Zoeken

Dak Helling 1998-05-14 Naadloos isoleren in de dakspouw met EPS parels

Mede als gevolg van de 'tweede oliecrisis' in de tachtiger jaren besloten beheerders van gebouwen en woningbouwverenigingen in rap tempo hun woningvoorraad te renoveren. Een systeem dat sindsdien in toenemende mate is toegepast betreft de isolatie met EPS -korrels. Hierbij wordt de isolatie tussen het dakbeschot en de pannen aangebracht. Koston uit Weesp, een gespecialiseerd bedrijf dat het systeem toepast, verkeert in Enkhuizen in de eindfase van een omvangrijk renovatieproject.

 Een hellend dak isoleren bij renovatie kan op twee manieren. Het dak kan aan de binnenzijde worden geïsoleerd of het isolatiemateriaal kan tussen dakpannen en het dakbeschot worden aangebracht. Deze laatste methode heeft het voordeel dat het houten dakbeschot zich aan de warme zijde bevindt en daardoor droger blijft. Koston isoleert op die laatste manier en doet dat met een beproefde methode. Het bedrijf isoleert met EPS Thermoparels.
De investering voor het isoleren tussen de dakpannen en het dakbeschot met EPS Thermoparels komt ongeveer neer op een bedrag van fl. 2.000 bij een dakoppervlakte van 60 m2. Als er matig verwarmde slaapkamers op de vliering zijn, zal de investering in zeven tot acht jaar zijn terugverdiend.

Minimale hinder

Een groot voordeel bij het aanbrengen van EPS Thermoparels is dat de bewoners van de te renoveren huizen een minimale hinder ondervinden van de werkzaamheden. Daarnaast is de werkwijze betrekkelijk simpel. Voor het aanbrengen van dakisolatie met EPS Thermoparels wordt om de circa twee meter een rij pannen in verticale richting uitgenomen. Aan de onderzijde van het dakvlak wordt ter hoogte van de onderste panlat een afdichting aangebracht. Met behulp van een speciaal inblaaspistool, voorzien van een lans, worden de EPS parels samen met een bindmiddel tussen dakpan en dakbeschot geblazen. Nadat de isolatie is aangebracht worden de uitgenomen dakpannen weer teruggelegd. Het bindmiddel is een samenstelling op basis van latex. De uitgeharde isolatie vormt een stijve taai-harde plaat die de uitwendige spanningen, zoals veroorzaakt door temperatuurverschillen, zonder breken of scheuren kan opnemen.
Een ander groot voordeel van het isoleren van een dakconstructie met EPS Thermoparels is dat een naadloze isolatielaag wordt verkregen, een isolatielaag die geen enkele invloed heeft op de balken of aftimmeringen aan de binnenzijde. De isolatiemethode is geschikt voor daken gedekt met alle soorten betonpannen, de verbeterde- en opnieuw verbeterde Hollandse pan, de Mulden pan en de gegolfde Friese pan.

Niet altijd mogelijk

In een aantal gevallen is isolatie met EPS Thermoparels niet mogelijk. Het lukt onder andere niet wanneer de pannen scheluw zijn. Dit is vaak een tweede soort pan en na isolatie is de kans op lekkage aanwezig. Om eenzelfde reden wordt het systeem ook niet toegepast onder pannen die vorstschade hebben geleden. Daken met te kleine pannen zijn ongeschikt omdat de kans bestaat dat ze vervolgens omhoog word gedrukt tijdens het isoleren. Omdat er tijdens het isoleren op elke twee meter een rij pannen in verticale richting wordt weggenomen, is het systeem niet geschikt voor pannen die in kruisverband liggen. Uiteraard kan er ook niet worden geïsoleerd met de EPS parels wanneer de ruimte onder de pan te klein is. Tot slot moeten er eisen worden gesteld aan de dakhelling. Die mag niet groter zijn dan 60 graden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een Mansarde kap. Als de dakhelling te groot is, bestaat er een reële kans dat de pannen er tijdens het isoleren