(uitgave 99/7 pag 24)

20 jaar Resitrix

Om de verwerkingseenvoud van bitumineuze afdichtingen te koppelen aan de kwaliteit van EPDM besloot de Duitse fabrikant Phoenix AG in 1979 een EPDM-afdichting op de markt te brengen met aan de onderzijde een laagje SBS-bitumen: het product kreeg de naam Resitrix. Bij recent onderzoek van de oudste daken bleek zelfs dat het 20 jaar oude materiaal nog steeds voldoet aan de EUtgb-richtlijnen voor nieuwe afdichtingen in EPDM.

De Duitse fabrikant Phoenix AG uit Hamburg verwerkt reeds 30 jaar lang EPDM op daken. In het begin was het materiaal voorzien van een glasvlies om het kleven met warme bitumen toe te laten en om thermische spanningen te vermijden. Men zag vrij snel in dat de overlapverbindingen met contactlijm en tape problemen stelden die moeilijk oplosbaar waren (kleefkracht, weersomstandigheden, loskomen op termijn, vakmanschap, enz.) Omdat deze verbindingen niet in verhouding waren met de te verwachten levensduur van het EPDM (40 à 50 jaar) werd reeds vroeg beslist om over te stappen op lasbare verbindingen. Er werd tevens gezocht naar een middel om op oneffen ondergrond éénlaags te kunnen werken en in de winterperiode de baan warm te kunnen kleven. Het was dus de bedoeling om de verwerkingseenvoud van bitumineuze afdichtingen te koppelen aan de kwaliteit van het EPDM.

Dubbele homogene verbinding

Om dit te bereiken heeft Phoenix een speciale dunne TPE laag ontwikkeld op basis van EPDM gemengd met SBS. Het EPDM uit de TPE-laag verbindt zich homogeen met het EPDM van de afdichtingslaag (door vorming van een chemisch skelet dat beiden verenigt) terwijl de SBS uit de TPE-laag zich homogeen verbindt met de SBS uit de gemodificeerde bitumenmassa (deze massa bevat 15 % SBS en heeft dus een hoogwaardige SBS-bitumen kwaliteit). In de overlap krijgt men door het lassen met warme lucht dezelfde homogene verbinding tussen de TPE-laag bovenop de baan en de SBS-bitumen-onderlaag.

20 jaar positieve praktijkervaring

Deze lasbare verbinding wordt reeds sinds 1979 op daken toegepast en de oudste daken in Resitrix liggen er nog steeds probleemloos bij. Onderhoud van de overlappen bleek overbodig en ook de lijmen voor hechting op de ondergrond hebben hun degelijkheid bewezen. Dit wil dus zeggen dat het systeem meteen op punt stond en de afgelopen 20 niet moest worden verbeterd.

Het oudste Resitrix-dak vinden we terug bij Volkswagen in Duitsland waar ondertussen reeds meer dan 1.000.000 m2 van het product werd verwerkt. Met het oog op een zeer grote bestelling die over meerdere jaren zou worden verspreid heeft de directie van VW in 1998 een onderzoek bevolen naar de toestand van dit oudste dak. Na het nemen van een aantal stalen werd het materiaal getest op rekvermogen, treksterkte, inscheurweerstand, overlapsterkte, aanlasbaarheid van nieuwe Resitrix en onderworpen aan een plooiproef op -30oC. Aangezien werd vastgesteld dat alle eigenschappen van het materiaal na 20 jaar nog voldoen aan de EUtgb-eisen voor nieuwe EPDM-afdichtingen besloot VW verder met Phoenix samen te werken.

De vastgestelde veroudering is zelfs zo gering dat men kan stellen dat Resitrix-afdichtingen op zichtbare daken 35 à 40 jaar lang hun functie zullen vervullen zonder speciaal onderhoud te vergen, ook niet in de overlapverbinding.

Eén baan, één lijm, één overlapverbinding

De dakafdichter hoeft geen 10 à 12 verschillende producten mee te nemen op het dak en de stock in zijn magazijn is dan ook uiterst beperkt:
Resitrix MB: onderaan afgewerkt met een PE-folie voor losliggend, mechanisch bevestigd en gekleefd in warme bitumen
Resitrix SK: onderaan voorzien van een zelfklevende bitumen voor koud kleven op alle ondergronden
hechtprimer FG 35: eenzijdig aan te brengen met de schildersrol voor het aankleven van de Resitrix SK

De uitvoeringstechniek wordt aldus herleid tot slechts enkele eenvoudige handelingen waardoor de foutkans zeer gering is. Alle vormstukken worden gesneden uit de Resitrix zelf. Windproeven geven een effectieve rekenwaarde van 5000 Pa (500 kg/m2 weerstand) bij 30 % verlijming. Dit is extreem hoog. De proef in de windkist gaf breuk in de isolatie bij 10.000 Pa.
Bij het lassen met warme lucht is de overlap steeds dicht zodra het bitumen goed uit de naad vloeit. Deze eenvoudige visuele controle geeft 100 % zekerheid, zoals uit de praktijk is gebleken. Fouten in de uitvoering komen dan ook zelden voor. Doordat de dakafdichter er zeker van is dat hij achteraf niet meer terug moet komen en dus ook de dure kost van het opsporen van lekken wordt vermeden is zijn kostprijs op voorhand exact gekend.

20 jaar praktijkgarantie

Ook in België liggen er 18 jaar oude Resitrix-daken die er nog als nieuw uitzien. Bij klanten met meerdere daken die gedurende de afgelopen 15 jaar gerealiseerd zijn kan men niet zien welk dak het oudste is. Dit werd meermaals bevestigd tijdens een bezoek van specialisten aan deze daken. Daarom kan Phoenix, rekening houdend met de positieve praktijkervaring van 18 jaar in België en 20 jaar in Duitsland, bovenop haar fabrieksgarantie van 10 jaar nu ook een praktijkgarantie van 20 jaar aanbieden. Dit zegt veel meer dan een geschreven garantie van 10+5 jaar van verzekeringspolissen die door beroepsfederaties als de BEVAD reeds zeer dubieus werden bevonden.

Gunstig brandgedrag

Resitrix heeft de prEN 1187/1 behaald zonder een nieuwe FR-kwaliteit te moeten ontwikkelen of een schutlaag toe te passen. Door het toepassen van een Alulon-coating haalt Resitrix bovendien als enige EPDM-afdichting de brandklasse A1. Deze Alulon-coating van Phoenix wordt in België sinds 1980 ook al toegepast op het product Resistit en heeft dus kennelijk ook een lange levensduur.

door: Ir. Harry Steenbrugghe


Kies hier:
Inhoudsopgave Roof Belgium 1999
Terug naar Roof Belgium