Zoeken

Bouwteam zoekt dialoog

Het Bouwteam zoekt de komende weken de dialoog met het veld op over onderwerpen als vereenvoudiging regelgeving, verduurzaming bestaande bouw, financiering en nieuwe verdienmodellen. Men nodigt iedereen die bij de sector betrokken is uit een bijdrage te leveren aan de investerings- en
innovatieagenda. De leden van het team kijken ook nadrukkelijk buiten de bouw- en vastgoedsector naar de betrokkenheid van partijen als energiebedrijven, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Ieder thema** wordt op zijn eigen manier handen en voeten gegeven. Zo zullen voor sommige thema’s ronde tafelgesprekken met experts worden gehouden, maar ook crowdsourcing via Twitter en Linkedin wordt ingezet.

Van het Bouwteam wordt verwacht dat zij tempo maakt. In het voorjaar moet het advies namelijk worden opgeleverd. Dat betekent dat suggesties en adviezen uit de markt op korte termijn wenselijk zijn om ze mee te kunnen nemen in de adviezen. Bijdragen die voor 15 maart worden ingezonden kunnen door het Bouwteam
nog worden meegenomen bij het opstellen van het advies. En de leden van het Bouwteam gaan ook actief mensen benaderen en vragen om input.

Dach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval december 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren