Zoeken

Corporatiesector slaat handen ineen inzake duurzaamheid

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst duurzaamheid geven KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) en de Stichting Duurzaamheidsbarometer (Woningstichting SWZ, Stadgenoot en Woonbron) de aftrap aan een nieuw initiatief ‘Inzicht in duurzaamheid’ binnen de corporatiesector. Een groot aantal partijen binnen de sector gaat de samenwerking aan rondom duurzaamheid. Met elkaar zetten zij zich in voor het verder professionaliseren van de corporatiesector op dit gebied.

Grote opgave voor corporaties

Woningcorporaties bezitten 2,4 miljoen wooneenheden. Dit is een derde van de totale Nederlandse woningvoorraad. Corporaties hebben een grote maatschappelijke opgave als het gaat om het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad. Niet alleen om te kunnen voldoen aan klimaatdoelstellingen, maar ook om de woonlasten beheersbaar te houden. Corporaties zijn goed op weg als het gaat om energie. Door middel van het convenant ‘Meer met minder’ hebben woningcorporaties aan bijna twee derde van het totale corporatiebezit een energielabel gegeven. Van de overige verhuurders is dat minder dan 20 procent.
Corporaties zijn in beweging, maar het blijft allemaal zeer kleinschalig.

Zowel de overheid als de corporatiesector laat een grote kans liggen om de woningvoorraad zo effectief mogelijk te verduurzamen
Als integraal inzichtelijk gemaakt zou worden wat duurzaamheidsprestaties nu eigenlijk opleveren, kan dit een belangrijk hulpmiddel zijn voor corporaties. Verschillende sectorpartijen slaan nu de handen ineen om de corporatiesector hier verder in te laten ontwikkelen. Hierdoor is het voor de sector mogelijk om een verdere professionaliseringsslag te maken.

Ontwikkeling nieuw instrument

KWH en de Stichting Duurzaamheidsbarometer zetten zich binnen dit initiatief in voor de ontwikkeling van een integraal instrument dat duurzaamheidsprestaties inzichtelijk maakt. Het instrument geeft corporaties structuur bij het werken aan duurzaamheid en geeft duidelijkheid over wat goed gaat en wat beter kan. Het laat zien wat het rendement is van investeringen en wat de behaalde resultaten zijn. Bovendien is het straks mogelijk om met de uitkomsten de resultaten te benchmarken, waardoor corporaties hun prestaties onderling kunnen vergelijken en kunnen leren van elkaar. Het instrument is vanaf 2013 beschikbaar voor alle corporaties.

Deelnemende partijen

KWH zet zich in om de maatschappelijk prestaties van corporaties zichtbaar te maken en te bevorderen. Dit doet zij in samenwerking met een groot aantal partijen. Bij dit duurzaamheidsinitiatief werkt zij samen met de Stichting Duurzaamheidsbarometer (Woningstichting SWZ, Stadgenoot en Woonbron), Deloitte en W/E adviseurs en de corporaties Bo-Ex, de Alliantie, deltaWonen, Woonstichting St Joseph Boxtel, , Woningstichting Brederode, Wooncompagnie, Woonwaard en IntermarisHoeksteen. Daarnaast zijn het Ministerie van VROM/WWI, GDO en de SEV Energiesprong bij de ontwikkeling betrokken.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren