Zoeken

Aanpak fysieke belasting speerpunt Arbeidsinspectie

In het meerjarig inspectieprogramma van de Arbeidsinspectie staat vanaf heden ook de aandacht voor fysieke belasting hoog op de
agenda. Het afgelopen halfjaar is hiervoor een speciale themamodule ontwikkeld.

Afspraken branche uitgangspunt bij handhavingsbeleid

In de themamodule wordt voor verschillende soorten zwaar werk in bouwsectoren het risico van fysieke belasting aangegeven. Onder
andere voor: metselwerk, straatwerk, kozijnen stellen, betonstaalvlechten en het aanbrengen van dakbedekking en pannendekken.
De handhaving gebeurt met name op basis van artikel 5.3 van het Arbobesluit. In dit artikel is bepaald dat arbeid zó moet worden
georganiseerd dat gevaren zoveel mogelijk worden beperkt. In de arbocatalogi van de diverse branches is inmiddels op basis van de
stand der techniek aangegeven welke oplossingen bij fysieke belasting moeten worden toegepast.

Tilnorm bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche

Zoals bekend mag vanaf 1 januari 2012 het maximaal te tillen gewicht aan materiaal en
materieel voor de individuele dakdekker niet meer dan 25 kg zijn. Alles wat zwaarder is
moet mechanisch worden getransporteerd. In haar themamodule verwijst de
Arbeidsinspectie ook specifiek naar SBD om BIKUDAK-bedrijven te ondersteunen met
voorlichting en instructie over de aanpak van fysieke belasting. Voor bedrijven die fout
zitten geldt dat zij na één waarschuwing kunnen rekenen op een beboeting.

erfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwooltotaal dakconcept

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren