Zoeken

Dak Helling 1997-11-11 Huurders ervaren plat dak als 'negatief'

Steeds meer Nederlanders willen graag een eigen koopwoning. Door de doorstroming die daardoor ontstaat wordt enerzijds de verhuurbaarheid van oudere en ook na-oorlogse woningen moeilijker en komen deze woningen ook beschikbaar voor de verkoop aan de starters met een smalle beurs. Woningstichtingen die onderzoek hebben gedaan naar het woongenot zoals de huurders dat ervaren, hebben ontdekt dat de uitstraling van platte daken zelfs negatief wordt ervaren.

De na-oorlogse eensgezinswoningen die met snelbouwsystemen zijn neergezet en waar platte daken zijn toegepast vormen een blijvende bron van zorg. Door veroudering en zetting van het gebouw treedt lekkage op. De isolatiewaarde voldoet niet meer en het periodiek vervangen van de dakbedekking is een blijvende budgettaire aanslag. Tevens heeft de woning nog geen uitstraling, volgens de huidige belevingsnormen.
Caravans, zijn sta-huizen geworden met de aanduiding 'Chalet' en worden vaak in mootjes aangevoerd en geplaatst. Flauwe dakhellingen zijn gewenst voor de afvoer van water in de bosrijke omgeving waarin ze staan en zorgen voor het verbeteren van het aanzien van het tweede huis.
Ook bitumineuze daken met een dakhelling tussen 15 en 20 graden behoeven een verbetering van de uitstraling.
Voor het oplossen van de boven vermelde problemen is er een belangrijke eis. De onderconstructie mag niet extra belast worden met conventionele oplossingen, zoals dakpannen of leien. Het niet slopen, maar renoveren is de oplossing. De 'niet sloop methode' waarbij bestaande materialen gewoon kunnen blijven zitten en waarbij de voorzieningen over de bestaande situatie heen worden getroffen, zonder dat het gebouw overmatig wordt belast, kan met toepassing van een hedendaags product worden uitgevoerd.
Het stalen dakpanelement weegt per m2 maar een zesde van het gewicht van betondakpannen en komt als ideale oplossing voor de eerder beschreven problemen uit de bus.

Ideaal om een aantal redenen. Bij het noemen van 'staal' denken we automatisch aan schilderen en het beschermen tegen roest. Moderne beschermingstechnieken, zoals thermisch verzinken, hebben hun nut bewezen en nemen onze twijfel snel weg. Het koud vervormen van staal met hydraulische persen, zoals in de autoindustrie heeft eveneens zijn waarde bewezen.
Blijft nog het aanpassen van de oppervlakte structuur om een demping van geluid en het aanzien te verbeteren. Dit kan met epoxy of acrylaat waarin korrels worden opgenomen om het gewenste doel te bereiken. Kleuren zijn immers geen probleem en vervolgens hebben we alle ingrediënten voor het stalen dakpanelement besproken. Door de elementen zodanig te vervormen dat een dakpaneffect wordt verkregen kan de ontwerper met een gerust hart aan de slag om een esthetisch verantwoord gebouw af te leveren. Woonhuis, laagbouw, sta-caravan, recreatiepark-huisje of chalet komen ook hiervoor in aanmerking.
Door de elementen als paneel te leveren, waarvan er ca. 2 a 3 per m2 nodig zijn is het voor de verwerker eenvoudig om het materiaal te transporteren naar de werkplek. Met knippen en buigen kan elk aansluitdetail dat niet met standaard hulpstukken kan worden uitgevoerd ter plaatse worden gemaakt. De elementen zoals de Gravello van Eternit, worden van boven naar beneden op de panlatten in elkaar gehaakt. De verankering wordt door middel van getordeerde nagels die aan de voorzijde van het element in de panlat worden gezet gewaarborgd. Doordat de elementen in elkaar haken wordt daarmee een stormvaste constructie bereikt, mits de panlatten goed zijn bevestigd aan de onderconstructie. De onderconstructie kan bestaan uit een eenvoudig spantje met daarover de panlatten, bij 'van plat naar hellend' of de bestaande onderdakconstructie, zoals shingles, die zelfs onder de panlatten kunnen blijven zitten.
De eigenschappen zoals lichtgewicht, stormvastheid, waterdichtheid, sneeuwdichtheid en vorstbestendigheid geven een duurzame fraaie oplossing voor de hedendaagse problemen met daken van de na-oorlogse woningvoorraad en bevorderen de verhuur of verkoop optimaal.

door: H.J. Sybesma