Zoeken

Blijf vernieuwen en nieuwsgierig

Leen Iseger schrijft aan nieuwe lesstof over bouwfysica en brandveilig-heid. Belangrijk vindt hij dat de dakdekker van morgen ook aandacht heeft voor de theorie achter de getallen die in de bouw worden gehanteerd.  “Ik wil dat de lesstof uitlegt hoe de waarden voor isolatie worden  bepaald en welke kennis er achter brandveiligheid van een gebouw zit. Een dakdekker levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van een gebouw. Dan is het ook belangrijk dat de dakdekker beschikt over enig inzicht in de achtergrond.” Iseger hoopt dat de dakdekker nieuwsgierig blijft en zich steeds weer blijft scholen om zijn mogelijkheden te verbreden. Daartoe heeft ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cursussen en subsidies klaarstaan.

“Op dit moment ben ik bezig met lesstof voor bouwfysica en brandveiligheid de modules D06 en D07 van de opleiding Dakdekker (Gaan in de Bouw).De lesstof richt zich op de detaillering en slaat daarmee een stuk theorie over die ik er graag aan toevoeg. Warmtetransport, vochttransport,  daglicht, geluid. Al die facetten van de bouwfysica spelen  in de hedendaagse bouw een belangrijke rol.” 

“Ik leg uit wat geluid is en wat warmtetransport is en  gebruik grafieken en aanschouwelijk materiaal om het verhaal duidelijk te maken. In korte tijd is deze de theorie ook naar de praktijk te vertalen. De jongere garde die deze kennis ook tot zich neemt is mijns inziens van meerwaarde voor de werkgever. Er worden steeds hogere eisen gesteld. Daaraan levert de dakdekker een belangrijke bijdrage. Als zo’n knaap kennis heeft over de achtergrond begrijpt hij veel beter het hoe en waarom van een bepaalde dak-opbouw of werkwijze.”

De vaktechniek is weinig veranderd maar de eisen waaraan je moet voldoen zoals bijvoorbeeld de warmteweerstand van 2,5 is het nu bijna 10. Dan is het goed te weten hoe die waarde bepaald wordt. Het zijn praktische hulpmiddelen waar je in de praktijk je voordeel mee kunt halen.

Zo laat ik leerlingen pannenlatten bevestigen en leg uit dat je er door een stuikverbinding aan te brengen, veilig op kunt lopen. Daarnaast ziet Iseger het als een groot voordeel als een dakdekker ook kennis heeft van andere vakgebieden. Een leerling hoeft niet alleen pannendekker te zijn. Door ook kennis te vergaren over zink-, lood- en koperwerk of het aanbrengen van prefab kappen ben je van veel  meer waarde voor het bedrijf en betalen ze je ook meer.  Er zijn veel bedrijven waar je in het bedrijf kennis kan maken met andere takken van sport. 

STAP

Voor die persoonlijke ontwikkeling is een STimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP)-budget van maximaal €1000 
per jaar aan te vragen voor scholing en ontwikkeling. In september is daarvoor weer een nieuwe ronde gestart. Deze subsidie is te gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De overheid wil hiermee bereiken dat werkende of werkzoekende kunt beslissen over uw ontwikkeling tijdens de loopbaan. Zo is er meer kans om je baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. 

Het STAP-budget is aan te vragen via Stapuwv.nl. Dit kan per persoon één keer per jaar. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Je moet achttien jaar of ouder zijn en nog geen AOW ontvangen. Ook moet de training, cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister staan. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

Gratis scholing via Nederland Leert Door

Je kunt ook gratis online scholing volgen via  Nederland Leert Door. Een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is één van een aantal subsidieregelingen van de overheid die helpt bij het vinden, behouden of veranderen van werk. Er zijn 800 opleidingen beschikbaar. Een korte cursus of training, dat kan van alles zijn. Van een 
veiligheidstraining tot een cursus logistiek en van een taalcursus tot een training om te leren presenteren. 

www.hoewerktnederland.nl/campagnes/nederland-leert-door

MKB ondernemers

Nog tot 30 september kunnen individuele MKB bedrijven gebruik maken van de SLIM-subsidieregeling. Deze subsidie is bedoeld om bedrijven en hun werknemers toekomst-bestendig te maken. De subsidie kan aangewend worden:

  • voor het de doorlichting van de onderneming ten behoeve van een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte;
  • voor het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming;
  • voor het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming diewerkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  • voor het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan  in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

Per aanvraag kan er maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen. Er geldt één uitzondering waarvoor de onder-grens van € 5.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700. Het initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

Zie: hoewerktnederland.nl/campagnes/slim

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval oktober 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren