Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

1 april 2019

Op 28 maart, tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, presenteerde de Green Deal Groene Daken de Handreiking Natuurdaken aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving.

Begroeide daken zijn in opkomst en bieden vele voordelen. Een meer op lokale natuur afgestemde inrichting en begroeiing van het dak, vergroot de winst voor planten en dieren die het steeds moeilijker hebben om te overleven. De Handreiking Natuurdaken beschrijft soorten begroeide daken en de extra waarde van natuurdaken. Het uitgebreide hoofdstuk over hoe een natuurdak aan te leggen gaat in op hoe plantenkeuze en extra voorzieningen zorgen voor voedsel, nestgelegenheid en veilige beschutting voor verschillende soorten vogels, vlinders bijen en andere kleine dieren.

“In deze handreiking zijn kennis en ervaringen vanuit de praktijk gebundeld door de Green Deal Groene Daken waar NIOO-KNAW partner van is. Natuurdaken staan nog aan het begin van hun ontwikkeling en meer kennis van natuur op daken is nodig. Een natuurdak is meer dan een dak met planten en bloemen. Het is een investering in de toekomst van de natuur en van jezelf." Louise Vet (directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en voorzitter kwartiermakers Deltaplan Biodiversiteitsherstel).

In 2018 presenteerde de Green Deal Groene Daken de Facts&Values Groenblauwe daken. Ook de Handreiking Natuurdaken gaat in op de waarde van natuur voor energie-, water en gebruiksfuncties op daken. Juist het slim combineren van functies zorgt dat functies elkaar versterken. Zonnepanelen geven een hogere opbrengst op een biodivers dak, terwijl tegelijkertijd onder zonnepanelen de biodiversiteit groter blijkt te zijn.

Wilco van Heerewaarden (BTL en werkspoor Biodiversiteit van Green Deal Groene Daken): "Natuurdaken kunnen een belangrijke rol in de vergroeningsopgave van de stad spelen. Bepaal hiervoor zo vroeg mogelijk in het bouwproces hoe natuurdoelen worden geïntegreerd. Betrek vanaf de initiatieffase bij (ver)bouwopgaves een groene specialist, ecoloog en of landschapsarchitect. Met de Handreiking Natuurdaken willen we initiatiefnemers inspireren en op weg helpen om dit doel samen te realiseren.”

De Green Deal Groene Daken zet zich in om meer natuurdaken in Nederland te realiseren en de kennis hiervan te vergroten. De handreiking is een belangrijke eerste stap om deze kennis te delen met initiatiefnemers en bouwers. In de toekomst blijven de partners van de Green Deal samenwerken om de kennis verder uit te breiden en dit type daken door te ontwikkelen.

Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV):
“Als ministerie vinden we samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties,  wetenschappers en commerciële partijen belangrijk om te zorgen voor slimme oplossingen voor meer groen in de openbare ruimte. Deze handreiking laat zien hoe natuurdaken slimme oplossingen bieden voor klimaatadaptatie en de verdichting binnen de bouwopgave, terwijl ze tegelijkertijd ook nog bijdragen aan herstel van biodiversiteit in de stad.”

 

De Handreiking Natuurdaken is vanaf 28 maart te downloaden via: https://www.greendealgroenedaken.nl/biodiversiteit
 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam