Zoeken

Dakenmonitor Buildsight en Coninko 2022-2023

Tijdens de klantendag trakteerde gastheer Coninko in de kunstzinnige locatie Atelier 300c in Amersfoort zijn gasten op een uitgebreide  presentatie over de ontwikkeling van de bouwsector in het algemeen en de dakenmarkt in het bijzonder. Op deze pagina’s vindt u een samenvatting van de Dakenmonitor 2022. 

Sinds 2021 werkt Coninko samen met gespecialiseerd marktonderzoeksbureau Buildsight om jaarlijks alle Coninko bedrijven op de hoogte te houden van de marktsituatie in de bouwsector en specifiek die van de dakenmarkt. Buildsight brengt jaarlijks de nieuwbouwprognose voor de gehele bouw in Nederland uit. Dit doet zij op basis van gedegen en feitelijk nationaal veldonderzoek door bouw-locaties te bezoeken. Het maakt Buildsight tot de autoriteit op dit gebied en daardoor een vaste partner van de grote producenten van bouwmaterialen. Buildsight is ook inter-nationaal actief. 

2022: FEITEN EN EMOTIE IN DE BOUW

“De dakenmarkt heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt” aldus Michel van Eekert van Buildsight. “Het komende jaar wordt een pas op de plaats, een echte terugval is nu nog niet aan de orde. Die uitspraak doe ik op basis van feitelijke onderleggers. Dus niet op basis van gevoel. In een markt in beweging - want dat is de bouw vandaag de dag - kun je vanuit persoonlijk belang, of jouw gezichtspunt, echt een mening verkondigen over wat er aan de bouw scheelt. Vanuit Buildsight focussen wij ons op de nu beschikbare data en dan zie je gewoon dat de dakenmarkt in 2023 zeker niet gaat terugvallen. Dat is goed nieuws voor Coninko en haar partners.” 

BOUWCONJUNCTUUR

De Nederlandse nieuwbouwsector lijkt bestand tegen economisch zwaar weer. In tegenstelling tot de meeste andere sectoren lag het vertrouwen binnen de bouw aan het begin van het derde kwartaal van 2022 hoger dan een kwartaal eerder. In de woningbouw blijft de bouwproductie stabiel ondanks een terugval in vergunningverlening. De utiliteitsbouw blijft in 2023 goed presteren. 

DYNAMIEK MARKT

De hier gepresenteerde cijfers zijn een samenvatting van de cijfers die in oktober bij Coninko gepresenteerd zijn.  De bouw, de dakenmarkt en de economie zijn sterk in  beweging. De doorlopende oorlog, de verdere stijging  van de rente, het dalende vertrouwen en de gevolgen van de stikstofuitspraak leiden ertoe dat het Buildsight-model op dit moment iets lagere cijfers voorspelt voor 2023. De update volgt in januari 2023. 


CONINKO BUILDSIGHT DAKENMONITOR 

Als Coninko willen we een zo zuiver mogelijk beeld krijgen van de volumes en het materiaalgebruik van de dakdekkers in Nederland. Dit omdat het laat zien wat de werkelijke veranderingen in onze markt zijn. De Dakenmonitor heeft als uitgangspunt het aantal m2 plat dak. Dit is namelijk wat de werkelijke marktomvang bepaalt. Afhankelijk van het systeem dat een dakdekker toepast, komt er een éénlaags of tweelaags dakbedekking op het dak. Michel van Eekert: “Dit geeft het bouwvolume platte daken weer, dat is ook de basis voor je marktaandeelberekening. En het is in de tijd echt vergelijkbaar.”

“ Nederlandse nieuwbouw-sector lijkt bestand tegen economisch zwaar weer.” 

NIEUWBOUW - RENOVATIE

De dakenmarkt is op meerdere manieren op te delen. Je kunt kijken naar woningbouw en utiliteitsbouw, maar ook naar nieuwbouw en renovatie. En combinaties hiervan. Buildsight baseert de cijfers op duidelijke definities: 
•    Segmentinsteek (Woningbouw/utiliteitsbouw – verder te verbijzonderen in gebouwtypes)
•    Soort project (nieuwbouw/renovatie)
•    Segmentinsteek (Woningbouw/utiliteitsbouw – verder te verbijzonderen in gebouwtypes)
•    Soort project (nieuwbouw/renovatie)

Met name in de segmenten zijn allerlei verschillen te zien. Sommige materialen (zoals EPDM en kunststof) hebben een hele sterke positie in bepaalde segmenten. Een voorbeeld daarvan zijn dakkapellen of industriële bouwers. Nagenoeg alle dakkapellen worden voorzien van EPDM. Op het moment dat een dakkapel wordt geplaatst voor de oplevering,  dan tellen de volumes mee in de fase ‘nieuwbouw’.  

Alle dakkapellen die na de oplevering worden geplaatst tellen mee als ‘verbouw’ of ‘renovatie’. 
Splitsen we de markt op in nieuwbouw en renovatie, dan bestaat deze in 2022 voor 29,7% uit nieuwbouw en voor 70,3% uit renovatie, gebaseerd op m2 dakoppervlak. De verwachting voor het komende jaar is dat deze ver-deling stabiel is. 

“ De Dakenmonitor heeft als uitgangspunt het aantal m2 plat dak. Dit is namelijk wat de werkelijke markt- omvang bepaalt. "

MATERIAALGEBRUIK

Nederlandse dakenmarkt is een echte bitumenmarkt.  In 2013 werd ruim 60% van het netto dakoppervlak voorzien van bitumen. Kunststofdakbedekking vormde op dat moment iets meer dan 30% van de markt. In 2022 is het aandeel bitumen 54% en dat van kunststof 43%. “Deze cijfers moet je wel correct interpreteren”, aldus  Van Eekert. “We kijken hier naar percentages en volumes over het totale dakoppervlak van platte daken. Nieuwbouw woningbouw, dakkapellen, uitbouwen, utiliteitsbouw;  we hebben al die segmenten bij elkaar genomen. In nieuwbouw, renovatie of per segment is het gebruik van mate rialen natuurlijk anders. Bijvoorbeeld het segment dak-kappellen is een echte EPDM-markt, of kunststof op grote hallen. Ook tijdens de laatste Coninko klantendag hebben we dat gemerkt: niet iedereen herkent deze totaalcijfers. En dat is logisch want een dakdekker is vaak maar in enkele markten actief.”

CONCLUSIE

Sinds 2013 is de dakenmarkt in Nederland enorm gegroeid en laat vanag 2019 een redelijk stabiel overall volume zien. Ook voor 2023 is dat het geval. De verhoudingen in het materiaalgebruik (bitumen/kunststof) lijken eveneens te stabiliseren het komende jaar.

BUILDSIGHT 

Buildsight, marktonderzoeksbureau voor de bouwsector, brengt jaarlijks de nieuwbouwprognose voor de gehele  bouw in Nederland in kaart. Dit doet zij op basis van  gedegen en feitelijk veldonderzoek. Het maakt Buildsight tot de autoriteit op dit gebied. Het gespecialiseerde  onderzoeksbureau is al 25 jaar actief in de Nederlandse bouw. Zij brengt de markt in kaart door op bouwlocaties ‘live’ te onderzoeken wat er gebeurt en welke materialen er worden toegepast. Daarmee is Buildsight een uniek onderzoeksbureau. 

SAMENWERKING CONINKO - BUILDSIGHT

Buildsight directeur Michel van Eekert en Coninko directeur Mark Hooijberg werken al ruim twintig jaar samen. “Het was voor mij heel logisch om Michel te benaderen om vanuit zijn kennis en expertise waardevolle marktinformatie te  krijgen voor Coninko”, zegt Hooijberg. “Als Coninko willen we meer zijn en meer doen voor al onze partners. Zowel aan de afnemende kant als aan de leverende kant.” ■

NOOT

Alle genoemde getallen in deze Dakenmonitor zijn afkom-stig uit de marktstudie van Buildsight op basis van het fysiek bezoeken van bouwplaatsen/presentatiedatum oktober 2022. In dit artikel worden enkele algemene marktcijfers van de Nederlandse dakenmarkt gecommuniceerd. Buildsight is in staat om dwarsdoorsneden, maar ook productvolumes nauwkeurig in beeld te brengen en daar forecasts voor af te geven.

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren