Zoeken

Dak Helling 1998-07-11 Strijd om de kiezer

Wordt het paars, rood of zelfs groen? Aan de vooravond van de Tweede-Kamerverkiezingen stonden de dagbladen vol van verkiezingscampagnes. Analoog aan de landelijke politiek heeft ook de dakenbranche een stoelendans ingezet, die meer dan ooit gebaseerd lijkt te zijn op politieke machtsspelletjes. Een levensgroot verschil met de landelijke politiek is de drijfveer, die voornamelijk door commercie lijkt te zijn ingegeven.

Wordt het plat of wordt het hellend? De dans om het gouden kalf, door de politiek gekenmerkt als VINEX-beleid, komt goed op gang. Diverse belangenorganisaties bekruipt het 'kat in het nauw'-gevoel en rare sprongen blijven dientengevolge niet uit. Door partijen zelf ingegeven, ontstaat een verdeel- en heerssituatie die, indien de nuchterheid die de branche normaliter kenmerkt niet wordt teruggewonnen, op middellange termijn alleen verliezers kent. Ik zou dan ook willen pleiten voor de vorming van coalities op basis van consensus en wederzijds respect, die de krachten in de dakenbranche bundelen. Vele initiatieven hiertoe zijn reeds genomen en hebben ook succes geoogst.
In dit kader pleit ik dan ook voor een bundeling van belangen van producenten, verwerkende bedrijven, certificerende instellingen, brancheverenigingen, architecten, overheden en andere branchegelieerde partners. Hierbij dient dan niet de soms genetisch bepaalde verdeeldheid als uitgangspunt te worden gekozen, maar juist het gezamenlijke belang. Voorwaarde hiervoor is dat de commercie naar het tweede plan verhuist. Voor alle duidelijkheid: commercie is géén vies woord, maar zij moet bedreven worden op de juiste plaats.
Soms begeeft de dakenbranche zich -plat gezegd- op een hellend vlak. Als dit tij niet wordt gekeerd, zullen alle positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren in korte tijd wegebben. Ten koste van iedereen die zich, in welke vorm of met welk commercieel belang dan ook, inspant voor het in Europees kader uitzonderlijk hoge kwaliteitsniveau van het Nederlandse dak. U, als lezer van deze column, moet zich realiseren dat 'het Nederlandse dak' in Europees en zelfs mondiaal verband een unieke status heeft en voor veel landen als voorbeeld dient voor hoe je een economisch, duurzaam, milieuvriendelijk, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig dak ontwerpt en realiseert.

door: J. van Strien