Roofs 2012-03-24 Daken Vitens beveiligd met gebiedsbegrenzingssysteem

Waterbedrijf Vitens heeft de daken van vrijwel alle gebouwen en gebouwtjes die het bedrijf in beheer heeft voorzien van een uniform veiligheidssysteem. Gekozen is voor het gebiedsbegrenzingssysteem GéBé. Roofs interviewde projectleider bouw Willem Masmeijer van het bedrijf.

In 2007 is Vitens ontstaan uit een fusie tussen de waterbedrijven Oud Vitens en Hydron. Momenteel levert het bedrijf water in vijf provincies, namelijk in Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland. Het bedrijf wint het water door grondwater op te pompen en dit te zuiveren. Verontreiniging wordt uit het water gehaald en het water wordt ontkalkt (onthard). Hiervoor heeft men in totaal tussen 1200 en 1300 man personeel actief en verspreid over het werkgebied een groot aantal kantoor- en installatiegebouwen in beheer. De onbemande installatiegebouwen zijn volgens Masmeijer feitelijk fabrieken met een jasje eromheen. Met het groeiende aantal flexplekken en thuiswerkers zal in de toekomst het aantal kantoorgebouwen van het bedrijf wellicht minder worden; maar met de bouw van nieuwe installaties voor het ontharden van water zal men ook in de toekomst tussen de 300 en 500 gebouwen (met 700 à 900 dakvlakken) in beheer houden.

In het beleidsplan van het bedrijf is al sinds 2007 de ambitie opgenomen de daken die men in beheer heeft te voorzien van een veiligheidssysteem. Het bedrijf wil hiermee invulling geven aan de verantwoordelijkheid die men als gebouweigenaar heeft voor de veiligheid van de personen die voor (onderhouds)werkzaamheden het dak moeten betreden.

Ei van Columbus

In samenspraak met de veiligheidskundigen binnen de organisatie en die van externe ingenieursbureaus heeft men de diverse opties onderzocht. Masmeijer: “Wij waren op zoek naar een uniform systeem waarmee al onze daken beveiligd zouden kunnen worden. Het systeem moest voor iedereen eenvoudig zijn te gebruiken, zowel voor het eigen personeel als extern ingehuurd personeel. Een hekwerk zou de eenvoudigste oplossing zijn geweest, ware het niet dat dit buiten ons budget viel. Bovendien zou hiermee in specifieke gevallen een vergunning voor het plaatsen van een hekwerk aangevraagd moeten worden omdat sommige van onze gebouwen in gebieden staan waar esthetische eisen aan de bouwen worden gesteld. Het gebruik van ankerpunten viel ook al snel af omdat bij gebruik van een ankersysteem als valbeveiliging minimaal twee man op het dak aanwezig dienen te zijn. Als immers iemand is aangelijnd en over de dakrand valt, zal hij of zij door de andere persoon moeten worden gered. Het gaat bij onze daken veelal om kleinschalig onderhoud dat door één persoon dient te worden uitgevoerd. Het gebruik van ankerpunten was dus ook geen optie.”

“We wilden om deze reden geen valbeveiligingssysteem, maar een gebiedsbegrenzingssysteem,” aldus Masmeijer. “Daarmee is uitgesloten dat personen over de rand kunnen vallen. Toen wij kennis maakten met het gebiedsbegrenzingssysteem GéBé, dat op de markt wordt gebracht door Daksafe te Montfoort, was dat voor ons het ei van Columbus. Prijstechnisch was deze oplossing vergelijkbaar met het aanbrengen van een systeem op basis van ankerpunten.”

Losliggend tegelsysteem

Het gaat hier om een losliggend tegelsysteem. De tegels hebben een rode kleur en vormen daarmee direct een duidelijke markering van de veilige zone. In de tegels is een rail aangebracht. Het lijnsysteem kan middels een kogel in deze rail worden bevestigd. Als men aan het lijnsysteem is aangehaakt, kan men zich via de rail veilig over het dak bewegen. Het systeem wordt op de rand van de veilige zone aangebracht, dus op 4 meter van de dakrand. Voor de hoeken is het 2-metersysteem bedacht: de lijn van het 4-metersysteem past niet in het 2-metersysteem. Om in deze zones te kunnen werken, moet men zich dus bewust aan de 2-meterlijn koppelen.”

Het tegelsysteem ligt los op het dakvlak maar omdat de tegels met aluminium profielen aan elkaar zijn gekoppeld is het systeem onmogelijk mee over de dakrand te trekken. Masmeijer: “Volgens testen zou het systeem zelfs als valbeveiligingssyteem volgens EN 795 voldoen, maar als zodanig moet het niet worden gebruikt. Bij eventuele vervanging van de dakbedekking kan het systeem eenvoudig worden verwijderd en later weer opnieuw worden geplaatst.” Zie voor een uitgebreide beschrijving van het systeem het artikel ‘Tot aan de dakrand en niet verder’ in Roofs 2008-7.

Masmeijer: “De lijn is zodanig lang, dat men de dakrand alleen kan bereiken als men op de hurken zit. Dat is precies genoeg om het kleinschalig onderhoud uit te voeren en dat is precies waar het systeem voor is aangebracht.. Als er bijvoorbeeld reparaties aan de dakrand moeten worden uitgevoerd, zal toch een andere, tijdelijke methode moeten worden aangebracht om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.” Omdat het een gebiedsbegrenzingssysteem betreft, hoeft men geen veiligheidsharnas aan. Men haakt zich middels een gordel aan het systeem aan. De kabel bevindt zich in een kastje op het dak. Het is niet toegestaan om zich te bewegen in de zones die niet via het GéBé-systeem zijn te bereiken. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat men helemaal om moet lopen om de andere hoek van het dak te bereiken. Dit was enerzijds uit kostenoverwegingen noodzakelijk, waar het niet strikt noodzakelijk was om het systeem aan te brengen hebben we het ook niet gedaan. Anderzijds betekent deze praktijk ook een vergroting van de bewustwording van de veiligheid op het dak.”

Daktoegang

Ook de daktoegang is op elk dak beveiligd, alsook het hoogteverschil tussen verschillende dakoppervlakken. Bij hoogteverschillen van minder dan een meter werd een trapje geplaatst, bij hoogteverschillen hoger dan een meter een ladder. Wanneer een hoogteverschil van meer dan 7,5 m moest worden overbrugd, werd een kooiladder geplaatst. De daktoegangen werden verder beveiligd met behulp van hekwerk. Al deze accessoires zijn onderdeel van het GéBé-systeem. De kabel en de gordel dienen eens per jaar door de leverancier te worden geïnspecteerd.

In totaal is zo’n 80 à 90% van het dakenbestand van Vitens met dit systeem beveiligd. Dat komt neer op meer dan 10.000 strekkende meter tegelsysteem. De overige daken zullen in een later stadium worden beveiligd. Masmeijer: “Het betreft hier daken die binnenkort aan vervanging toe zijn. Zodra deze daken zijn vernieuwd, zal ook op deze daken het GéBé-systeem worden aangebracht. Wij hebben op deze manier relatief eenvoudig voor elkaar gekregen dat onze daken veilig zijn te onderhouden.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam