Zoeken

Dak Helling 1996-06-18 Nieuwslijn

Koninklijke onderscheiding voor A. Snijders

De heer A. Snijders, bedrijfsleider en meester leidekker bij BV Joh. Beisterveld & Zn. te Utrecht, is onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau.
Bijna dertig jaar geleden trad de heer Snijders bij Beisterveld in dienst en bekwaamde zich er in het leidekkersvak. Daarnaast zette hij zich in om het ambacht voor de toekomst te behouden. Zo is hij onder meer als docent leidekken verbonden aan de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, het Regionaal Instituut voor Vak- en Beroepsonderwijs, Het Hellende Dak en enkele buitenlandse onderwijsinstituten.
De heer Snijders adviseert tevens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist ten aanzien van het monumentenbeheer voor zover het de leibedekkingen, kwaliteitscriteria leidekken en opleidingen leidekken betreft.

Nieuwe Rockwool documentatie over hellend dakconstructies

Rockwool heeft een nieuwe documentatie uitgebracht over hellend dakconstructies. De ringband ‘Hellend Dak’ is bedoeld als naslagwerk voor architecten en voorschrijvers bij zowel het ontwerpen van hellend dakconstructies als bij de berekening en keuze van het juiste dakelement. Behalve over informatie over dakelementen geïsoleerd met Rockwool steenwol, bevat de documentatie daarom veel technische informatie over bijvoorbeeld de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en over berekeningsmethoden. Rockwool heeft de documentatie uitgebracht omdat haar steenwol steeds vaker wordt gekozen als isolatiemateriaal voor hellende daken. In samenwerking met diverse fabrikanten worden dakelementen en prefab kappen met Rockwool isolatie op de markt gebracht.
In de documentatie onderbouwt Rockwool zijn goede thermische, akoestische, vocht-, brand- en milieuprestaties aan de hand van onderzoek en publicaties van onder andere het Bouwcentrum. Verder geeft de ringband informatie over de verschillen tussen dakelementen en prefab van beide producten. Ook opgenomen zijn bestekteksten en criteria voor en tekeningen van ontwerpdetails. Voor meer informatie: 0475 - 353333.

Eenvoudig en doeltreffend verankeren

Koramic/dakpannen heeft de nieuwe voorschriften voor het verankeren van dakpannen op een uiterst verhelderende wijze in een brochure samengevat.
Met de introductie van het Bouwbesluit kwamen er voor de in het segment hellende daken werkzame bedrijven na lang wachten concrete bevestigingseisen voor pannendaken. Met de komst van deze nieuwe eisen, die in verhouding tot de risico’s vrij hoog genoemd mogen worden, verschenen er vervolgens rekenprogramma’s. Het nadeel van de programma’s was dat de berekeningen voor ieder werk afzonderlijk uitgevoerd moeten worden.
De rekenmethode in de brochure van Koramic maakt deze berekeningen overbodig. De vereiste bevestigingen kunnen eenvoudig met behulp van de tabellen worden vastgesteld.

Informatielijn leerlingwezen

Sinds 1 januari is het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijker geworden om iemand in dienst te nemen via het leerlingwezen. Werkgevers krijgen namelijk dit jaar een bijdrage in de kosten van jaarlijks ƒ 4.500,-. De vergoeding komt tot uiting via een verlaging van de bruto-loonkosten. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet de leerling wel een dienstbetrekking hebben en mag deze niet meer verdienen dan 130 procent van het wettelijk minimumloon voor volwassenen. In combinatie met andere fiscale maatregelen kan het totale voordeel voor de werkgever oplopen tot ƒ 6.000,-. Het ministerie hoopt op deze wijze duizenden extra praktijkopleidingsplaatsen te werven.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de speciale Informatielijn Leerlingwezen: 079 - 3534684. De Belastingdienst heeft via telefoonnummer 06-0443 speciale informatie beschikbaar over de uitwerking van de fiscale maatregel.

Falco Zandstra introduceert Finishdak op doe-het-zelf markt

Finish Profiles heeft schaatser Falco Zandstra ingeschakeld voor de presentatie van Finishdak op de DHZ-markt. Uit een uitgebreid onderzoek is volgens de Purmerendse producent gebleken dat er voor Finishdak ongekende mogelijkheden aanwezig zijn in de Nederlandse DHZ-markt.
Finishdak is licht van gewicht (5 kg/m²) en eenvoudig te monteren. Door een speciale coating heeft het een zeer lange levensduur en is er nauwelijks vuilaanslag mogelijk. De leverancier denkt met haar product met name de doe-het-zelf markt te bedienen voor de daken van onder meer tuinhuisjes, blokhutten, garages en carports. Meer informatie: 0299 - 437071.

Agenda

19 juni 1996, Seminar Duurzaam ontwerpen: regelgeving en praktijk. ’s Hertogenbosch, Viba Expo Auditorium II. Informatie: 040 - 251 84 88.

25 t/m 29 juni 1996, Internationale Bouwbeurs in Brno, Tsjechië. Informatie: 030 - 295 53 21.

4 t/m 7 september wordt Thaibex ’96 gehouden in Bankok, Thailand.

11 t/m 14 september, CTM ’96. Tevens wordt op die data Malbex ’96 gehouden. Beide in Kuala Lumpur, Malaysië.

25 september 1996, Studiedag Toegankelijk Bouwen, Congrescentrum Postiljon Bunnik. Informatie 0314 - 34 94 73.

23 en 24 oktober, Buildings Chicago ’96, Chicago, USA.

30 oktober t/m 2 november, Vietbex, Ho Chi Mihn City, Vietnam.

6 t/m 8 november 1996, Gebouw ’96, Vakevenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van bedrijfs- en utiliteitsgebouwen.

Ledennieuws

Nieuwe leden:

Pannendekkersbedrijf
G. Nijmeijer;
Hengelosestraat 302,
7521 AN Enschede,
Contactpers.: Dhr. H.J.H. Ansink

Pannendekkersbedrijf ‘De Utrecht’ BV;
Sparstraat 50, 3552 BW Utrecht,
Contactpers.: Dhr. J. Kentie

Adreswijzigingen:

Leidekkersbedrijf Toorenburg b.v.;
Zilverstraat 52,
2544 EL ’s Gravenhage