeling,” aldus voorzitter Joop van Oosten. “Wij hebben met elkaar zeventien acties op het bord gezet. De resultaten van de actieagenda blijven. Daarnaast zijn er acties die nog doorlopen.”

De Actieagenda Bouw komt voort uit het Bouwteam dat begin 2012 van de toenmalige minister Spies de opdracht kreeg om te onderzoeken hoe de woning- en utiliteitsbouw dynamischer, innovatiever en vraaggerichter uit de crisis kan komen. De toekomstige bouwopgave dient te worden uitgevoerd door een efficiënt en effectief opererende sector.

In de loop van 2012 werden daarom in de Actieagenda Bouw 10 Acties geformuleerd en 7 Routekaarten waarmee de Actiepunten konden worden gerealiseerd. Deze moeten uiteindelijk de nodige modernisatie van de organisatie, regelgeving en cultuur van de bouw bewerkstelligen. De Actieteams waren als volgt:

Vrijwel alle Actieteams hebben inmiddels een eindrapport opgeleverd. Voor de dakenbranche zijn met name de aanpassingen op het gebied van kwaliteitsborging belangrijk. In Roofs is hier uitgebreid aandacht aan besteed in de artikelen ‘Naar een private kwaliteitsborging’ in Roofs januari 2014 en ‘Private kwaliteitsborging krijgt vorm’ in Roofs mei 2014. Het Instituut voor Bouwkwaliteit inmiddels verder aan de stelselwijziging kwaliteitsborging in de bouw in vervolg op de werkzaamheden van het actieteam Private Kwaliteitsborging. In dit artikel een overzicht van enkele andere onderdelen van de Actieagenda Bouw die voor de dakenbranche belangrijk zijn.

Opdrachtgeverschap

Het actieteam professionalisering Opdrachtgeverschap heeft zich beziggehouden met de optimalisering van het proces waarbij alle betrokken partijen hun kwalitatieve input hebben. De uitdaging ligt erin al vanaf het begin goed na te denken over het gebruik van het gebouw, hier de juiste partners in te zoeken en direct goed af te stemmen hoe dit op de meest kwalitatieve en efficiënte manier kan worden gerealiseerd. Het gaat in de meeste gevallen niet eens zozeer om een verandering van het proces, maar veel eerder om de bewustwording wat er allemaal bij professioneel opdrachtgeverschap komt kijken. Hier ligt een taak voor de bouwopleidingen, maar ook voor de individuele bouworganisaties.

Tijdens de bijeenkomst werden de activiteiten en conclusies van de respectievelijke Actieteams toegelicht d.m.v. filmanimaties. Aan de hand van enkele ‘good practices’ werden de mogelijkheden geschetst. Het werk van het actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap wordt voortgezet door het Opdrachtgeversforum en de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft.

Energiebesparing

Het Transitieteam Energiebesparing heeft een groot aantal experimentele pilots geïnitieerd om  te komen tot een nieuwe vraag en een nieuw aanbod. Centraal stonden de vragen: wat moet veranderen en hoe maken we de overgang? De lessen uit de proeftuinen worden benut om een transitie te bewerkstelligen naar een energiezuinige bouw. Concreet gaat het om acties (in samenwerking met Bouwend Nederland en UNETO VNI) richting gemeenten, MKB-bedrijven en (particuliere) woningeigenaren om de energiezuinigheid van de bestaande woningvoorraad te verbeteren. Inmiddels is het onderdeel Duurzame Woningverbetering overgenomen door Energiewerkplaats, een non-profit initiatief dat uitvoerende MKB-bedrijven ondersteunt bij het verduurzamen van de bestaande voorraad gebouwen.

Ontslakken

Bij ‘Ontslakken’ lopen op dit moment 26 pilotprojecten bij gemeenten en regio’s. Dit onderdeel richt zich op het verbeteren van de bouwregelgeving, en dan met name het verminderen van de regeldruk, met als uitgangspunt: Hoe gaan we regelgeving veel doorzichtiger maken? De ministeries van BZK en I&M zijn samen met Bouwend Nederland en de VNG aan het kijken hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven. 

Van Oosten stelde dat de vernieuwing die tot stand is gekomen onomkeerbaar is. “Het is een groot legioen van kleine speldenprikken. Ik denk dat het effect van al die speldenprikken pas over 10-15 jaar zichtbaar zullen zijn. We willen natuurlijk allemaal graag meteen resultaat zien en kunnen afrekenen, maar dat werkt niet bij dit soort veranderingsprocessen. Die hebben tijd nodig.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam