Zoeken

Atradius: ""Nederlandse bouwsector blijft zich in zwaar weer bevinden

De vooruitzichten voor de Nederlandse bouwsector blijven onverminderd slecht. De financiële reserves van bouwbedrijven nemen af, terwijl banken nog steeds terughoudend zijn met het verstrekken van kredieten aan bedrijven of particulieren die een huis willen kopen. Bovendien zet de overcapaciteit in de bouw de marges onder druk. Ook het aantal claims op debiteuren in de bouwsector stijgt. Eerdere voorspellingen van een economisch herstel van de sector zijn achterhaald. Dat concludeert internationaal kredietverzekeraar Atradius in de Market Monitor van februari 2012, waarin zij de ontwikkelingen in de Europese bouwsector in kaart brengt.

Ondanks een licht herstel van de Nederlandse economie in de eerste helft van 2011 waren de effecten hiervan voor de bouwsector gering door haar laatcyclische karakter. Waar tot 2010 vooral de bouw van nieuwe woningen en de utiliteitsbouw onder de crisis te lijden hadden, heeft daarnaast nu ook de grond-, weg- en waterbouwsector het zwaar te verduren.

Toename aantal insolventies

Talrijke Nederlandse bouwbedrijven zien hun volumes, omzet en met name hun orderportefeuilles onder invloed van de recessie krimpen. Mede door het dalende consumentenvertrouwen en de stijgende werkloosheid (tot 5,8 procent in november 2011) zijn de vooruitzichten niet gunstig. Door de verslechterende financiële draagkracht van bouwbedrijven zijn overnames door buitenlandse concurrenten volgens Atradius niet uitgesloten. Bovendien zijn de insolventiecijfers in de bouw - ondanks een lichte verbetering van het betalingsgedrag - 9 procent hoger dan in 2009: het eerste crisisjaar voor de sector. Zo steeg het aantal incasso’s en kredietverzekeringsclaims - na een lichte daling gedurende de eerste negen maanden van 2011 – in de laatste maanden van het jaar significant. In januari 2012 lag het aantal incasso’s en claims zelfs 20 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Naar verwachting neemt het aantal insolventies in alle subsectoren van de bouw - met uitzondering van onderhoud en renovatie - in 2012 dan ook toe.

Hoog risicoprofiel

“Het aantal claims in de bouwsector is bovengemiddeld ten opzichte van het gehele portfolio van Atradius. De sector heeft al enkele jaren een bovengemiddeld risicoprofiel en voor 2012 en 2013 doet zich naar verwachting geen kentering voor. Hoewel Atradius haar acceptatiebeleid heeft aangescherpt, blijft deze sector voor ons zeer belangrijk”, vertelt Bert Bruning, directeur van Atradius Nederland. “Zo volgen we het betalingsgedrag in deze branche nauwlettend, zodat we in staat zijn risico's te analyseren en hierop tijdig te anticiperen. Hierdoor kunnen we onze acceptatiegraad min of meer op hetzelfde niveau houden als in andere sectoren en verzekeren we een aanzienlijk deel van de kredietbedragen die door klanten worden gevraagd. We blijven ook de komende tijd de ontwikkelingen nauwgezet volgen en passen ons acceptatiebeleid zo nodig daarop aan.”

Kenmerken Nederlandse bouwsector

STERKE PUNTEN

ZWAKKE PUNTEN

Flexibele arbeidskrachten (kostenstructuur)

Druk op de marges/restrictieve bank leningen

Beter werkkapitaalbeheer

Kostenbesparende maatregelen van de overheid/ toekomst van aftrek leningkosten onduidelijk

Grotere bedrijven:
 

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren