Zoeken

Aannemersfederatie en KOMO sluiten Kwaliteitscoalitie bouw

De implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het daarbij behorende instrumentarium t.b.v. kwaliteitsborging vraagt van de gehele bouwkolom bijzondere aanpassingen t.a.v. werkprocessen, kwaliteitsmanagement, rapportage, documentatie en bewijslast.

Vanuit hun eigen rol hebben AFNL en KOMO in het kader van (maatschappelijke)verantwoordelijkheid diensten ontwikkeld t.b.v. de markt in relatie tot de Wkb.

Op basis van de uitganspunten van AFNL en KOMO m.b.t. tot de ontwikkeling van deze diensten zijn de besturen van mening dat samenwerking een duidelijke meerwaarde kan genereren voor de verschillende doelgroepen waarbij vakmanschap en risicobeheersing centraal staan.

Doelstellingen en ambities AFNL
Waardering voor vakmanschap, vakkennis en verantwoordelijkheid vormen de basis van het “AFNL” instrument in het kader van de Wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen” waarbij de verantwoordelijkheid voor het aantoonbaar leveren van kwaliteit in eerste instantie ligt bij de opdrachtnemer.

De regeldruk en administratieve lasten dienen zo laag mogelijk gehouden te worden door nadrukkelijk invulling te geven op basis van eigen verantwoordelijkheid waarbij gestuurd wordt op een zo laag mogelijke inspanning van een kwaliteitsborger.

De benadering vanuit verantwoordelijkheid naar de opdrachtgever vraagt om een duidelijke éénduidige taal waarbij de integrale benadering van een bouwwerk centraal staat en informatie uitwisseling door de gehele bouwkolom kan plaatsvinden.

Doelstellingen en ambities KOMO
Op basis van een door het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) opgesteld Programma van Eisen is het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KiK) ontwikkeld. De kernbegrippen zijn: generiek (alle bouwtypen en gevolgklassen), hybride (geborgde toelevering wordt gehonoreerd) en verzekerbaar (een first party prestatieverzekering 

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren