Zoeken

Dak Helling 1999-03-13 Renovatie met de nieuwe waterdamp-open onderdakfolie

Net als in Nederland neemt op het ogenblik ook bij onze zuiderburen in de bouwsector het aandeel renovatie toe. Bij het veertig jaar oude dakdekkersbedrijf Salsac S.A. uit Wasmes, een klein plaatsje in de buurt van de stad Mons, concentreren zich de werkzaamheden momenteel voor 80 % op reeds bestaande gebouwen. In La Bouverie renoveerde Salsac onlangs een woning met een nieuw type onderdakfolie van Klöber.

Een van de projecten van Salsac betreft een dakrenovatie in het dorp La Bouverie bij Mons. De renovatie van het dak van dit aan het eind van de zestiger jaren gebouwde huis was noodzakelijk omdat vochtvorming in toenemende mate voor problemen zorgde. Vooral gedurende het najaar en de winter drong het vocht op de als opslagplaats gebruikte zolder dikwijls naar binnen. Hierdoor ontstond op de binnenzijde van de aangebrachte spaanplaat een filmlaag van vocht. Dit vocht beïnvloedt echter niet alleen het functioneren van de isolatie. Vaak leidt het ook tot de vorming van gezondheidsbedreigende schimmels en vormt het een ideale voedingsbodem voor ongedierte. Bovendien ondergaan de bouwmaterialen onder invloed van het vocht vaak een ongewenste vormveranderingen, omdat ze, afhankelijk van de hoeveelheid vocht, uitzeten of krimpen. Kortom: de dagen van een met vocht doordrongen dakconstructie zijn in de regel geteld.

Toekomst

De renovatie begon met het verwijderen van de oude vezelcementbedekking, de panlatten en de bitumen dakafdichting. Om in de toekomst te vermijden dat vocht van buitenaf in de dakconstructie binnendringt, besloot het dakdekkersbedrijf tot het aanbrengen van de waterdamp-open onderdakfolie 'Permo light' van Klöber. Dit is een nieuw product en het houdt volgens de producent zonder problemen stand onder een waterkolom van 1.500 mm3 H20 (DIN EN 2081l). Bovendien is de folie winddicht en kan deze gedurende vier maanden aan de directe buitenlucht worden blootgesteld.
Klöber 'Permo light' is een uit drie lagen bestaande vlies/foliecombinatie. Het bestaat voor 100% uit Polyolefin en is volledig recyclebaar. Daarbij is op een hoogdoorlatende PE-film (md-waarde < 0,02m) aan de bovenkant een scheurbestendig, UV-gestabiliseerd, textielvlies bevestigd. Aan de onderzijde wordt het membraam door een afdekkend textielvlies beschermd. De hoge dampopenheid van 'Permo light' heeft tot gevolg, dat ook het vocht, dat wellicht in de aanloop naar de renovatie in de dakconstructie is binnengedrongen, zonder probleem kan ontsnappen.
Naast de hoge winddichtheid, waterkerendheid en dampopenheid, beschikt de universeelfolie over een goede treksterkte van 180 N/5cm in de lengte en 160 N/5cm overdwars, alsmede over een treksterkte rond de spijker van 100 N (in de lengte en overdwars).
De verwerking van 'Permo light' op het 150 m2 grote en 25o hellende dak leverde geen problemen op: de dakdekkers van Salsac spijkerden de onderdakfolie parallel aan de dakgoot op de spanten. De losse stroken lieten zich met een montagemes, ondanks de stevigheid van de folie, zonder enige moeite op de gewenste maat snijden. Omdat het bovenste vlies van 'Permo light' het uitglijden belemmert, konden de dakdekkers zich veilig op het dak verplaatsen. Nadat de nieuwe panlatten waren bevestigd, werd het dak tenslotte met donkergrijze vezelcementleien afgedekt.
De complete dakrenovatie kon in een paar dagen worden uitgevoerd.