Zoeken

Eerste voortgangsrapport Energieakkoord gepresenteerd

De uitvoering van het vorig jaar gesloten Energieakkoord begint op stoom te komen. 139 van de 159 in september gemaakte afspraken over energiebesparing staan inmiddels in de steigers, staat in een vrijdag gepresenteerd voortgangsrapport.

Zo zijn de locaties aangewezen voor een aantal grote windparken. Het belastingtarief voor kleinschalige, duurzame energieopwekking door particulieren is verlaagd. Er is een Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten opgericht, en er is een ondersteuningsprogramma opgetuigd voor gemeenten die duurzame energie-initiatieven willen stimuleren.

Huiseigenaren kunnen sinds begin dit jaar gebruik maken van het Nationaal Energiebesparingfonds. Daar kunnen ze een lening aanvragen voor het financieren van energiebesparende maatregelen aan hun woning.

Hordes en hindernissen

VVD-prominent Ed Nijpels, die de zogenoemde borgingscommissie van het Energieakkoord voorzit, waarschuwt ervoor dat de effecten van veel doelen pas na enige tijd zichtbaar zullen worden. Ook spreekt hij van enkele hordes of hindernissen die nog moeten worden genomen of omzeild. Er moet bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan het creëren van draagvlak bij omwonenden bij de realisatie van windparken op land.

In het Energieakkoord dat het kabinet vorige zomer met meer dan 40 partijen, waaronder vakbonden, werkgevers en milieuorganisaties sloot, zijn tevens afspraken gemaakt over het vervroegd sluiten van vijf oudere kolencentrales. Daarover moet de komende tijd nog verder worden gepraat, want volgens toezichthouder ACM is sluiting in deze vorm strijdig met de Mededingingswet.

""Wat we in de toekomst ook heel hard nodig hebben, is een Europees energiebeleid'', meent Nijpels. Zijn borgingscommissie houdt de voortgang met het Energieakkoord komende jaren nauwlettend in het oog. In 2016 is er een formeel evaluatiemoment. Dan zal blijken of de inspanningen voldoende zijn om de doelstellingen te halen. Mocht dat niet het geval zijn dan hebben de partijen die het Energieakkoord overeenkwamen afgesproken extra maatregelen te nemen.

Kamp: 'Goede start'

Minister Henk Kamp van Economische Zaken vindt dat er een goede start is gemaakt met de verschillende onderdelen van het Energieakkoord. Hij heeft dat gezegd in reactie. De minister wijst op de invoering van een verlaagd tarief van energiebelasting voor het opwekken van lokale energie. Ook kunnen mensen een goedkope lening krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. ""Ik nodig iedereen in Nederland uit om van deze kansen gebruik te maken'', zegt Kamp.

Nederland wil in 2020 14 procent duurzame energie opwekken. ""De manier waarop we dat via het Energieakkoord doen, zorgt voor een minder hoge energierekening voor huishoudens en bedrijven ten opzichte van het regeerakkoord. Per saldo stijgt de energierekening daardoor met 1,5 miljard euro minder'', aldus Kamp.

Kritiek van natuur- en milieuorganisaties

Natuur- en milieuorganisaties zijn minder positief. Zij vinden dat de uitvoering van het Energieakkoord op een aantal cruciale onderdelen achterloopt. De doelstellingen om 15.000 nieuwe banen, 14 procent duurzaam opgewekte energie en 100 petajoule energiebesparing in 2020 te creëren, zouden daardoor in gevaar kunnen komen, zeggen ze. ""De ambities van het akkoord zijn stevig en de tijd kort, dus we kunnen ons geen vertraging veroorloven.''

Volgens onder meer Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en Milieudefensie komt van de energiebesparing in de energie-intensieve industrie tot nu toe weinig terecht. Convenanten tussen het bedrijfsleven en de overheid hierover worden matig nageleefd, terwijl de bedrijven wel fiscale voordelen genieten.

Een ander punt van kritiek is het uitstel dat minister Kamp in april heeft aangekondigd voor vergunningverlening van windmolenparken op zee. De organisaties vinden het daarnaast in strijd met de gemaakte afspraken dat het kabinet de mogelijkheid openhoudt om de subsidieregeling voor duurzame energie in de toekomst ook te gebruiken voor projecten in het buitenland, in plaats van alleen in Nederland.

BRON: ANP

InSus BVBravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval november 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren