Zoeken

Dak Helling 1998-11-16 Producent wordt gesprekspartner met initiërende taak

Het hellende dak wordt steeds belangrijker. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met veranderende inzichten ten aanzien van functie, vorm en kleur. De traditionele gezinswoning ontwikkelt zich steeds verder in de richting van een plek waar wonen en werken samengaan. Krijgt de begane grond in deze multi functionele woning geleidelijk een meer openbaar karakter, de kap wordt steeds meer het privé-domein bij uitstek.

Deze functionele en ruimtelijke herwaardering van de kap gaat hand in hand met veranderingen op stedenbouwkundig niveau. Hierin zien we dat vorm en kleur steeds vaker in een vroeg stadium als randvoorwaarden worden geformuleerd: het hellende dak is herontdekt als een uitstekend beeldmiddel. Met dit middel kunnen de stedelijke bouwmassa's en de mate van individualiteit en herkenbaarheid wezenlijk worden beïnvloed.
Dit veranderingsproces plaatst de fabrikanten van dakpannen voor een nieuwe uitdaging. Vanuit hun specialistische kennis van het product hebben zij een grote verantwoordelijkheid in een proces waarin de formele en technische grenzen van het pannendak steeds verder worden verlegd. De fabrikant is niet alleen producent, hij levert tevens een belangrijke bijdrage in de stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling.
Vanuit deze veranderde taakopvatting ontstond er tussen KDN en Teewenpan Dakprodukten al in 1996 een eerste samenwerking. Hieruit bleek de belangrijke toegevoegde waarde: de marktpartijen wordt het breedste assortiment geboden en de materiaalkeuze is niet langer een beperkende factor. Vandaar dat KDN en Teewenpan Dakprodukten hebben besloten om samen verder te gaan. Dit gebeurt onder de naam KDN Teewen dakpannen.

Directere lijnen

In directere lijnen geeft KDN Teewen gestalte aan de samenwerking met de marktpartijen. Uiteraard krijgt het assortiment veel aandacht. De belangrijkste speerpunten zijn dan: Glazuron, Glazura en Renova. Bovendien is het bedrijf volledig uitgerust om in te spelen op de nieuwe vragen vanuit de stedenbouw en architectuur. Research en development staan in het teken van ruimere technische mogelijkheden en een groter palet van kleuren. Tevens behartigt KDN Teewen de verkoop voor het Franse zusterbedrijf Lafarge couverture met een exclusief keramisch en betonpan assortiment.
Opdrachtgevers, stedenbouwkundigen en architecten vinden in KDN Teewen een gesprekspartner die inhoudelijk meedenkt en vanuit de eigen specialistische kennis naar oplossingen zoekt. De onderneming hecht veel waarde aan deze dialoog, omdat zij de kwaliteit van de gebouwde omgeving ziet als een gezamenlijke uitdaging en verantwoordelijkheid.
KDN Teewen heeft een nieuw verkoopkantoor in Roermond. Hier worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van vorm, kleur en techniek getoond en tevens kan daar de nieuwste documentatie worden aangevraagd.