Zoeken

Aannemersfederatie Nederland: lange termijneffecten Regeerakkoord positief, korte termijnvisie mist urgentie

Het Regeerakkoord biedt de woningbouw voor de langere termijn de noodzakelijke duidelijkheid waar de sector al geruime tijd om vraagt. De zeer geleidelijke beperking van de hypotheekrente-aftrek en de flexibilisering van de huurmarkt getuigen van een realistische kijk op de woningmarkt en zullen ongetwijfeld bijdragen aan de zo gewenste doorstroming.

De beslissing een aparte Minister te belasten met het woondossier, geeft aan dat het de partijen ernst is met het vlottrekken van de bouwsector uit de huidige malaise. Te lang is dit woondossier speelbal geweest van tegenstrijdige belangen en versnippering van departementale aandacht.

Voor de korte termijn heeft het Regeerakkoord de sector bouw weinig te bieden. In die zin spreekt Aannemersfederatie Nederland haar teleurstelling uit over het gebrek aan urgentie van de opstellers. Van extra impulsen, zoals het verlagen van de btw op onderhoud is geen sprake, en ook mist de Aannemersfederatie maatregelen om de bestaande gebouwde omgeving te revitaliseren, her te bestemmen en op te waarderen. Ook de in de ogen van de Federatie essentiƫle investeringsagenda wordt nog node gemist. Hier ligt een belangrijke taak voor de nieuwe minister.

Een misser is ook het niet koppelen van de bouwsector aan het topsectorenbeleid waar het gaat om duurzaam, innovatief en energiebesparend bouwen en renoveren. Daar zal de nieuwe Minister van EL&

Dach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval december 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren