Zoeken

Aannemersfederatie: Bouw snakt naar korte- en lange termijn maatregelen

De jongste cijfers van het EIB over de bouwproductie in de komende jaren wijzen volgens Aannemersfederatie Nederland op een sector in vrije val, met ongekende saneringen en verder verlies van werkgelegenheid. Door pleisters plakken heeft het Kabinet Rutte-1 de ernst van de situatie op de bouwmarkt weggemoffeld. Rutte-2 zal de sector op grond van de in het Regeerakkoord gehanteerde beleidslijnen pas op langere termijn enige lucht kunnen bieden.

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra acht de schattingen van het EIB voor 2013 met een daling van de bouwproductie met 3%, aan de zeer optimistische kant. De Aannemersfederatie verwacht dat dit cijfer hoger zal uitvallen. Aannemersfederatie Nederland roept het Kabinet dan ook met klem op, vooruitlopend op de langere termijn maatregelen, de sector op de korte termijn te stimuleren en dit zo te doen dat korte en langere termijn oplossingen vloeiend in elkaar overlopen. Aan een pleister hier en een pleister daar hebben we geen behoefte. Dit kan onder meer door de btw op onderhoud - liefst structureel - te verlagen naar 6%, hetgeen van eminent belang is voor het herstel van het consumentenvertrouwen en behoud van werkgelegenheid.

Aannemersfederatie Nederland vindt de discussie over hypotheekverstrekking door pensioenfondsen bijzonder interessant, maar bespeurt hier en daar wat dubbele bodems. Veel interessanter is, en daar spreken andere partijen zich niet over uit, middelen van pensioenfondsen in te zetten voor verduurzaming en het energie zuiniger maken van de bestaande en verouderde woningvoorraad en de woonlasten primair te enten op energiekosten en -besparing. Hier ligt voor de sector een veel groter potentieel werkveld dan in de nieuwbouw, die naar verwachting in de komende jaren een veel kleinschaliger karakter zal hebben dan in het verleden.
De Aannemersfederatie roept het Kabinet op pensionfondsen te bewegen in deze verduurzaming te investeren. Hiermee kunnen ook op de kortere termijn resultaten worden geboekt die de sector perspectief kunnen geven.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren