Sempergreen® lanceert een bij- en vlindervriendelijke vegetatiemat

Bedrijfsnieuws Sempergreen bees and butterflies mat

De bijen- en vlindersterfte neemt de afgelopen jaren wereldwijd alarmerend toe. Dit komt onder meer door een gebrek aan nectar en stuifmeel. Bijen en vlinders zijn essentieel voor de voedselproductie en de biodiversiteit. Meer dan 80 % van de planten waarvan wij eten op de wereld is afhankelijk van bestuiving door bijen. Voor Sempergreen® was dit de aanleiding om in actie te komen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de Bees & Butterfliesmat.

Aantrekkelijk voor bijen en vlinders


Voor de Bees & Butterfliesmat is een grote variëteit aan waard- en nectarplanten geselecteerd in samenspraak met de Bijenstichting en De Vlinderstichting.  De ruim 50 soorten planten hebben diverse bloeiperiodes van het vroege voorjaar tot in het late najaar. Nectarplaten dienen als voedsel voor de bijen en vlinders. Waardplanten vormen als rupsenvoedsel een onmisbare schakel voor de ontwikkeling van ei tot vlinder.

Tijdens het productieproces maakt Sempergreen® geen gebruik van pesticiden. Hierdoor zijn de Sempergreen® vegetatiematten 100% milieuvriendelijk. In stedelijke gebieden is er vaak weinig ruimte voor biodiversiteit en waar gebouwd wordt, wordt het microleven doorgaans verstoord. De toepassing van de Bees & Butterfliesmat helpt mee om dit microleven en de ecologische kringloop weer snel op gang te brengen.

Feestelijke lancering op Polderdak Amsterdam


Tijdens de feestelijke lancering op 25 september werd het allereerste project met de B&B-mat onthuld op het alom bekende Polderdak in Amsterdam in bijzijn van De Dakdokters en De Vlinderstichting. Deze prachtig groene daktuin met dynamische waterberging is gesitueerd bovenop een creatieve hotspot genaamd Old School en vormt een inspiratiebron voor vele gebieds- en gebouwontwikkelaars. Bijzonder aan dit dak is dat het regenwater meerdere bestemmingen krijgt: het wordt hergebruikt, blijft staan of vloeit af. Het eerste project van de Bees & Butterfliesmat is geïnstalleerd in samenwerking met De Dakdokters.

Sempergreen® wil niet alleen met behulp van haar Bees & Butterflies groendaken een bijdrage leveren tegen bijen- en vlindersterfte. Per iedere verkochte m2 Bees & Butterfliesmat wordt een donatie gedaan aan de nationaal actieve Bijenstichting en Vlinderstichting. Zo kunnen we onderzoek naar de bijen- en vlindersterfte blijven steunen, nu en in de toekomst.

Sempergreen® is niet alleen kweker van vegetatiematten, zij is ook actief als kennispartner op het gebied van groene daken. Sempergreen® doet continue onderzoek naar de meest optimale mix van planten voor bijen, vlinders en andere insecten, in samenwerking met de Vlinderstichting en diverse hogescholen en universiteiten.
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam