Zoeken

Dak Helling 1996-11-18

In de branche zetten vele bedrijven zich in voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Een van de ondernemingen die de handschoen heeft opgepakt is RBB. Een geheel nieuw concept werd ontwikkeld waarin voor de Dakgiraf een hoofdrol is weggelegd.

In november 1994 liet de Inspectiedienst SZW (Maastricht) naar aanleiding van het inspectieproject Bouwliften in 1993 luid en duidelijk weten, dat het onveilig gebruik van bouwliften de voornaamste oorzaak van ongevallen is. Projectleider Gerrit Leenders sprak in dezelfde uitgave van Inspectienieuws zijn waardering uit voor de 'neefjes' van de bouwlift, de branches die werken met de pannenlift: "Gelukkig zijn alle betrokken partijen meer dan bereid om de situatie te verbeteren. De zelfwerkzaamheid van de branche is toegenomen."
Voor die zelfwerkzaamheid bestonden goede redenen. Bijna 90 procent van de bouwliften voldeed niet aan de norm. Over het onderzoek Heldak dat in oktober 1994 werd afgesloten, rapporteerde projectleider Leenders enkele maanden later dat de branche-organisatie 'Vereniging Het Hellende Dak' van begin af aan betrokken was bij het project en haar leden optimaal heeft voorgelicht. Die medewerking werd toegejuicht en was ook van groot belang, mede omdat bedrijven vanaf 1 januari 1994 werden aangesproken op hun arbozorg- en verzuimbeleid. Leenders signaleert in zijn rapport voor het eerst de RBB-giraf, hoewel het beestje toen nog geen naam had. Letterlijk schrijft hij: Verder is men bezig de oppermethode van de pannen te wijzigen en te mechaniseren. Pannen mechanisch opperen, direct vanaf de vrachtwagen op het dak heeft naar verwachting de toekomst. De basis 3-mansploeg van de dakdekkers zal dan in de toekomst mogelijk teruggebracht worden naar eenmans ploeg. Dit komt mede doordat het aanbod van vakmensen terugloopt en loonkosten blijven stijgen. Tevens is een groot voordeel dat de pannenlegger fysiek minder zwaar wordt belast. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Vereniging in samenwerking met TNO-bouw en RBB.

Bouwbeurs 1995

Leenders –en de dakdekkers– worden tijdens de Bouwbeurs 1995 op hun wenken bediend. RBB introduceert er onder andere een nieuwe daklorrie die recht doet aan de arbeidsomstandigheden van de dakdekker. Kenmerkend zijn veiligheid, tijdsbesparing en werkverlichting. Op dezelfde Bouwbeurs introduceert RBB ook 'een vrachtwagen met een kraan en een speciaal ontwikkelde klem voor het rechtstreeks lossen van pannen op het dak. De klem is kantelbaar en naar dakhelling instelbaar.' De RBB-dakgiraf is nog niet geboren, maar de beschuit met muisjes ligt al klaar.
In het maartnummer van 1995 evalueert Dakhelling het project Heldak. Het idee van de RBB-dakgiraf werpt vruchten af; het groeit uit tot een compleet logistiek concept vanaf de dakpannenfabriek tot op het dak.

 Hydraulische klem

Hoe maak je het transport van dakpannen vanaf de fabriek tot op het dak van a tot z beheersbaar? Het antwoord op die vraag werd met zorg en praktische deskundigheid gezocht en gevonden. Voor elke fase in de RBB daklogistiek werd een testprogramma ontwikkeld, dat op verschillende proefprojecten in de praktijk door gecertificeerde dakdekkers werd getoetst. Eén van hen, dakdekker Sommers uit Groesbeek, karakteriseert de RBB-Dakgiraf kort en krachtig: "Als er veel aansluitdetails op het dak te maken zijn, zoals dakkapellen en dakramen, dan is het heel handig en tijdbesparend als je iedere dakdekker daarvoor beschikbaar hebt. Lossen op het Dak is een prima ondersteuning. Als de dakpannen direct op het dak worden gelost kan iedere dakdekker zelfstandig doorwerken. Lossen op het Dak is tijdwinst. Bij de traditionele methode heb je altijd minimaal één man nodig bij de lier." Met andere woorden: het concept maakt handen vrij voor nuttiger werk dan lossen en 'opperen'. Zowel de RBB-Dakgiraf als de door RBB ontwikkelde afvalbak, de daklorrie en de RBB-Dakzak maken het werk op het hellende dak efficiënter en veiliger. Met de inzet ervan voldoet de werkgever aan de eisen van de Arbowet op de bouwplaats. De toegevoegde waarde schuilt in de strakkere planning: de dakdekker organiseert de levering op het juiste moment en op de juiste plaats, tot op het hellende dak, en neemt daarmee een stuk verantwoordelijkheid over van de aannemer.