Troelstra & de Vries maakt dakrollen lichter

Bedrijfsnieuws Troelstra & de Vries

Onder het motto "lichter werken is sneller en gezonder werken" heeft de R & D afdeling van de dakbedekkingsproducent uit het Friese IJlst onderzoek gedaan naar het lichter maken van dakrollen. Streefgewicht is 25 kg, de nieuwe tilnorm die vanaf 1 januari 2012 in de CAO BIKUDAK voor de bitumen- en kunststofdakbedekkingsbedrijven is opgenomen.

Grote uitdaging was om de hoge kwaliteit van de dakrollen intact te laten. Evenals het zoveel mogelijk gelijk houden van lengte en dikte. Via aanpassingen in het productieproces - waarbij onder meer de massa van de toplagen werd aangepast - zijn alle doelstellingen gehaald.

Met minimale aanpassingen in lengte en dikte is een maximaal gewicht van 25 kg voor alle top- en onderlagen bereikt. De door dakdekkers veel toegepaste Garantgum 470K14 blijft hierdoor bijvoorbeeld 7.5m1. Ook Garantgum 470K24 houdt dezelfde dikte, maar is in lengte aangepast tot 6m1.

Door de inspanningen van de R & D afdeling zijn alle dakrollen nu "Arbo Proof 2012". Overigens had Troelstra & de Vries met APAX en Unicoat al sinds 2007 dakrollen in haar assortiment die aan de 25 kg norm voldeden.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam