Zoeken

Consument wil beter geïnformeerd worden over garanties op zonnepanelen

De consument wil betere uitleg over de verschillende vormen van garantie op zonne-energiesystemen. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope dat werd uitgevoerd in opdracht van Centrosolar Benelux, leverancier en producent van zonne-energiesystemen voor daken. “Het onderzoek toont aan dat er veel onduidelijkheid bestaat over de verschillen tussen product- en vermogensgaranties op zonnepanelen. Meer transparantie in de markt is daarom wenselijk, zowel voor de consument als de installateur en fabrikant”, aldus Erik de Leeuw, Commercial Director bij Centrosolar Benelux.

Het onderzoek werd uitgevoerd om te achterhalen op welke manier de consument zich oriënteert op zonnepanelen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen consumenten die zonnepanelen bezitten en consumenten die zich al eens op de aanschaf van zonnepanelen hadden georiënteerd.

Uit de survey blijkt dat de garantievoorwaarden die gelden voor zonnepanelen zowel voor de huidige bezitters van panelen als de oriënterende groep consumenten onvoldoende duidelijk zijn. Toch menen vrijwel alle consumenten (93%) dat deze voorwaarden voor zonnepanelen belangrijk zijn. Met name het verschil tussen de twee soorten garanties, de productgarantie en de vermogensgarantie, blijkt ingewikkeld. 77 procent van de consumenten meende dat dit verschil niet duidelijk genoeg gemaakt was tijdens het oriëntatieproces.

Erik de Leeuw: “Het onderzoek bevestigde ons vermoeden: de meeste consumenten weten niet precies wanneer men op welk type garantie aanspraak kan maken.” Bijna alle consumenten (94%) vinden dat zij beter geïnformeerd moeten worden over beide garantievormen.

Ruim driekwart van de consumenten (76%) weet op dit moment niet dat er geen aanspraak op de vermogensgarantie gemaakt kan worden als er sprake is van een verminderde opbrengst door een defect in de materialen. De Leeuw: “Uit de vermogensgarantie kan de consument opmaken hoeveel jaar de fabrikant minimaal verwacht dat de zonnecellen een bepaalde hoeveel energie opwekken. Dit type garantie geldt dus enkel op de zonnecellen. Deze is bovendien alleen van toepassing indien een eventueel verminderd vermogen niet veroorzaakt is door een defect in het materiaal rondom de cellen, zoals het glas of de folie aan de achterzijde.”

In het geval van een defect in het materiaal, zoals een glasbreuk of vochtinslag, kan men aanspraak maken op de productgarantie. In de meeste gevallen geldt hiervoor een garantietermijn van 5 tot 10 jaar. Op de vermogensgarantie kan alleen aanspraak worden gemaakt wanneer het vermogen van de panelen lager is dan verwacht, maar dit niet door een materiaaldefect wordt veroorzaakt. Deze termijn ligt meestal rond de 25 jaar. De Leeuw: “Wanneer een module na 11 jaar bijvoorbeeld door delaminatie kapot gaat, dan heb je niks aan je vermogensgarantie. Delaminatie zou namelijk onder de productgarantie vallen.”

Als de consument kiest voor een kwaliteitsproduct zal hij in de meeste gevallen geen aanspraak hoeven maken op garanties volgens De Leeuw: “Wanneer de garantietermijnen vastgesteld zijn op basis van uitvoerige levensduurtests, zullen de panelen immers voldoen aan alle producteisen.”

Bij de oriëntatie op zonnepanelen letten consumenten het vaakst op prijs, rendement en opbrengst. De garantievoorwaarden werden door 41 procent genoemd als een aspect waarop men let. Toch blijkt veel informatie onbekend en weet 52 procent van de huidige zonnepanelenbezitters ook niet precies hoeveel jaar garantie hij op zijn installatie heeft. “Als fabrikant, verkoper of installateur hebben we de verantwoordelijkheid om duidelijk over onze producten te communiceren, vertrouwen te scheppen en zekerheid te bieden. Op die manier weet de consument precies welke eventuele risico’s hij bij een bepaalde productkeuze neemt of juist vermijdt”, besluit De Leeuw.

Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst die werd ingevuld door 500 respondenten.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren