Zoeken

12 miljoen vierkante meter asbestdak in Overijssel

In Overijssel ligt nog ruim 12 miljoen vierkante meter asbest op de daken. Dat blijkt uit een inventarisatie die de provincie Overijssel heeft gehouden in samenwerking met de Overijsselse gemeenten. De inventarisatie is uitgevoerd als onderdeel van het plan van aanpak asbestdaken van de provincie. Doel was om een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke opgave, en om te bepalen waar de focus in de aanpak moet liggen. Tot nu toe waren er alleen schattingen van het aantal asbestdaken in Overijssel.

Inzicht in locatie en omvang

Inzicht in locatie en omvang van de problematiek is een belangrijke stap naar een oplossing. De inventarisatie geeft inzicht waar de asbestdaken zich bevinden. De meeste daken bevinden zich in het landelijk gebied, zo’n 10 miljoen vierkante meter. In steden ligt zo’n 1,5 miljoen vierkante meter, vooral op kleinere daken. Op bedrijfsdaken in het stedelijk gebied ligt ongeveer 0,5 miljoen vierkante meter asbestdak. In totaal gaat het om ruim 61.000 panden, 30.000 in het landelijk gebied, 30.000 in de steden en 1000 op bedrijventerreinen.

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Milieu, Energie en Europa: “De aanwezige asbestdaken worden steeds ouder en de verwering als gevolg van slijtage en weersinvloeden wordt steeds groter. Hierin schuilt een groot gevaar voor de volksgezondheid. Met de inventarisatie helpt de provincie gemeenten op weg om een gerichte aanpak te maken voor de verwijdering van asbestdaken. De omvang van het probleem die nu is vastgesteld, maakt de aanpak alleen maar urgenter. Overijssel loopt in Nederland voorop in de aanpak van asbestdaken. Maar de opgave is groot en de urgentie moet bij alle betrokkenen omhoog.”

Schat aan informatie

De inventarisatie geeft gemeenten een schat aan informatie over de hoeveelheid en spreiding van de asbestverdachte panden. De inventarisatie geeft een nauwkeurig beeld en helpt gemeenten om sneller risicovolle situaties te herkennen, en een gerichte aanpak te maken. Zo kunnen woonwijken met veel asbestdaken worden benaderd en ondersteund bij een collectieve aanpak. Ook kan er nagedacht worden over de mogelijkheden voor ruimtelijke regelingen voor (stoppende) ondernemers in het buitengebied.

Het asbestdakenverbod

Het asbestdakenverbod gaat in per 2024. Dakeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van hun asbestdaken. Op korte termijn een asbestdak vervangen biedt meerdere voordelen. Nu is er nog rijkssubsidie beschikbaar voor het laten verwijderen van een asbestdak. Ook financieel en fiscaal kan het aantrekkelijk zijn om nu na te denken over dakvervanging. Richting het jaar 2024 neemt de vraag naar en prijs van sanering naar verwachting toe.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren