Zoeken

Haalbaarheid EPC 0,6 vereenvoudigd

Het terugdringen van het energiegebruik van gebouwen is een van de grootste uitdagingen waar de bouw voor staat. Integratie tussen stedenbouwkundige, bouwkundige en installatietechnische maatregelen speelt een belangrijke rol in het verlagen van de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

Waar bij voorgaande verlagingen van de EPC veel winst is geboekt op het gebied van technische installaties, is er momenteel op bouwkundig gebied een grote inhaalslag gaande. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in hoogwaardige isolatie van de buitenschil, verbeterde kozijn- en glastechnieken, luchtdicht bouwen en het beperken van koudebruggen. Archidat heeft samen met vooraanstaande producenten en leveranciers gezocht naar oplossingen voor deze thema's en deze oplossingen doorgevoerd in de bouw- en referentiedetails EPC 0,6. Dit heeft geresulteerd in meer dan 3.500 unieke detailoplossingen welke ingezet kunnen worden om aan de steeds scherper wordende EPC-eis te voldoen.

Na de introductie van deze details in januari 2011 zijn er vele verzoeken gekomen om de lineaire koudebruggen, uitgedrukt in ?-waarde (psi-waarde), van deze details te vermelden. Hiermee wordt de invloed van koudebruggen op het te verwachten energieverlies inzichtelijk gemaakt. De psi-waarden van de berekende details kunnen meegewogen worden bij de berekening van de EPC. Worden de psi-waarden niet opgegeven, dan zal er bij de berekening van de EPC uitgegaan worden van een forfaitaire (conservatieve) waarde. Meewegen van psi-waarden kan een besparing op de EPC opleveren, oplopend tot enkele honderdsten. Zo kan een forfaitair berekende EPC van 0,62 na uitgebreide berekening wel binnen de grens van 0,6 vallen, waardoor de kosten van aanvullende energiebesparende maatregelen aanzienlijk kunnen worden beperkt.

Archidat heeft momenteel voor ruim 300 veel geraadpleegde bouw- en referentiedetails een bouwfysisch en -technisch detailblad samengesteld. Hierin wordt naast de berekende psi-waarde ook vermelding gemaakt van onder meer Rc-waarden en bouwtechnische richtlijnen. De bouwfysische prestaties zijn geschematiseerd en berekend volgens de richtlijnen van NEN 1068 en NEN 2778.

Naast de universele Archidat bouw- en referentiedetails zijn ook meer dan 20 bouwdetails van het Ytong Cascosysteem voorzien van de bouwfysisch en -technisch detailbladen.

erfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwooltotaal dakconcept

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren