Veel inzendingen Future Green City 2015 Innovatieprijs

Bedrijfsnieuws Future Green City

Op dinsdag 24 november a.s. wordt om 12.00 uur door Egbert Roozen, Directeur Branchevereniging VHG, de Future Green City 2015 Innovatieprijs uitgereikt. De publieksprijs is een aanmoedigingsprijs voor bedrijven die aantonen dat innovatie voor een duurzame, leefbare, groene en toekomstbestendige stad nodig én mogelijk is. De uiteindelijke genomineerden worden tentoongesteld in een expositie en dingen mee naar de innovatieprijs.

De inzendingen:

 • Aquaflow® Geothermal, duurzame waterbergingssysteem verwerkt in wegfundering      
 • Bleijkobright®, duurzame reflecterende stenen en banden             
 • Urbanscape groendak systeem met een zeer hoge waterbuffer capaciteit              
 • Drainflow, een waterpasserende straatbaksteen
 • Substrado® Stadstuin, duurzame en vruchtbare aarde voor je vierkante meter tuin            
 • Echte Energieprestatie keurmerk voor inzicht in energievraag ruimteverwarming 
 • Thuiscomposteren, een modulaire compostbak om milieudruk te verlagen             
 • Beschoeiing type Gouda, een duurzaam alternatief voor hardhouten beschoeiing
 • Hydrorock® infiltratieblokken als oplossing voor wateroverlast en voorkomen van verdroging
 • MS 25 ECO, een milieuvriendelijke MS Polymeer bouwafdichtingskit          
 • Robotmaaier op zonne-energie      
 • AIR Variator 100, chemievrije onkruidbestrijding    
 • Natureline, een dakopbouwsysteem bestaande uit hernieuwbare bioplastics

 

Future Green City 2015 vindt plaats van dinsdag 24 t/m donderdag 26 november a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. Future Green City richt zich op iedereen die vakmatig actief is bij de ontwikkeling en inrichting van een leefbare, toekomstbestendige stad en is een initiatief van de Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG. Het vakevent vindt plaats in het kader van het Jaar van de Ruimte en is dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur. Groen, duurzaamheid en innovatie vormen de rode draad van het aanbod.
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam