Zoeken

Economische barometer mkb-metaal: betere verwachtingen voor tweede kwartaal 2012

De Economische Barometer van het mkb-metaal over het eerste kwartaal van 2012 laat een verbetering zien ten opzichte van het vierde kwartaal 2011. Deze verbetering wordt met name gedragen door de verwachtingen voor het tweede kwartaal. Dit geldt zowel voor de orderposities binnen- en buitenland als voor het bedrijfsresultaat.

Binnenlandse orders: verwachtingen voor tweede kwartaal positief

Per saldo is er geen sprake van een toe – of afname van de orderpositie binnenland. De verwachtingen voor het tweede kwartaal van dit jaar zijn beter dan de realisatie van het eerste kwartaal, maar ook beter dan de verwachtingen van een kwartaal geleden. Dit in tegenstelling tot de waardering van de orderportefeuille.

Export: meer vertrouwen in buitenlandse orderpositie

Voor de ontwikkeling van de buitenlandse orderpositie geldt dat het aantal bedrijven dat een beter kwartaal achter de rug heeft is toegenomen. Voor de waardering van de buitenlandse orderpositie geldt dat 43% van de bedrijven deze als gunstig waardeert (was 35%) tegen maar 9% als ongunstig (was 17%). Ook de verwachtingen van de buitenlandse orderpositie voor het 2e kwartaal van 2012 zijn beter dan in de vorige kwartalen en liggen weer op het niveau van het tweede kwartaal van 2011. 40% van de ondernemers verwacht een beter 2e kwartaal tegen 11% een slechter kwartaal.

De onzekerheid over de export van de afgelopen drie kwartalen lijkt in het afgelopen kwartaal te zijn omgeslagen in meer vertrouwen.

Werkgelegenheid: langzame groei

Ten aanzien van de werkgelegenheid verandert er de afgelopen drie kwartalen niet veel. De werkgelegenheid groeit nog wel, maar in een zeer traag tempo. Dat geldt zowel voor de vaste werknemers als het ingeleende personeel. Bij de respondenten werken gemiddeld zeventien medewerkers in loondienst en zijn er gemiddeld nog 2,3 medewerker werkzaam op inleen- of uitzendbasis.

Ook dit kwartaal zijn er onder de machinebouwers de meeste bedrijven met meer mensen in dienst (25%). Opvallend is dat ook onder de toeleveranciers aan de bouw, 22% aangeeft meer mensen in dienst te hebben.

Bedrijfsresultaten: minder toegenomen, vooruitzichten beter

Op de vraag of het bedrijfsresultaat in het 1e kwartaal ten opzichte van het 4e kwartaal is veranderd, geeft 27% aan dat dit is verbeterd tegen 26% waar dit is verslechterd. Sectoren die een bovengemiddelde toename van het bedrijfsresultaat waarnemen zijn de machinebouwers en de landbouwmechanisatiebedrijven. Het te verwachten bedrijfs-resultaat voor het 2e kwartaal van 2012 wordt beduidend positiever geschat dan in de drie kwartalen daarvoor. Een derde van alle respondenten verwacht wat dat betreft een beter 2e kwartaal. Van alle sectoren zijn de onderhoudsbedrijven het meest positief over de bedrijfsresultaten voor het 2e kwartaal.

Winstgevendheid neemt weer iets af

Voor het derde kwartaal op rij neemt de winstgevendheid af. Gemiddeld maakt bijna 55% van de bedrijven winst (was 60%), draait circa 28% quitte (was 25%) en maakt ongeveer 17% van de bedrijven verlies (was 15%).

Het aantal bedrijven dat verwacht het komende halfjaar meer te zullen gaan investeren in machines is laag, zij het minder laag dan in de voorliggende drie kwartalen.

Van de ondernemers die krediet heeft aangevraagd, is bij 2/3e de aanvragen toegewezen. In het komende halfjaar verwacht nog eens 18% van de bedrijven een financiering aan te zullen vragen.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren