Zoeken

Dak Helling 1999-03-16 Boek 'Dakvormen In Stedelijk Perspectief' als inspiratiebron voor ontwerpers

De kerntaak van een dak is een gebouw beschermen tegen weersinvloeden. In een land als Nederland is regenbestendigheid van groot belang. Vanuit de historie is dit gerealiseerd door een dak hellend te maken. KDN-Teewen heeft twee jaar nagedacht over de toekomst van de dak en gezocht naar de maximale ontwerpmogelijkheden met dakpannen. Hieruit is het boek 'Dakvormen in Stedelijk Perspectief' ontstaan.

Het dak kan vele functies worden toegekend, de belangrijkste is echter de bescherming van het gebouw tegen weersinvloeden. Zeker in ons klimaat is regenbestendigheid van groot belang. Vanuit de historie is dit gerealiseerd door een dak hellend te maken. Tegenwoordig worden daken ook plat uitgevoerd. Dit is ontstaan door toepassing van nieuw ontwikkelde materialen en dit biedt mogelijkheden voor een andere architectuur. KDN-Teewen dakpannen is producent van zowel keramische als beton dakpannen. Als leverancier van een product dat in de architectuur belangrijk is, heeft KDN-Teewen twee jaar nagedacht over de toekomst van het dak en gezocht naar de maximale ontwerpmogelijkheden met dakpannen. Hieruit is het boek 'Dakvormen in Stedelijk Perspectief' ontstaan. Hierin wordt de mogelijkheid geboden anders te ontwerpen met dakpannen. Zoals een rond-, hol-, klokvormig- of gesegmenteerd dak. In het boek worden de technische mogelijkheden besproken en momenteel zijn er al ontwerpen gerealiseerd die een uiting zijn van wat er in het boek bedoeld is.

Belangrijk argument

KDN-Teewen heeft haar producten laten toetsen bij het Nibe. Het is na deze toets opgenomen in het boek duurzame bouwproducten van Viba. Het belangrijkste argument voor het toepassen van dakpannen is de grote levensverwachting, meer dan 75 jaar.
In het Nationaal pakket duurzaam wonen, wordt gesproken over het geschikt maken van het dak voor toepassing van zonenergie. Dit houdt in, dat een deel van het dak zodanig op de zon moet zijn gericht, dat er minimaal 80% instraling plaats kan vinden. Zonnecollectoren en zonnecellen kunnen hun plaats krijgen op het dak. Bij nieuwbouw worden collectoren in het dakvlak opgenomen. Daardoor krijgt men dakonderbrekingen, die om een waterafvoerende oplossing vragen. Aangezien de collector meestal een onderdeel is van de installatie, komen er andere disciplines op het dak. Dit kan tot problemen kunnen leiden. Verstandig is om al in een vroeg stadium met de betrokken partijen om de tafel te gaan zitten zodat er ook een duurzame prestatie geleverd kan worden.
Volgens deskundigen moeten zonnecellen nog verder ontwikkeld worden voor ze rendabel zullen zijn. KDN-Teewen zegt dat rendement niet altijd voorop staat. Bij toepassing van deze panelen zijn er diverse mogelijkheden, panelen aan de gevel als gevelbekleding of als totale regenafdichting op een kap of opgenomen in een pannendak. In de toekomst zullen zonnecellen tevens hun weg vinden naar bestaande woningen, waarbij indekken tussen de pannen voor de hand ligt. Een zonnecelpaneel dat gewoon tussen de pannen gelegd zou kunnen worden geeft hierbij wellicht de beste oplossing, ook voor een optimale waterkering. Dan ontstaat ook de mogelijkheid om gefaseerd panelen op het dak aan te brengen.

Oplossing

Het dak als drager van energiesystemen geeft volgens de leverancier niet altijd de mooiste oplossingen. Reden hiervoor is dat kleur en glans nadrukkelijk aanwezig zijn. In de toekomst zal daarvoor wel een oplossing voor worden bedacht. KDN-Teewen , uitgaande van wat er nu op de markt is, speelt in op het aanwezig zijn van panelen op het dak, door ze op te nemen in een patroon op het dak. In het boek zijn tevens dakpatronen in diverse uitvoeringen en kleuren te vinden waarin de zonnenenergie panelen zijn geïntegreerd.
Het dak is steeds meer gezichtsbepalend geworden van kleur en vorm. Ook in de renovatie kan met toepassing van kleur op het dak een opwaardering plaats vinden van de bebouwde omgeving. Het dak regendicht maken is een vak dat vanuit traditie en ervaring wordt uitgeoefend. Dakvormen in stedelijk perspectief kan hierbij een extra inspiratiebron zijn richting ontwerpers.

door: F. Goos