Zoeken

Aan tafel met Marco de Kok

"Certificering moet snel en flitsend zijn”

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de  persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

In de ruim dertig jaar dat Marco de Kok al werkzaam is in de dakenbranche, is hij in verschillende rollen betrokken geweest bij certificering. Nu is hij Certification Expert bij  SGS INTRON Certificatie BV.

TWEE KANTEN VAN DE TAFEL
Marco de Kok is zijn carrière begonnen met een baan bij Texa Dakbedekkingen BV. “Mijn laatste functie daar was Technisch­Commercieel Adviseur. Voorheen was ik er onder andere calculator en begeleidde ik audits in het kader van de KOMO­certificering Dakdekker. Zo kwam ik al vroeg in aanraking met certificering.” Na zijn HBO­studie Bouwkunde werd hij vervolgens Technical Manager bij isolatiefabrikant  Kingspan Insulation. “Daar regelde ik onder meer de CE­markering en andere certificeringen zoals KOMO.  Daarnaast had ik zitting in technische commissies en praatte ik mee over normering op nationaal en Europees niveau.” In 2012 werd hij Senior Accountmanager bij SGS INTRON, wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. “Dat betekende voor mij dat ik aan de andere kant van de tafel kwam te zitten. Dat sprak me erg aan. Wat me ook erg bevalt aan het werk, is dat de klanten multinationals en andere grote bedrijven zijn, die kwaliteit  hoog in het vaandel hebben staan. Wanneer wij bij audits  wijzen op een non­conformiteit, pakken ze die altijd pro­ actief op. Dat is een fijne manier van samenwerken. De klanten zijn ons bij wijze van spreken dankbaar dat we de non­conformiteit vastgesteld hebben, want dat geeft hen de kans om zichzelf op dat punt verder te verbeteren.”

Tussendoor maakte De Kok een uitstap naar Low & Bonar, producent van non­wovens, waar hij vier jaar werkte als Technical Manager. “Een leerzame tijd”, zegt hij. “Het was leuk om weer in een dynamisch­commerciële productie­ omgeving te werken, maar de functie bracht me uiteindelijk niet wat ik zocht. Daarom keerde ik in januari 2022 terug naar SGS INTRON Certificatie. Ik stelde me daar voor aan nieuwe collega’s met de woorden: ‘Ik wil certificering sexy maken’. Bij sommigen bestaat het idee dat certificering stoffig en bureaucratisch is. Dat mag het niet zijn. Ik weet van mijn vorige functies hoe belangrijk certificering is voor producenten. Certificering moet snel en flitsend zijn, zodat de producten zo snel mogelijk naar de markt kunnen.”
 

“ Is de markt klaar voor de Wkb? Ja en nee”


VOORSTANDER VAN DE WKB
Zeer waarschijnlijk wordt vanaf 1 januari 2023 de Wet Kwali­teitsborging voor het Bouwen (Wkb) gefaseerd ingevoerd. De Kok is een groot voorstander van die nieuwe wet. “De Wkb is een vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie. Als je nu iets wil bouwen, vraag je een bouwver­gunning aan. Deze wordt verleend op basis van een theo­retische check van je plannen, dus van je bestek, bereke­ningen en bouwtekeningen. Voldoet een en ander aan het bouwbesluit, dan krijg je van de gemeente je vergunning en kan je aan de slag. Tijdens het bouwproces verandert er altijd nog veel, men past de tekeningen aan of kiest bijvoorbeeld voor andere materialen dan in het het bestek, maar daar is nu niet voldoende controle op.” Onder de Wkb zal de check vooraf veel beperkter zijn. Bij de aanvraag voor de vergunning voor de omgevingswet wordt getoetst of de plannen passen binnen het bestemmingsplan. “Zo ja, dan mag je gaan bouwen”, zegt De Kok. “De aan­nemer moet vervolgens een kwaliteitsborger in de arm  nemen om de kwaliteit te bewaken gedurende de bouw. Deze zit er dus meer bovenop. De aannemer vormt een dossier. Dat dossier gaat aan het eind van de bouw samen met de verklaring van de kwaliteitsborger naar de gemeente, die op basis daarvan de gebruiksvergunning afgeeft.”

Een ander voordeel van de Wkb is dat de opdrachtgever beter beschermd is, want de verantwoordelijkheid van de aannemer is beter vastgelegd. De Kok: “De aannemer is verantwoordelijk voor alle gebreken, ook degene die na oplevering blijken. Ook moet hij verplicht aangeven hoe  hij is verzekerd tegen schade en de kosten van het herstel van eventuele gebreken. Zo kan de opdrachtgever zien of hij genoeg zekerheden heeft als hij met deze aannemer in zee gaat.”

VOORDEEL VAN CERTIFICAAT
Aannemers krijgen een nieuwe uitgavenpost, de kwaliteits­borger. De Kok: “Daar staat tegenover dat de leges­kosten omlaaggaan, omdat de overheid onder de Wkb minder controleert. Mogelijk houden die kosten elkaar in evenwicht.” De controlefrequentie van de kwaliteitsborger zal afhangen van de keuzes van de aannemer op gebieden als materia­len en onderaannemers. “Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen  als onderaannemer een dakdekkersbedrijf in de arm te nemen dat KOMO­gecertificeerd is. Dat bedrijf wordt dus  al gecontroleerd door een certificatie­instelling zoals  SGS INTRON Certificatie. De kwaliteitsborger kan dan toe met minder controle­bezoeken, met als gevolg minder onkosten voor de hoofdaannemer. Dat maakt zo’n dakdek­kersbedrijf aantrekkelijker. Ik verwacht dat er meer vraag  zal zijn naar certificeringen van processen.”

Is de markt er klaar voor? “Ja en nee. De markt zou er klaar  voor moeten zijn, want het invoeren van de Wkb is zo vaak  uitgesteld dat iedereen genoeg tijd heeft gehad om zich  voor te bereiden. Volgens de laatste berichten zijn er genoeg kwaliteitsborgers om aan de grote vraag te voldoen. Er zijn pilot­projecten gedraaid. Vooral de grotere aannemers zijn nu voorbereid, de kleinere mogelijk nog niet.  

Mogelijk wachten die af tot de Wkb er echt is. Dat zou ik niet aanraden. In het kader van de Wkb moeten aanne­mers straks twee soorten dossier opleveren: het technische dossier voor de gemeente en een informatief dossier voor de opdrachtgever, met daarin hoe alles werkt en welk onderhoud er nodig is. Dat is een geheel nieuwe taak voor aannemers. Mijn advies: begin op tijd met je orga nisatie aanpassen, zodat je procedures klaarstaan voor het op­bouwen van de dossiers.”

Marco de kok in acht vragen
 

Burgerlijke staat? 
Gehuwd.
 

Kinderen? 
Drie zonen in de leeftijd van 18, 16 en 13 jaar.


Wat doe je als je niet werkt? 
Ik tennis graag,  Ben veel op het voetbalveld te vinden om te vlaggen bij de wedstrijden van mijn zonen en bezoek graag concerten.


Favoriete muziek? 
(symfonische) rock van bijvoor­beeld muse, within temptation en nightwish.


Favoriete vakantiebestemming? Ik ben een paar keer in Azië geweest en zou daar graag nog eens naartoe gaan. Maar tot die tijd is italië een heel goed alternatief.


Favoriete stad? 
Ik heb Nijmegen door mijn vrouw leren kennen. Ik heb er ook een aantal jaren gewoond.  Het is een heel gemoedelijk stadje met alle faciliteiten en gemakken altijd dicht in de buurt. 


Favoriete gebouw of architect? 
De architect antoni gaudi. Zijn ontwerpen zonder enige hoeken hebben gezorgd voor indrukwekkende en markante gebou­wen in barcelona, zoals bijvoorbeeld casa batlló en casa milà.

Waar ben je in je werk het meest trots op? I
k ben trots op de klanten die ik tot mijn klantenbestand mag rekenen. Stuk voor stuk zijn het bedrijven die heel serieus met kwaliteitsborging bezig zijn en non­con­formiteiten snel verbeteren. Daarnaast vind ik het heel leuk en een eer om invloed te hebben op het kwaliteitsniveau van bouwmaterialen door deelname in diverse technische commissies op nationaal en europees niveau.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren