Zoeken

Dak Helling 1998-09-08 Uitvoeringsfouten met grote gevolgen

Dat ogenschijnlijk kleine uitvoeringsfouten grote gevolgen kunnen hebben zal met onderstaand voorbeeld duidelijk gemaakt worden. Op een project in de IJsselmeerpolders werden in de jaren '75-'80 betonnen dakpannen gelegd. Dat men het destijds niet altijd even nauw nam met de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant blijkt uit de diverse uitvoeringsfouten.

De verwerkte 'profiel gebonden' ondervorsten zijn zodanig aangebracht dat nauwelijks van enige 'passing' gesproken kan worden (foto 1). Door deze blunder hebben regen en wind vrij spel als het gaat om de waterdichtheid van de constructie. Indien deze ondervorsten met voldoende overlapping op de onderliggende pannen waren toegepast was waarschijnlijk de schade nog enigszins meegevallen.
Echter de bovenste panlatten waren in dit geval niet volgens de geldende richtlijnen aangebracht. De bovenste panlat was op een maat van 75 mm vanaf de ruiter aangebracht, (foto 2) terwijl dit een maat van 40 mm vanaf 'het hart van de ruiter' dient te zijn.
Op foto 3 is aangegeven in hoeverre de betreffende ondervorsten de onderliggende pannen werkelijk overlappen. Dat dit onvoldoende is moge overduidelijk zijn.

Als extra bijkomend mankement werden de horizontale naden van de dakplaten niet water- en luchtdicht afgedicht met b.v. PUR-schuim.(foto 2 en 3). Hierdoor kon het optredende lekwater eenvoudig een weg naar binnen vinden. Aangezien deze lekkages gedurende een veelvoud van jaren voorkwamen konden zich aan de binnenzijde van het dak grote vochtplekken manifesteren (foto 4). Het uiteindelijke gevolg is dat de samenhang van het betreffende dakelement totaal verdwenen is en derhalve geheel vervangen moet worden.

Naast de genoemde nok-problemen werden ook dakpannen aangetroffen die slechts voor de helft in de zijsluiting lagen. Dat ook dit geen optimale waterkering biedt zal duidelijk zijn (foto 5).

Dat ook lekkages ten gevolge van een klein gaatje (foto 6) in het voetlood (gedurende een groot aantal jaren) de nodige sporen nalaat, op en onder het dakbeschot, wordt duidelijk uit foto 7.

Als tenslotte het betreffende voetlood van de schoorsteen niet in het profiel van de dakpannen gedreven wordt (foto 8) kunnen regelmatig terug kerende lekkages niet uitgesloten worden.

Om de bovengenoemde oorzaken en gevolgen weg te nemen zijn diverse ingrijpende maatregelen noodzakelijk. Dat de kosten van deze activiteiten niet door enkele honderden guldens gedekt kunnen worden is duidelijk.
Het verdient derhalve aanbeveling om bij de verwerking van dakproducten de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en te werken overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften en de 'Regels der Kunst' als het gaat om knoop- en aansluitingspunten in hellende daken.

door: L.A. Iseger