Zoeken

EPC van 0,4 in 2015 nog onzeker

Uit een brief die minister Blok op 29 november 2013 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat hij nog twijfelt of in 2015 de epc voor woningnieuwbouw van 0,6 naar 0,4 moet gaan. Verder overweegt de minister een gedifferentieerde Rc-waarde voor gevel, dak en begane grondvloer in te voeren, die in ieder geval voor daken en gevels hoger ligt dan de huidige waarde van 3,5 m2K/W.

Voorwaarde voor de aanscherping van de epc is dat de extra maatregelen die nodig zijn om de grotere mate van energiezuinigheid te halen kostenoptimaal zijn. Blok twijfelt daar echter aan: ‘Ik erken het belang van de aanscherping van de energieprestatie-eisen om de innovatie in de markt te blijven stimuleren. Tegelijk hecht ik er ook aan dat er op dit moment geen nieuwe kostenverhogingen worden geïntroduceerd in de nog moeizame woning- en bouwmarkt die niet kunnen worden terugverdiend. Op basis van een eerste studie naar de kostenoptimaliteit van de aanscherping van de EPC naar 0,4 en na overleg met onder andere de partijen van het Lenteakkoord, ben ik van dat laatste op dit moment nog niet overtuigd. De komende maanden wil ik gebruiken om, in overleg met de marktpartijen, hier verder naar te kijken, voordat ik tot een definitief besluit kom.’

Lees hier verder.

Triflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval november 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren