Zoeken

Dak Helling 1998-05-12 Lekkage's na herstel aan het dak

Hoe in de praktijk herstelwerkzaamheden soms tot een verergering van het eigenlijke probleem zorgen blijkt uit onderstaand, toch wel extreme, voorbeeld. Een eigenaar van een pand in het zuiden van ons land schakelde ons in nadat een 'dakbedrijf' herstelwerkzaamheden aan zijn dak had uitgevoerd. Wat de betreffende eigenaar wilde weten was hoe de stand van zaken was.

Uit onderstaand relaas zal duidelijk worden dat dit niet al te best was. Op het dak werden tenminste zes verschillende fabrikaten Tuile du Nord (3 kops) dakpannen aangetroffen waarvan de onderlinge passing soms slecht te noemen was. Bovendien vertoonden diverse dakpannen aanzienlijke vorstschade.
De nokconstructie spreidde ook enige onregelmatigheid ten toon (foto 1). Zowel de aansluitende dakpannen (welke in lengte ingekort waren) als de vorsten waren niet geheel overeenkomstig 'de regels der kunst' verwerkt. Dat een dergelijke uitvoering enige regendichtheidsproblemen kent zal de lezer duidelijk zijn. En dat de 'aangewerkte specie' ook geen tovermiddel is zal ook iedereen begrijpen.

'Kunstenmakers'

De bovenaansluiting van de met bitumen beklede, dakkapellen (zadeldak) met het hellende pannendak deed ons beseffen dat er nog steeds kunstenmakers op Neerlands daken rondwaren.
Door toepassing van vele strookjes lood, siliconenkit, alu-butylband ,grote hoeveelheden PUR-schuim en slecht aangeknipte dakpannen is getracht een waterdichte constructie te realiseren. (foto 2,3 en 4). Helaas!!!!
Ook de aansluiting van het hellende pannendak met de zijwangen vertoonde een zelfde beeld. Door vele stroken reparatieband (foto 5) is getracht de aanwezige gaten te dichten. Uitgezakt lood is door normale draadnagels weer op zijn plaats bevestigd, met als gevolg een hoge mate van roestvorming (foto 6) en het ontstaan van grote gaten door uitzakken van het lood. Bij de gootaansluiting zakt op een enkele plaats het lood onder de zijwang bekleding uit wat aanzienlijke openingen tussen pannendak en zijwang tot gevolg heeft. (foto 7)

Daar er aan de kopgevels enige pannen los geraakt waren van de cementplint heeft de herstelwerker de cementplint weggehakt (met als gevolg nog meer losse stenen) en vervolgens een nieuwe cementplint (???) aangebracht. (foto 8) Naar alle waarschijnlijkheid kreeg hij hier de vereiste vakbekwaamheid niet goed onder de duim en heeft vervolgens de resterende activiteiten maar gestaakt. (foto 9)
Dat er aan de vakbekwaamheid van verschillende 'dakdekkers' in Nederland ernstig getwijfeld moet worden moge uit bovenstaand voorbeeld wederom duidelijk worden. Echter dat het soms dermate ernstige vormen aanneemt, was ook ondergetekende onbekend.
Om definitief van alle problemen af te zijn had de eigenaar bij diverse dakdekkersbedrijven een prijs opgevraagd voor de totale dakrenovatie. Ook nu werd onze verbazing gewekt door de enorme verschillen die in de offertes werden aangetroffen. Op de totale dakrenovatie van circa 200 m2 werd een verschil geconstateerd van maar liefst meer dan fl. 100.000,- (!). Dat een enkeling in onze branche probeert een particulier een pootje te lichten door met een 2- of 3 tandige hark te schrijven was reeds bekend, echter dat er ook 6-tandige harken gehanteerd worden was voor ons ook nieuw.

door: L.A. Iseger