Zoeken

Aannemersfederatie Nederland bepleit Nationaal Bouw- en Woningakkoord

De Aannemersfederatie bepleit een Nationaal Bouw- en Woningakkoord, met daarin een samenhangend pakket aan maatregelen, dat de bouw en infra sector uit het slop moet trekken. Het moet afgelopen zijn met het lanceren van allerlei tijdelijke, onsamenhangende maatregelen, hoe goed bedoeld ook. Halve maatregelen en luchtballonnen zonder samenhangend beleid, werken niet, aldus Henk Klein Poelhuis tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Aannemersfederatie.

Samenhangend pakket maatregelen
Ook de AFNL begrijpt dat de overheid momenteel financiële beperkingen kent, maar zij is er tegelijk van overtuigd dat met de beschikbare gelden betere maatregelen zijn te bewerkstelligen. Als diverse overheden, werkgevers en werknemers in bouw en infra en gerelateerde sectoren, met elkaar de stukjes van de legpuzzel voor het in elkaar passen langs de meetlat van effectiviteit, productiviteit en werkgelegenheid leggen, kan een samenhangend Nationaal Bouw- en Woningakkoord tot stand komen.

Topsectoren faciliteren
Tevens moet daarin aandacht zijn voor de effectiviteit van de maatregelen uit de crisis- en herstelwet. En ook de uitdaging van het faciliteren door de bouw- en infrasector van de Topsectoren met innovatie, energiezuinig bouwen, duurzaamheid, mvo en gebiedsontwikkeling, kan hieraan worden gekoppeld.

Geen tweeslachtig kabinetsbeleid
Aan ander punt van zorg is volgens Klein Poelhuis de tweeslachtigheid van het kabinet ten aanzien van het enerzijds stimuleren van zzp’ers met een onbeschermde status en anderzijds vasthouden aan het Ontslagrecht met een beschermde status voor werknemers. Mede hierdoor krijg je ontvolking van de CAO met tot gevolg minder afdracht van premies voor bijvoorbeeld opleidingsfondsen en financiering van opleidingen voor de sector.

Veel meer samenwerken in de sector
Richting bouw- en infrasector zelf zei de voorzitter van de Aannemersfederatie dat er meer en beter moet worden samengewerkt en meer kennis moet worden uitgewisseld. Zowel tussen branches onderling als branche-overstijgend. Dit kan volgens de AFNL bijvoorbeeld met branche-overstijgende innovatiecontracten. Door samenwerking in opeenvolgende werkzaamheden en schakels, kunnen nieuwe bouwconcepten en -modellen worden ontwikkeld en ontstaan schaalvoordelen voor mkb –bouw en infrabedrijven. Dit is de manier om de sector weer uit de economische malaise te trekken.

erfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval juni 2023DakenraadrecticelinsulationRockwooltotaal dakconcept

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren