Zoeken

Dak Helling 1998-07-17

"

Vauban, de platte pan

De Vauban is een moderne tegelpan met de eigenschappen van een traditionele pan. Het biedt alle voordelen van de pannen met sluitingen (o.m. de gunstige verhouding prijs-kwaliteit.) deze pan wordt vervaardigd uit Franse klei.
De kenmerken van de pan zijn bepaald conform de dorm NF P 31 301. Zij wordt gecontroleerd tijdens alle stadia van het productieproces door het eigen laboratorium.
De Vauban platte pan is leverbaar in verschillende kleuren, die uitermate geschikt zijn voor kleurnuanceringen. De Vauban is een sluitpan die in het zelfde verband wordt geplaatst als de tegelpan. Dus kortom, het is een platte pan met de voordelen van de pan met sluitingen. Voor meer informatie: tel. 0481-48 27 60.

Schaderegelingsproces in kaart gebracht

Het gebeurt regelmatig dat tijdens de uitvoering van een bouwwerk schade optreedt of dat er fouten gemaakt worden die later tot schade leiden. Hiermee zijn vaak enorme bedragen gemoeid, die niet in alle gevallen verhaald kunnen worden op de verzekeraar.
Bij de Stichting Bouwresearch is onder de titel 'Hoe te handelen bij schade?' een handleiding verschenen die alle aspecten van schaderegeling behandelt. Het boek is het tweede deel in de reeks 'Bouwen, een RISKante aangelegenheid'. De Stichting Bouwresearch wil met deze handleiding het belang van een goed schaderegelingsproces benadrukken.
Voor een bouwbedrijf geldt dat iedereen op zijn of haar eigen niveau voldoende kennis moet hebben en de juiste handelingen moet verrichten om het schadeproces optimaal te laten verlopen. Kosten en inspanningen kunnen zo tot een minimum worden beperkt. De handleiding 'Hoe te handelen bij schade?' geeft het hele proces van schaderegeling weer. Te beginnen bij schade die door bouwplaatsmedewerkers bij de bouw wordt geconstateerd tot en met het melden van schade aan verzekeraars en de definitieve afwikkeling van de schade. Dat alles voorzien van duidelijke schema's, een voorbeeldmodel voor schaderegistratie en een meldingsformulier.
Voor de schadecoördinatoren is weergegeven welke maatregelen binnen het bedrijf genomen moeten worden, hoe gemeld moet worden naar verzekeraars en hoe het meldingsproces verloopt. Voor het management wordt het belang van een zorgvuldige benadering van schadegevallen uiteengezet. Enerzijds om de eigen positie zowel intern als naar verzekeraars helder te krijgen, anderzijds om de leereffecten voor de onderneming duidelijk te maken.
De handleiding is samengesteld door de heer mr. J.E. Zwart, adviseur schademanagement van RisicoBeheerGroep BV te Rotterdam. Hij werd daarbij ondersteund door een commissie van deskundigen uit de praktijk.
'Hoe te handelen bij schade?' is het tweede deel in de reeks van 'Bouwen, een RISKante aangelegenheid'. Deel 1 gaat over de risico's en verzekeringen in het bouwproces. Deel 3, dat volgend jaar zal verschijnen, gaat over risicomanagement voor de bouw.
De Stichting Bouwresearch (SBR) verleent de bouwnijverheid hulp bij het voorkomen en oplossen van knelpunten bij toepassing van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, gericht op verbetering van kwaliteit, productiviteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor de werkgelegenheid. SBR brengt knelpunten en relevante ontwikkelingen in kaart, stimuleert en coördineert onderzoeksprojecten en verspreidt de resultaten hiervan naar alle geledingen van de bedrijfstak.

Verkennen van Internet nog altijd tijdrovend

Vaak is het vinden van relevante informatie op het Internet een tijdrovende en demotiverende zaak. Om het zoeken op het 'World Wide Web' te vergemakkelijken heeft Stichting Bouwresearch (SBR) in samenwerking met Intrabouw een Internetwijzer geschreven, specifiek voor bouwbedrijven. Met deze publicatie wil SBR de drempel voor bouwbedrijven om het Internet op te gaan verlagen.

Op basis van een aantal trefwoorden, zoals bouwinformatie, duurzaam bouwen, etc., is onderzocht wat Internet de bouwbedrijven te bieden heeft. Het resultaat is een handzaam boekje met een korte toelichting op het fenomeen Internet, het vinden van informatie op het net, e-mail en de mogelijkheden die Internet biedt voor de bouwondernemer. Een trefwoordenlijst met alle relevante internetsites maken de Internetwijzer compleet.
De wijzer is vooral geschreven voor mensen die weinig ervaring met Internet hebben. Zij worden snel ingewijd in de materie en eenvoudig naar bruikbare informatie geleid. Maar ook voor de meer gevorderde internetgebruiker is het boekje een handig hulpmiddel, omdat het een overzicht biedt van op het web aanwezige bouw-informatie.

De Stichting Bouwresearch (SBR) verleent de bouwnijverheid hulp bij het voorkomen en oplossen van knelpunten bij toepassing van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, gericht op verbetering van kwaliteit, productiviteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor de werkgelegenheid. SBR brengt knelpunten en relevante ontwikkelingen in kaart, stimuleert en coördineert onderzoeksprojecten en verspreidt de resultaten hiervan naar alle geledingen van de bedrijfstak.

Ladder op het dak

De Flexostep van Esca Holland is een belangrijk product dat dakdekkers op hellende daken extra steun kan geven tijdens de werkzaamheden. Het is inzetbaar op vele ondergrondvormen, zelfs op koepeldaken.
Door zijn grote oppervlak wordt het gewicht enorm verspreid, dus geschikt voor alle soorten dakbedekking. Het voorkomt puntbelasting. Heeft antislipprofiel voor extra houvast.
De flexostep heeft verschillende manieren waarop het kan worden gebruikt: over de nok, tot aan de goot, meerdere gekoppeld, vanaf het dakraam naar de nok, meerdere over de nok, als een soort looppad of aan de rand van het dak, voor extra houvast. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Wordt geleverd met verbindingsstang, verankeringshaak en splitpen. Voor meer informatie: 0511-474822.

Theo Pouw opent nieuwe dakpannenfabriek

De nieuwste geavanceerde dakpannenfabriek van Theo Pouw Dakpannen bv werd woensdag 3 juni officieel geopend in het pand aan de Isotopenweg te Utrecht. De nieuwe fabriek werd in negen maanden gerealiseerd met internationaal gereputeerde experts uit Zweden en Denemarken.
Bij de productie van de nieuwe fabriek ligt een accent op betondaken uit gerecycled materiaal, hetgeen logisch aansluit op de overige activiteiten binnen de Theo Pouw Groep. Onder de merknaam Pouwpan zal worden gestart met de levering van twee series dakpannen, de Pouwpan S en de S-recolor. Beide series zijn in diverse natuurlijke tinten, door-en-door gekleurd. Voor de Pouwpan S-recolor, die wordt vervaardigd uit gerecyclede grondstoffen, geldt zelfs een garantieperiode van 50 jaar. Het leveringsprogramma bevat tevens een uitgebreid scala van dakaccessoires en aansluitvoorzieningen op het dak.
De productiecapaciteit is in eerste aanleg afgestemd op realistische inschatting. De marketinginspanningen zullen sterk gericht zijn op duurzaam bouwen en toegevoegde waarden service, kennis en bestelgemak. Een modern en goed uitgerust wagenpark maakt het mogelijk om adequaat in te spelen op logistieke wensen. Voor meer informatie: 030-2425290.

Agenda

Probuilt '98 vindt plaats van 23 tot 26 september 1998 in de tentoonstellingspaleizen van de Heizel te Brussel. Voor meer informatie: tel. 0032- 2-4748573, fax 0032-2-47 48391.

Bati-News vindt plaats van 2 tot 12 oktober te Thimister-Clermont. Voor meer inlichtingen: tel.: 0032-87-337533, fax: 0032-87-336061.

Vereniging Hellende Dak verhuisd

Het secretariaat van Vereniging het Hellende Dak is met ingang van 1 juli verhuisd. Het nieuwe adres is Brenkmanweg 6, 4105 DH Culemborg. tel. 0345-547020, fax 0345-547021.

Personalia

J. van Strien heeft na ruim zes jaar dienst bij Unidek een nieuwe werkgever gevonden in Heembeton te Lelystad. Hij zal daar de functie van commercieel directeur gaan vervullen.

"