Zoeken

CE-markering cruciaal voor brandveiligheid

De Europese vereniging EAPFP heeft opgeroepen om vrijwillige Europese Technische Goedkeuring richtlijnen (ETAG) van een reeks passieve brandbeveiliging producten om te zetten in verplichte geharmoniseerde Europese productnormen (hEN's). BBN Brandveilig Bouwen Nederland steunt oproep als lid van de EAPFP.

EAPFP (Europese koepelvereniging voor bouwkundige brandveiligheid) roept op tot meer CE-markering voor passieve brandbeveiligingsproducten. Ze voert campagne voor het vergroten van het aantal passieve brandbeveiliging producten die onderworpen zijn aan verplichte CE-markering. De EAPFP richt zich op het significant verbeteren van de normen voor brandveiligheid voor gebouwen in Europa. De vereniging is van mening dat de verplichte CE-markering voor alle brandveilige bouwmaterialen en constructies van essentieel belang is om de kwaliteit en consistentie te waarborgen.

Geharmoniseerde Europese norm

CE-markering is voor steeds meer brandveilige bouwmaterialen verplicht en van toepassing. Bij de bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm (hEN) beschikbaar is, is het per 1 juli 2013 verplicht een CE-markering af te geven door de fabrikanten. Echter, er zijn nog producten waarvoor geen geharmoniseerde Europse norm is.

Onder de Construction Products Regulation is het voor elk product waarvoor een hEN bestaat verplicht een CE-markering te dragen vanaf 1 juli 2013. De Construction Producs Regulation heeft wettelijke status in al de Europese lidstaten. Het is dus na 1 juli illegaal als men een bouwproduct verkoopt dat wel valt binnen het toepassingsgebied van een Europese geharmoniseerde norm maar geen CE-markering heeft. Naast dat bouwproducten dus vanaf 1 juli 2013 verplicht moeten voldoen aan de hEN die voor dat product geldt, moet natuurlijk ook voldaan worden aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dat is niet automatisch hetzelfde. Een aandachtspunt zeker voor toeleveranciers, ontwerpers, bouwers en gebouweigenaren (die hiervoor verantwoordelijk zijn).

Tijdens een bijeenkomst eerder dit jaar is de EAPFP overeen gekomen met verschillende Europese organisaties dat een aantal mandaten voor hEN’s wordt opgesteld. Deze organisaties zijn: CEPE (Europese Vereniging voor verven en vernissen en drukinkten), CEN (Europees Comite voor Normalisatie), EOTA (Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen) en de Europese Commissie.

ETAG

Op dit moment zijn veel bouwkundige bouwmaterialen niet onderworpen aan de verplichte CE-markering, omdat de methode voor de beoordeling van deze producten de niet verplichte Europese technische goedkeuring Guideline (ETAG) is. Dit leidt tot een ongelijke markt waar verantwoordelijke producenten, die vrijwillig kiezen om CE-markering van hun producten, met alle bijbehorende controles op kwaliteit, concurreren tegen bedrijven die dat niet doen. Hierdoor is uiteindelijk de brandveiligheid van gebouwen in het geding.

Het omzetten van ETAG naar hEN wordt gestart met brandwerende doorvoeringen, brandwerende coatings voor staalbescherming en brandwerende platen voor staalbescherming. Hiermee wordt belangrijke toename gerealiseerd van het aantal brandwerende producten waarvoor CE-markering is vereist. Er zijn veder momenteel hEN’s ofwel gereed of in voorbereiding voor: verlaagde plafonds, brandwerend glas, brandwerende deuren en vele andere brandveilige producten.

De EAPFP is blij met de groeiende erkenning van de noodzaak voor verbetering. De EAPFP waarschuwt wel dat de volledige omzetting van ETAG naar hEN wel twee jaar zou kunnen duren. Zodra de Europese Commissie het mandaat geeft gegeven aan de CEN op een standaard ontwerp, moet dit geaccordeerd worden voordat het werk kan beginnen aan een hEN, uiteindelijk leidend tot de verplichte CE-markering voor het betrokken product.

Elke ontwerp-mandaat wordt voorgelegd aan de eerstvolgende Permanent Comite voor de bouw (Standing Committee for Construction SCC) in juli, waar vertegenwoordigers van de lidstaten beslissen of en welke ontwerpmandaten worden voorgedragen aan het Europees Parlement voor definitieve goedkeuring.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren