Zoeken

Dak Helling 1996-06-10 De onstuimige groei van Vadak

Vadak, het enige gecertificeerde dakdekkersbedrijf in Friesland, heeft de achterliggende jaren een flinke groei doorgemaakt. Directeur Gooitzen van Assen is ervan overtuigd dat het bedrijf nog een maatje groter zal worden. "De aannemerij schakelt steeds gemakkelijker een gespecialiseerd dakdekker in en voor nieuwkomers is het bijna ondoenlijk om zich op de markt te manifesteren."
Veertien jaar geleden legde de nu 42-jarige Gooitzen van Assen samen met Kees Dijkstra de basis van het timmer- en dakdekkersbedrijf Vadak. Aanvankelijk staken de oprichters al hun energie in het afbouwen van woningen. Enkele jaren later al werden de activiteiten uitgebreid met het dakdekken. Ongeveer gelijktijdig met de nieuwe poot binnen het bedrijf trok Dijkstra zich terug. Van Assen, inmiddels beschikkend over de noodzakelijke papieren ging alleen verder. En bepaald niet zonder succes. Beperkte het aantal personeelsleden dat hij in die beginjaren in dienst had zich tot vier, tegenwoordig werken er op de diverse projecten van Vadak ruim dertig vaklieden. Deze zomer zal het aantal werknemers waarschijnlijk op zo'n veertig uitkomen. En daarmee mag Vadak zich tot de grote Nederlandse dakdekkersbedrijven rekenen.
Vadak werkt op renovatie- en nieuwbouwprojecten in Noord-Nederland, grofweg de regio ten noorden van de lijn Hoorn-Almere. Om werk zit de Friese ondernemer niet verlegen. "Ik bevind me in de betrekkelijk comfortabele positie dat ik nooit op werk uit hoef. In de loop der jaren hebben wij een hechte relatie met verschillende grote aannemers opgebouwd die steeds meer erkennen dat het dakdekken een specialisatie is. En omdat het aantal gespecialiseerde dakdekkersbedrijven in Noord-Nederland beperkt is, weten ze ook gemakkelijk de weg naar ons te vinden."

Bouwbesluit

Het zijn volgens Van Assen met name de wijzigingen in het Bouwbesluit waardoor de aannemerij in toenemende mate een beroep zal doen op de aanwezige kennis bij de dakdekkersbedrijven. Door het dakwerk uit te besteden, leggen de bouwondernemingen de verantwoordelijkheid dat het dak wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het Bouwbesluit, neer bij gespecialiseerde bedrijven. Daardoor neemt het aanbod van werk substantieel toe. Alleen al de eisen om panhaken toe te passen, heeft volgens Van Assen een aantoonbare hoeveelheid extra werk opgeleverd. Het zou echter te gemakkelijk zijn om te concluderen dat Vadak haar groei vooral te danken heeft aan een strengere regelgeving. En ook niet helemaal terecht want een dergelijke sterke groei kan doorgaans alleen worden gerealiseerd wanneer een bedrijf òf onder de algemeen geldende prijzen werkt, òf kwaliteit aflevert.
Onder de prijs duiken is niet de stijl van Van Assen. "We hebben inmiddels in onze regio een naam op te houden, een naam die we naar mijn overtuiging toch met name hebben gemaakt door kwaliteit te leveren. Voor de continuering van het bedrijf is het gewoonweg noodzakelijk om een goed product te leveren en dat heeft nu eenmaal zijn prijs. Ik weiger om tweede keus materialen toe te passen. Als ik merk dat een opdrachtgever daar op uit is, haak ik af. In deze markt heb je alleen bestaansrecht wanneer het werk dat je aflevert niet ter discussie staat. Een noorderling vergeet het nooit meer wanneer je een project hebt verknoeid. In de regio waar wij onze diensten aanbieden kan je je geen fouten permitteren, want je krijgt geen tweede kans."

Ingrediënten

Inspelen op de marktontwikkelingen, als het even kan vooruitlopen op veranderingen en een voortdurende aandacht voor kwaliteit. Het zijn volgens Van Assen de ingrediënten waarmee Vadak zich heeft opgewerkt. Een solide onderneming, gehuisvest in een voormalige monumentale boerderij te Driesum. Met de renovatie van het dak van deze in Jugendstil opgetrokken boerderij heeft Vadak enkele jaren geleden ook meteen zijn visitekaartje afgegeven. Binnen afzienbare tijd zal op het erf een dakentuin worden aangelegd. Een showroom komt er niet. "Het staat wel aardig, maar daarmee zou ik de kostprijs van mijn product alleen maar verhogen." Kwaliteit leveren en kwaliteit uitstralen. Het zijn centrale begrippen in het ondernemerschap van de Fries. In die zin onderkende Van Assen al vroegtijdig de noodzaak van certificering. "Certificering is een norm in het Bouwbesluit. Vroeger moest je je als bedrijf voortdurend opnieuw bewijzen. Als gecertificeerd bedrijf staat je vakmanschap en ondernemerschap niet meer ter discussie. Een dakdekkersbedrijf dat zich serieus neemt, komt met goed fatsoen ook niet meer onder certificering uit. Vrijwel in ieder bestek is opgenomen dat de werkzaamheden door een gecertificeerd dakdekker moeten worden uitgevoerd. Een niet onbelangrijk voordeel van certificering is ook dat je je ermee in positieve zin mee onderscheidt. Het etiket van de dakdekkers als jongens op gympies verdwijnt ermee."
Van Assen heeft een groot vertrouwen in de toekomst. De aannemerij weet steeds gemakkelijker de weg naar het gespecialiseerde dakdekkersbedrijf te vinden en concurrentie is eigenlijk alleen te verwachten van de bestaande dakdekkersbedrijven. "Voor nieuwkomers is het bijna ondoenlijk om in de huidige marktsituatie te overleven. Er worden nogal wat eisen gesteld aan nieuwe bedrijven. De mensen moeten goed zijn opgeleid, over een behoorlijke ervaring beschikken en meteen al het certificaat op zak hebben. Die factoren maken het samen lastig om nu nog een bedrijf op te starten. Alleen echte doorzetters met veel kwaliteiten zullen het redden." Zijn vertrouwen in de toekomst is zo groot dat Van Assen op het punt staat te investeren in een telescoopkraan. Het bedrag dat ermee is gemoeid, is weliswaar aanzienlijk maar er wordt tegelijkertijd ook een grote efficiëntie mee binnengehaald die Vadak in staat stelt om meer werk aan te nemen.
Over de samenwerking met de toeleverende industrie is Van Assen goed te spreken. "Lange tijd werd de markt in zekere zin gedicteerd door de wensen van de bouwmaterialenhandel. Ondertussen realiseren fabrikanten zich dat men niet meer om de dakdekker heen kan. De industrie kan nog zo'n mooi product leveren, als het er waardeloos op ligt, zitten beide partijen met de frustraties. Hier in het Noorden hebben we een heel goed gevoel over de samenwerking. Het is ook gemakkelijker te organiseren omdat we als gecertificeerde dakdekkers maar een kleine groep vormen. Ik hoop dat die samenwerking in heel Nederland gestalte krijgt. Want per slot van rekening is het daar toch om te doen: gezamenlijk werken aan een kwaliteitsproduct."

door: Mari van Lieshout