Zoeken

70.000 m2 asbestdak gesaneerd

LTO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu nemen deel in de Green Deal ‘Asbest van het dak’. Door actief groepen agrarische ondernemers te organiseren, is sinds eind 2012 al 70.000 m2 asbest van daken verwijderd. Bovendien zijn zo’n 200 ondernemers van plan om samen nog eens 140.000 m2 asbestdaken te saneren.

Niet achteroverleunen

"De onderlinge contacten tussen LTO en diverse overheidsorganisaties waren al goed, maar door onze intenties op te schrijven in een Green Deal, heeft iedereen het idee ‘we gaan ervoor”, legt LTO programmamanager Ruud Hoosemans uit. Na een jaar is Hoosemans tevreden over de bereikte resultaten. Maar de tijd om achterover te leunen, is nog niet aangebroken. “We hebben door de samenwerking in de Green Deal het een en ander bereikt. Zo kennen de provincies bijvoorbeeld subsidiegeld toe voor het saneren van asbestdaken. Voorwaarde is dan wel dat er zonnepanelen worden geplaatst. Daarnaast zijn voor ondernemers de mogelijkheden om de investeringskosten af te trekken van de belasting, verruimd. Maar er moet meer gebeuren, want de opgave waar we voor staan, is aanzienlijk."

100 miljoen vierkante meter asbestdaken

Het aantal vierkante meters asbestdaken in de agrarische sector wordt geschat op 100 miljoen. Hoosemans: “De kosten om al die daken te saneren, zijn geschat op ruim 1 miljard euro, uitgaande van 10 euro per vierkante meter. Per vierkante meter dak kan een agrariër, onder voorwaarden, 3 euro subsidie krijgen.” Maar voor een agrariër die zijn dak wil vervangen, zijn dat niet de enige kosten waar hij rekening mee moet houden. “Het plaatsen van zonnepanelen is begroot op zo’n 1,10 euro per Wattpiek (het nominaal outputvermogen van een zonnecel of -paneel). Voor het plaatsen van een nieuw dak moet een agrarisch ondernemer rekening houden met 15-30 euro per vierkante meter. En dan ga ik ervan uit dat de constructie het nieuwe (zwaardere) dak kan dragen.” Om in aanmerking te komen voor de huidige asbestsubsidie is dus een investering nodig van zo’n 30.000 euro.

Samen op weg naar schone daken

LTO ziet de subsidie en belastingaftrek als een stap in de goede richting. Maar zij geeft ook aan dat het niet voldoende is om agrariërs helemaal over de streep te trekken. “Daarom hebben we ook een landelijk stimuleringsprogramma voor een Asbestveilige Agrosector in 2024 in het leven geroepen, samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea. Tijdens voorlichtingsavonden brengen we ondernemers bij elkaar, om de asbestsanering, het plaatsen van nieuwe daken en eventueel van zonnepanelen collectief op te pakken.” Verder geeft LTO invulling aan de Green Deal door het bieden van duidelijke en heldere informatie voor agrariërs die willen overgaan tot het saneren van asbest en het plaatsen van zonnepanelen. “De ervaring is namelijk dat dit een ingewikkeld proces is. Vooral de regelgeving en het aanvragen van fiscale regelingen vinden mensen lastig. De website www.agroasbestveilig.nl helpt hen op weg. Agrariërs kunnen ook hier terecht met vragen.”

BRON: AgentschapNL

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren