Zoeken

De RDW kiest voor Van Venrooy als dakpartner!

Na een uitvoerige aanbesteding is de keuze van de RDW gevallen op de kwaliteit Van Venrooy. Van Venrooy gaat met haar visie op daken de komende jaren het gehele landelijke dakenbezit van de RDW beheren en onderhouden.

De RDW

De RDW is een landelijke uitvoeringsorganisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van infrastructuur en Milieu (I&M) en die de volgende speerpunten heeft: veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Het is een Nederlandse toelatingsautoriteit voor alle voertuigen met een Nederlands kenteken en ziet toe op het voldoen van de vereiste veiligheids- en milieuaspecten. Ook is de RDW beheerder van de basisregistratie voertuigen van Nederland.

De RDW heeft in totaal 21 panden door geheel Nederland, waaronder kantoren en keuringsstations. Van Venrooy gaat hierbij ontzorging bieden voor de ca. 40.000 m2 aan platte dakoppervlak.

Raamovereenkomst

Door de uitmuntende scores in de aanbesteding op gebied van duurzaamheid, uitvoeringsplan en communicatie viel de keuze van de RDW al gauw op Van Venrooy. De komende jaren gaan we de RDW, middels resultaatgericht samenwerken, op de volgende gebieden ontzorgen:

  • 0-meting bij aanvang contract,
  • storingsonderhoud,
  • preventief onderhoud & conditiemeting,
  • keuren dakveiligheidsvoorzieningen,
  • correctief onderhoud,
  • en planmatig onderhoud & verduurzaming.

Daarbij ontzorgen we op maat met onze kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening en advisering. De RDW behoudt en krijgt hiermee een goed overzicht en inzicht in de daken en dakveiligheid, heeft geen (financiële) verrassingen, en we zorgen dat er op het juiste moment de juiste zaken gedaan worden (Total Cost of Ownership, TCO), zodat we met elkaar bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland. Gezamenlijk monitoren we (en sturen we bij) op basis van KPI’s, rapportages, periodieke overleggen en een jaarlijkse evaluatie.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren