Zoeken

EIB: Werkgelegenheid bouw weer in de lift

Na zes jaren van onafgebroken krimp zal de werk gelegenheid in de bouw dit jaar voor het eerst weer toenemen. De totale werkgelegenheid zal in 2015 met 5.000 voltijdse banen toenemen. Na 2015 zal het werkgelegenheidsherstel nog aan kracht winnen. De werk gelegenheid in de bouw neemt de komende zes jaar met bijna 60.000 arbeidsjaren toe, nadat in de crisis 85.000 voltijdbanen zijn verwenen. Dit concludeert het EIB in het rapport Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015.

Bouw lijkt het keerpunt te hebben bereikt

De bouwproductie liet op veel onderdelen in 2014 al enige groei zien. Alleen bij de nieuwbouw van woningen nam de productie nog met 8 procent af. Deze daling kwam niet onverwacht en volgde uit de sterke terugval van de woningbouwvergunningen en woningverkopen in 2012 en 2013. In het afgelopen jaar namen de vergunningen en verkopen weer sterk toe en ook de orderportefeuilles in de woningbouw zaten bijna het gehele jaar in de lift. Door een lichte groei bij de herstel en verbouw van woningen en een aantrekkende onderhoudsproductie bleef de totale productiedaling bij de woningbouw beperkt tot 1 procent. Zowel de utiliteitsbouw als de grond-, water- en wegenbouw vertoonden in 2014 groei, zodat de totale bouwproductie toch met 1 procent kon toenemen.

Woningbouw is de motor van het herstel

De bouwproductie zal dit jaar naar verwachting met 3 procent toenemen. De nieuwbouwproductie van woningen vormt de motor achter de groei van de bouwproductie met een volumegroei van ruim 11 procent. Dit is een mooi groeicijfer, maar wel gematigder in vergelijking met eerdere ramingen. Restrictief overheidsbeleid richting hypotheekverstrekking dempt de dynamiek van het herstel. De woningvraag is de afgelopen jaren echter zo zeer achtergebleven bij de huishoudensgroei en de betaalbaarheid van koopwoningen is zo sterk verbeterd dat de productie ondanks het beleid nog een hoge groei te zien geeft. Deze groei moet wel worden bezien in het licht van de uitzonderlijk lage niveaus die inmiddels zijn bereikt. Voor de crisis werden nog 80.000 woningen per jaar opgeleverd, terwijl het aantal opgeleverde woningen in 2014 tot ongeveer 45.000 is gedaald. Op middellange termijn (2016-2020) blijft de nieuwbouw van woningen het belangrijkste groeisegment in de bouw met groeicijfers van gemiddeld rond de 10 procent per jaar.

De totale woningbouw groeit dit jaar met 5 procent en in 2016 met 3,5 procent. Het aflopen van de btw-maatregel drukt de groei buiten de nieuwbouw in beide jaren. Na 2016 valt deze negatieve impuls weg en groeit de totale woningbouwproductie - dankzij de sterke groei bij de nieuwbouw - met gemiddeld 6 procent per jaar. Bij de utiliteitsbouw is in de komende jaren sprake van een meer gematigd herstel. De economie trekt enigszins aan, maar de productie wordt gedrukt door leegstand in delen van het commerciƫle vastgoed. De totale utiliteitsbouwproductie groeit dit jaar met 2,5 procent en vlakt af tot 2 procent per jaar in de komende jaren.

Vanaf dit jaar weer werkgelegenheidsgroei in de bouw

Na de enorme uitstoot van werkgelegenheid in de bouw in de afgelopen jaren wordt dit jaar voor het eerst weer werkgelegenheidsgroei gerealiseerd. In 2015 kan de totale werkgelegenheid met 1,5 procent toenemen. Daarmee reageert de werkgelegenheid naar verwachting wat sneller op het productieherstel dan historisch gebruikelijk is. De arbeidsreserve van de bedrijven is het afgelopen jaar zodanig sterk afgebouwd dat nieuwe productie relatief snel nieuwe arbeidsinzet zal vergen. De groei zal eerst relatief sterk neerslaan bij tijdelijke arbeid (uitzendwerk en detacheringen), maar naarmate het herstel doorzet komt er ook een stevige groei van de reguliere werkgelegenheid bij werknemers. De flexibilisering op de arbeidsmarkt is nog niet ten einde. De werkgelegenheid van zelfstandigen neemt eerst vooral in uren toe, waarna vervolgens ook het aantal zelfstandigen stevig kan toenemen. De totale werkgelegenheid in de bouw - werknemers, zelfstandigen en overige flexibele krachten - neemt de komende zes jaar naar verwachting met bijna 60.000 arbeidsjaren toe, nadat in de crisis 85.000 voltijdse banen zijn verdwenen.

BRON: EIB

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren