Zoeken

Dak Helling 1996-11-13 Unidek levert wezenlijke bijdrage aan Duurzaam Bouwen

In het nieuwbouwproject De Akkers in Mierlo-Hout zijn grootschalige dakelementen toegepast die zijn ontwikkeld door Unidek Bouwelementen te Gemert. Het is het eerste project van een dergelijke omvang dat zonder speciale subsidies wordt gerealiseerd.

Het plan de Akkers omvat in de eerste fase 62 twee-onder-één kap woningen met aanbouw die begin 1997 zullen zijn gerealiseerd. De volgende fasen van het plan zullen in de volgende jaren in uitvoering worden genomen. Verwacht wordt dat het gehele complex van 340 woningen in 1999 zal zijn voltooid. De eerste fase van het project omvat twee typen woningen met een hoge voorgevel dan wel een hoge achtergevel op het zuiden. Het eerstgenoemde woningtype heeft een breedte van circa 5,40 m en een diepte van ruim 8,10 m. Het andere type een breedte van circa 4,70 m en een diepte van ruim 10,2 m. De door Unidek geleverde grootschalige dakelementen zijn geschikt voor overspanningen tot 5700 mm waarbij overstek mogelijk is.
Het project De Akkers staat in het teken van duurzaam bouwen, hetgeen onder meer inhoudt dat zowel in de ontwerp- en in de bouwfase alsook in het gebruik optimaal rekening is gehouden met het milieu. Het is het eerste project van een dergelijke omvang dat zonder speciale subsidies wordt gerealiseerd. Het project gaat op het gebied van duurzaam bouwen aanmerkelijk verder dan het Nationale Pakket Woningbouw-Duurzaam Bouwen en daarom heeft het Ministerie van VROM voor de 62 woningen een z.g. groenverklaring getekend.
Het plan is ontwikkeld als competitie-opdracht voor de gemeente, waarvoor als uitgangspunten golden het bouwen van een duurzame wijk van hoge kwaliteit waar het prettig en comfortabel leven is en het uiterst verantwoord omgaan met het milieu. Beide eisen zijn op allerlei manieren in de praktijk gebracht, zowel in de woningen alsook in de stedenbouwkundige opzet. In het DuBo-project worden materialen verwerkt die een minimale belasting voor het milieu veroorzaken. Verder is een groot aantal energiebesparende maatregelen getroffen zoals royale toepassing van thermische isolatiematerialen, installatie van zonnecollectoren en is de situering van de woning hierop afgestemd. De voor- of achtergevel van de woningen is op het zuiden georiënteerd om een optimale benutting van zonnewarmte mogelijk te maken.

Grootschalige dakelementen

De grootschalige dakelementen met een kern van EPS die door Unidek speciaal voor dit project zijn ontworpen, voldoen in ruime mate aan de voor dit project geldende eisen. Zo hebben de elementen een zeer hoge isolatiewaarde: De Rc-waarde van 4,8 m² K/W is belangrijk hoger dan de gestelde norm. Verder voldoen de nieuwe dakelementen aan de geldende geluidsisolatienormen.
Behalve de grote overspanning (tot 5700 mm) van bouwmuur tot bouwmuur zonder tussenondersteuning en met de mogelijkheid van overstek bieden de nieuwe dakelementen nog tal van specifieke voordelen. Zo zijn de dakelementen uiterst vormvast, zijn ze gordingloos uitgevoerd en is ook geen nokgording noodzakelijk. De elementen worden direct vanaf de vrachtwagen gemonteerd waardoor een snelle montagetijd mogelijk is en de bouwtijd aanmerkelijk wordt verkort. Daaraan wordt bijgedragen door het feit dat details als afmetingen en posities van voorgeboorde gaten en hijsogen vooraf nauwkeurig konden worden bepaald. In de elementen is goot- en overig randhout geïntegreerd, terwijl de panlatten reeds voorgemonteerd zijn. De voor montage benodigde tijd bedraagt slechts circa 30 minuten per woning.
Andere details betreffen de nieuw ontworpen bevestigingsbeugels en de toepassing van een kunststof klemstrip voor de naadafdichting waarvoor geen polyurethaan mocht worden gebruikt aangezien alleen duurzame en niet-milieubelastende materialen voor toepassing in aanmerking komen. Van belang is verder dat de nieuwe grootschalige dakelementen van Unidek geschikt zijn voor de integratie van een zonneboiler. Voorts is bij de productie van de elementen gerecycled materiaal toegepast terwijl de beplating Naturospan-o ruimschoots onder de emissiegrens blijft. Naturospan-o is een nieuwe Spano-houtspaanplaat die als eerste ter wereld zonder toevoeging van isocyanaten, phenol of chloor is vervaardigd.
De plaat is watervast verlijmd en daardoor goed toepasbaar in dakelementen, is niet toxisch bij brand, geeft slechts een geringe rookontwikkeling en is chemisch neutraal. Voor Naturospan-o is Komo-productcertificaat verstrekt en is goedkeuring verleend door Viba te ’s Hertogenbosch voor toepassing in ecologische woningbouw. Unidek biedt de garantie dat materialen aan het eind van hun levensduur worden teruggenomen en opnieuw verwerkt.