III. Ventilatoren op het dak

 

 

                                 Situatie in de praktijk

 

 
     
 

 

 

Op bijgaande foto’s ziet u een serie ventilatoren opgesteld vlak langs de dakrand. Voor inspectie en het nodige onderhoud kunnen deze niet veilig benaderd worden; er is valgevaar!

De ventilatoren bevinden zich direct langs de dakrand; aan de achterzijde nog wel afgeschermd door een bescheiden borstwering (hoogte < 1,0 m1.). De borstwering loopt daarbij niet verder door maar stopt ter hoogte van de eerste en de laatste ventilator.

 

 

Advies

 

Het advies om een veilige situatie te creëren wordt gesplitst in een tweetal opties. De keuze is afhankelijk van de technische mogelijkheden en de gewenste eindsituatie op het dak na een risico-inventarisatie en –evaluatie.

 

De eerste optie is het valgevaar opheffen middels het verplaatsen van de ventilatoren op het dak naar een zone op het dak op een afstand van minimaal 4,0 m1. van de dakrand. Het dak is groot genoeg om deze optie uit te voeren. De 4 meter afstand tot de dakrand dient te gemarkeerd te worden als afbakening van de veilige zone.

 

De tweede optie is het verhogen van de borstwering middels een hek- cq. leuningwerk tot 1,0 m1. Het hekwerk dient daarbij aan weerszijden 4,0 m1. door te lopen ofwel aan te sluiten op een veilige zone op het dak.